Znak firmowy

Nagłówek prywatności

Informacja prawna dla użytkowników strony internetowej Dantherm Group

© Copyright Dantherm Group

Prawa autorskie i międzynarodowe traktaty chronią tę witrynę internetową. Żadna część tej strony internetowej ani stron powiązanych nie może być powielana w żadnej formie ani w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Dantherm Group. Nieautoryzowane powielanie niniejszej witryny internetowej i witryn zależnych lub jakiejkolwiek ich części może skutkować poważnymi sankcjami cywilnymi i karnymi i będzie ścigane w maksymalnym zakresie przewidzianym w przepisach prawa.

Polityka prywatności

Przeczytaj naszą pełną politykę dotyczącą plików cookie i prywatności tutaj

Oświadczenie

Ta witryna internetowa została zaprojektowana wyłącznie w celu dostarczania informacji na temat jej jednostek zależnych i produktów. Dantherm Group dołożyła wszelkich starań, aby informacje zawarte na tych stronach były dokładne. Dantherm Group, jej pracownicy, dystrybutorzy i dostawcy, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w niniejszej witrynie internetowej lub dokumentach, do których odnoszą się lub które są powiązane z tą witryną. Ta strona internetowa może zawierać niedokładności techniczne lub inne.

Do informacji są okresowo dodawane zmiany, a Dantherm Group może w każdej chwili zmienić produkty lub usługi opisane w opisie. Skontaktuj się z nami lub lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji przed skorzystaniem z jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Informacje zamieszczone na tej stronie, w tym tekst, obrazy i łącza, są dostarczane przez Dantherm Group w stanie „TAKIM, JAKIE SĄ”, wyłącznie w celu zapewnienia wygody odwiedzającym. Informacje te nie są objęte żadną gwarancją, wyraźną ani dorozumianą, w tym m.in. gwarancją przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności.

Niniejsza informacja prawna podlega prawu duńskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Informacji Prawnych lub w związku z nimi, których nie można rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sądy duńskie.

Kontakt

Dantherm Group A/S
Marienlystvej 65
7800 Skive
Dania

Tel. +45 96 14 37 00
E-mail: [email protected]

Zarządzanie: Bjarke Brøns, dyrektor generalny

Nr VAT: DK30537939