Sustainability - Dantherm Group company information
Bærekraft

Forpliktet til en bærekraftig fremtid innen klimakontroll

Målet vårt er enkelt. Vi ønsker å minimere miljøpåvirkningen fra vår egen virksomhet og fra bransjene vi betjener.

Logo dantherm group
Vårt ESG-oppdrag

Vi erkjenner vår rolle i å skape en positiv endring

Derfor er vi fast bestemt på å lage energieffektive løsninger som er til fordel for både kundene våre og miljøet. Dette gjør vi samtidig som vi følger etiske prinsipper ved å kjøpe inn materialer fra ansvarlige leverandører og bygge og levere dem på en så bærekraftig måte som mulig. Vi jobber også for å fremme en bærekraftig agenda i bransjene våre.

Utforsk de tre søylene som ligger til grunn for vår tilnærming:

Triangle ethical
Icon ethical

Miljø

Som ledende i klimakontrollbransjen er vi forpliktet til å være en katalysator for utviklingen av mer bærekraftige produkter og teknologier. På samme måte forventer vi at leverandørene våre deler denne tilnærmingen, ettersom vi ser samarbeid på tvers av verdikjeden som en viktig faktor for å redusere miljøpåvirkningen.

1 / 3
Triangle environmental
Icon environmental

Sosialt

Medarbeiderne våre er selskapets viktigste ressurs. Vår ambisjon er å gjøre det mulig for alle ansatte å nå sine personlige ambisjoner og mål i en bedriftskultur med fokus på mangfold, inkludering og utvikling. Vi arbeider også for å fremme sunne og trygge arbeidsmiljøer og grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden vår.

2 / 3
Triangle sustainable
Icon sustainable

Styring

Dantherm Group er en global virksomhet, og vi er opptatt av å opptre rettferdig og ærlig i alt vi gjør. Det er svært viktig for oss å respektere alle gjeldende lover og forskrifter og opptre som et ansvarlig selskap til enhver tid, og vi forventer det samme av våre partnere, underleverandører og leverandører.

3 / 3
Working with UN Global Compact

Samarbeid med FNs Global Compact

Fra å redusere miljørisikoer til å opprettholde arbeidsstandarder, gjør vi meningsfulle forskjeller, styrt av nøkkelprinsipper utledet fra:

  • Verdenserklæringen om menneskerettighetene
  • Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
  • Rio-erklæringen om miljø og utvikling
  • FNs konvensjon mot korrupsjon
Reducing our carbon footprint

Redusere karbonavtrykket vårt

Vi har en føre-var-tilnærming til miljøspørsmål i de landene vi opererer i, slik at vi kan redusere de negative konsekvensene av virksomheten vår på alle anlegg.

Det betyr at vi håndterer avfallet vårt på en ansvarlig måte, minimerer energiforbruket og resirkulerer og gjenbruker materialer der det er mulig.

Limiting your environmental impact and carbon footprint

Begrense miljøpåvirkningen din

Gjennom innovativ utvikling og produksjon er løsningene våre utviklet for å hjelpe kundene våre med å drive på en mer miljøvennlig måte.

Vi setter bærekraft i sentrum i alle enheter og fremmer metoder som direkte reduserer selskapenes karbonavtrykk.

Responsible sourcing from suppliers and partners

Ansvarlig innkjøp

Vi ser på leverandørene våre som partnere og samarbeider tett med dem for å sikre at de oppfyller våre standarder for etikk, miljø og bærekraft.

Derfor signerer alle leverandører vi samarbeider med, Dantherm Groups etiske retningslinjer for leverandører, som er basert på SEDEX-systemet for å forbedre praksis i den globale leverandørkjeden.

I tillegg er vi medlem av EcoVadis, den ledende globale leverandøren av rangeringer av bedrifters bærekraft, og vi bruker EcoVadis' rammeverk for å vurdere bærekraften til leverandørene våre.

Nedlastinger

Dantherm Group etiske retningslinjer

Retningslinjene som beskriver etiske standarder og forventet atferd i selskapet vårt.

Dantherm Group bærekraftsrapport

Rapporten inneholder en oversikt over ESG-aktivitetene våre i 2023 og fremover.

Relaterte nyheter fra Dantherm Group

DG water droplet DIGITAL USE ONLY

Dantherm Group AS er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Stig Solberg
Stig Solberg 1 min lest
Cross sell Our Group 880x660px

Dantherm group

Pålitelige klimakontrolløsninger av høy kvalitet, utviklet med tanke på miljøet og støttet av profesjonell service og support.

Cross sell Heritage 880x660px

Historien om Dantherm Group

Den innovative ånden i selskapet vårt bygger på arven fra varemerkene vi eier.