Aerial Header Logo

Jak długo trwa osuszanie szkód spowodowanych przez wodę?

7 min. czyt.
Informacje dotyczące osuszania WDR

W zależności od stopnia nasiąknięcia wodą, osuszenie zalanej nieruchomości może potrwać od kilku dni do kilku tygodni. W tym artykule omawiamy kwestie dotyczące tego, o czym wykonawcy powinni pamiętać podczas szacowania czasu realizacji projektu osuszania oraz co można zrobić w celu przyspieszenia całego procesu.

W sytuacji, w której dochodzi do katastrofy i musimy poradzić sobie z nadmierną ilością wody w budynku, czy to w wyniku nagłego zalania, czy niezauważonego wcześniej wycieku, musimy pamiętać, że wilgoć jest w stanie bardzo szybko wniknąć w wiele warstw konstrukcji budynku.

Oprócz nasiąkania materiałów takich jak drewniane podłogi czy izolacja międzywarstwowa, obecność wody może pogorszyć warunki życia, powodować erozję konstrukcji oraz wpłynąć na pogorszenie integralności oraz bezpieczeństwa wewnątrz nieruchomości.

Aby uniknąć nieodwracalnych szkód wywołanych przez wilgoć, należy działać szybko. Im dłużej woda będzie pozostawała w budynku, tym poważniejsze będą szkody, a dalsze przebywanie w takim miejscu może zagrażać zdrowiu.

Niemniej jednak proces osuszania szkód spowodowanych przez wodę będzie w każdym przypadku przebiegał inaczej, trwając na przykład, od kilku dni do kilku tygodni. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że postępy w zakresie osuszania budynku uzależnione są od wielu czynników, chociażby takich jak:

Infografika ilustrująca 4 czynniki wpływające na czas osuszania obiektu, w którym doszło do szkód spowodowanych przez wodę: rodzaj materiałów, które nasiąknęły wodą, stopień szkód spowodowanych przez wodę, zewnętrzne warunki pogodowe oraz zastosowany sprzęt osuszający

Chociaż czas potrzebny na ukończenie prac związanych z usuwaniem szkód spowodowanych przez wodę jest trudny do oszacowania przed rozpoczęciem projektu, istnieją urządzenia i metody, które mogą zostać wykorzystane przez fachowców w celu zmierzenia postępów prowadzonych prac oraz przyspieszenia tempa wysychania uszkodzonych obszarów.

Zachęcamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy oceniać szkody spowodowane przez wodę, a także jakie są najszybsze metody osuszania obiektów.

Jak powstają szkody powodowane przez wodę?

Szkody spowodowane przez wodę są zjawiskiem, z którym w pewnym momencie musiała się zmierzyć ponad połowa (54%) właścicieli nieruchomości w całej Europie.

Wilgoć może przedostać się do nieruchomości z zewnątrz podczas ulewnych deszczy lub gwałtownych powodzi. Jednak szkody powodowane przez wodę mogą pochodzić również z wnętrza nieruchomości.

Infografika ilustrująca 5 najczęstszych przyczyn szkód spowodowanych przez wodę: nieszczelne kaloryfery, źle skonstruowana instalacja wodno-kanalizacyjna, trudne warunki pogodowe, pozostawione odkręcone krany i niedrożne odpływy

Tego typu problemy hydrauliczne często pozostają niezauważone przez całe dni, tygodnie, a nawet miesiące, zanim właściciele nieruchomości zorientują się, że konstrukcja ich budynku uległa zawilgoceniu. Do tego czasu wilgoć najprawdopodobniej już na dobre wniknęła i spenetrowała całą konstrukcję budynku, co znacząco wydłuży proces osuszania czyniąc go znacznie bardziej wymagającym.

Jakie szkody może wyrządzić woda?

Kiedy woda na dobre wniknie w głąb budynku, może spowodować rozległe uszkodzenia podłóg, ścian i sufitów.

To z kolei wpłynie na czas osuszania, ponieważ im bardziej budynek nasiąknie wodą, tym dłużej będzie trwało jego osuszanie i jednocześnie tym więcej czasu specjaliści będą musieli poświęcić na przeprowadzenie wymaganych prac naprawczych.

Infografika dotycząca 3 skutków związanych ze szkodami spowodowanymi przez wodę: osłabienie integralności konstrukcji, szybszy rozwój pleśni i grzybów oraz uszkodzenie instalacji elektrycznej

Kategoria wody, która przeniknęła do wnętrza nieruchomości, określona przez Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification (IICRC), może również wpłynąć na rodzaj szkód spowodowanych przez wodę, jakich budynek może doznać oraz na czas ich usuwania.

Woda kategorii 1 jest „najczystszym” rodzajem szkód spowodowanych przez wodę, co oznacza, wodę pochodzącą ze źródeł sanitarnych, która jest nietoksyczna i wolna od szkodliwych zanieczyszczeń oraz bakterii. Przykładem mogą być tutaj pęknięte rury wodne, przepełnione wanny oraz szkody spowodowane przez wodę deszczową.

Kategoria 2, nazywana również szarą wodą, może zawierać chemikalia, bakterie oraz inne zanieczyszczenia powodujące erozję materiałów i jednocześnie przyspieszające rozwój pleśni oraz grzybów. Jest to zatem woda o wyższej szkodliwości dla warunków życiowych oraz materiałów, wymagająca odkażenia i osuszenia.

Woda kategorii 3, czyli czarna woda, jest często pełna bakterii, oleju, ścieków oraz innych substancji, która wynika ze wszystkich rodzajów zalań pochodzących z zewnątrz. Ponadto, stanowi ona największe zagrożenie, ponieważ nie tylko powoduje zawilgocenie materiałów i sprzyja rozwojowi pleśni, ale również tworzy toksyczne środowisko dla mieszkańców i wykonawców przebywających wewnątrz budynków.

