Imprint

Privacy Header

Juridisk melding til brukere av Dantherm Groups nettsted

© Copyright Dantherm Group

Lov om opphavsrett og internasjonale avtaler beskytter dette nettstedet. Ingen deler av dette nettstedet og tilknyttede nettsteder kan reproduseres i noen form eller på noen måte uten at skriftlig tillatelse på forhånd er innhentet fra Dantherm Group. Uautorisert reproduksjon av dette nettstedet og tilknyttede nettsteder, eller noen del av dette, kan føre til alvorlige sivilrettslige og strafferettslige sanksjoner, og vil bli forfulgt rettslig i den grad det er mulig etter loven.

Personvernregler

Les våre retningslinjer for informasjonskapsler og personvern her

Ansvarsbegrensning

Dette nettstedet er utformet kun for å gi informasjon om Dantherm Groups datterselskaper og deres produkter. Dantherm Group har tatt alle rimelige forholdsregler for å sikre at fakta på disse sidene er nøyaktige. Dantherm Group, selskapets ansatte, distributører og leverandører påtar seg ikke noe ansvar for feil eller utelatelser på dette nettstedet eller i dokumenter som det refereres til eller som er lenket til dette nettstedet. Dette nettstedet kan inneholde tekniske feil eller andre unøyaktigheter.

Endringer blir lagt til regelmessig i informasjonen, og Dantherm Group kan når som helst endre produktene eller tjenestene som er beskrevet. Kontakt oss eller din lokale salgsrepresentant for mer informasjon før du bruker informasjonen i denne håndboken.

Informasjonen på dette nettstedet, inkludert tekst, bilder og lenker, leveres «SOM DEN ER» av Dantherm Group, kun som en hjelp for besøkende. Denne informasjonen er uten garantier, uttrykt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse.

Denne juridiske merknaden skal reguleres av norsk lov. Enhver tvist som måtte oppstå på grunnlag av eller i forbindelse med denne juridiske merknaden, og som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres av norske domstoler.

Kontaktinformasjon

Dantherm Group A/S
Marienlystvej 65
7800 Skive
Danmark

Tlf. +45 96 14 37 00
E-post: [email protected]

Ledelsen: Bjarke Brøns, CEO

MVA nr.: DK30537939