Juridisk information

Integritet

Juridisk information för användare av Dantherm-koncernens webbplats

© Copyright Dantherm Group

Denna webbplats skyddas av upphovsrättslagstiftning och internationella avtal. Denna webbplats eller relaterade webbplatser får inte kopieras helt eller delvis oavsett form eller metod utan föregående skriftligt tillstånd från Dantherm-koncernen. Otillåten total eller partiell kopiering av denna webbplats eller relaterade webbplatser kan leda till allvarliga civil- och straffrättsliga påföljder och kommer att lagföras.

Integritetspolicy

Läs vår fullständiga cookie- och integritetspolicy här

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats har tagits fram i syfte att tillhandahålla information om Dantherm-koncernens dotterbolag och dess produkter. Dantherm-koncernen har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen på dessa sidor är korrekt. Dantherm-koncernen, dess anställda, distributörer och leverantörer ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden på denna webbplats eller i dokument som webbplatsen refererar eller länkar till. Webbplatsen kan innehålla fel av teknisk eller annan karaktär.

Ändringar utförs regelbundet och Dantherm-koncernen kan när som helst komma att ändra de produkter och tjänster som beskrivs. Innan du fattar beslut utifrån den information som finns på webbplatsen, kontakta oss eller din lokala återförsäljare.

Informationen på denna webbplats (inklusive texter, bilder och länkar) tillhandahålls ”i befintligt skick” av Dantherm-koncernen som en service för användarna. Informationen omfattas inte av några garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier för marknadsmässig kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål eller att ingen form av intrång förekommer.

Denna juridiska information regleras i enlighet med dansk lagstiftning. Eventuella tvister som uppstår i samband med denna juridiska information som inte kan lösas i godo ska hänskjutas till dansk domstol.

Kontakt

Dantherm Group A/S
Marienlystvej 65
7800 Skive
Danmark

Tel. +45 96 14 37 00
E-post: [email protected]

Ledning: Bjarke Brøns, VD

Momsregistreringsnr: DK30537939