Wpływ tego typu kategorii wody na harmonogram realizacji projektu osuszania może być bardzo znaczący. Podczas gdy woda kategorii 1 jest najprostszym i najszybszym do usunięcia rodzajem wilgoci, to wody kategorii 2 i 3 znacząco komplikują realizację projektów i wymagają dłuższego czasu osuszania.

Dzieje się tak dlatego, że pomieszczenia, w których znajduje się woda stojąca, muszą zostać w pełni odkażone jeszcze przed przystąpieniem do prac naprawczych. Co więcej, z uwagi na fakt, że tego rodzaju substancje toksyczne są tak dalece niebezpieczne, prace wymagające kontaktu z tym rodzajem wód zawsze będą wiązały się z koniecznością wykonania dodatkowych czynności związanych z ich usunięciem.

Jak ocenić poziom szkód spowodowanych przez wodę

Aby określić, jak długo potrwa osuszanie, ważne jest, aby najpierw ocenić zakres szkód spowodowanych przez wodę. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, im więcej wody, tym większe będą uszkodzenia konstrukcji i tym dłużej potrwa jej całkowite osuszenie.

Oczywiście należy pamiętać nie tylko o objętości wody. Klasyfikacja wody wpływa również na zakres koniecznych do wykonania napraw oraz czas i środki wymagane do przeprowadzenia prac związanych z osuszaniem.

Infografika przedstawiająca 3 kategorie wody, a także ich wpływ na czas osuszania: Kategoria 1 (woda czysta), Kategoria 2 (woda szara) i Kategoria 3 (woda czarna)

Z tego względu, obliczenie czasu potrzebnego do usunięcia wody, która już wtargnęła do budynku może stanowić spore wyzwanie. Aby ułatwić to zadanie, stosuje się mierniki wilgotności w celu sprawdzania materiałów w trakcie realizacji projektu osuszania, aby móc ocenić postępy.

Istnieje również kilka ogólnych obliczeń, które mogą zostać wykorzystane przez wykonawców podczas szacowania zakresu szkód spowodowanych przez wodę. Chociaż rzadko zapewniają one 100% dokładność, formuły te mogą pomóc profesjonalistom w ustaleniu przybliżonych ram czasowych oraz w skutecznym przywróceniu obiektu do użytku.

W jaki sposób osuszać szkody spowodowane przez wodę

W przypadku usuwania szkód spowodowanych przez wodę, im szybciej uda się je osuszyć, tym lepiej. W związku z tym, zastosowanie odpowiedniej technologii oraz metod stanowi kluczową kwestię skutecznej strategii osuszania.

Osuszanie ciśnieniowe

W celu całkowitego osuszenia mokrych ścian, sufitów i podłóg posiadających izolację oraz usunięcia nadmiaru wody z wnętrza nieruchomości, podstawowym elementem każdej skutecznej strategii osuszania jest zastosowanie dedykowanego urządzenia przeznaczonego do osuszania ciśnieniowego. Wyróżniamy dwa popularne rodzaje osuszania ciśnieniowego.

Osuszanie nadciśnieniowe

Osuszanie nadciśnieniowe to sposób usuwania wilgoci z przesiąkniętych wodą materiałów poprzez przedmuchiwanie konstrukcji z wykorzystaniem suchego i gorącego powietrza.

Bardzo często osuszanie nadciśnieniowe jest najszybszym sposobem ciśnieniowego osuszania pomieszczeń. Niemniej jednak ta technika sprawdza się wyłącznie w przypadku dobrze wentylowanych lub pustych przestrzeni i powinna być stosowana w połączeniu z rozwiązaniami z zakresu filtracji powietrza z technologią HEPA. Wynika to z faktu, iż ten rodzaj osuszania może powodować odprowadzanie nieprzyjemnych lub wręcz toksycznych cząsteczek, takich jak kurz czy pleśń, z obszarów mokrych do przestrzeni mieszkalnych. Z tego względu zazwyczaj nie zalecamy tej formy osuszania, chyba że dana sytuacja tego wymaga.

Osuszanie podciśnieniowe

Z kolei osuszanie podciśnieniowe wykorzystuje siłę ssania w celu odsysania wilgoci spomiędzy szczelin warstw izolacyjnych.

Proces wyciągania wody z elementów konstrukcyjnych trwa zwykle dłużej niż w przypadku stosowania metod alternatywnych, ponieważ ilość ciepła oddziałującego na konstrukcję jest mniejsza. Ten sposób osuszania powoduje jednak zasysanie nieprzyjemnych cząsteczek do urządzenia oraz przepuszczanie ich przez wiele warstw filtrów, co oznacza, że urządzenia te tworzą bezpieczne i zdrowe środowisko dla mieszkańców i pracowników poprzez usuwanie z powietrza zanieczyszczeń. Jest to idealne rozwiązanie dla budynków, które uległy zalaniu wodą kategorii 2 lub 3. Ponadto, takie podejście zalecamy w przypadku wszelkich form osuszania warstw izolacyjnych.

Osuszacze powietrza

Gdy wilgoć zostanie wydmuchana lub odessana z przestrzeni znajdujących się za ścianami i deskami podłogowymi, osuszacze pozwalają zapobiec ponownemu skraplaniu się wody na powierzchniach, a co za tym idzie powstawaniu dodatkowych szkód. Osuszacze wytwarzają również suche powietrze, które jest wciągane do przestrzeni międzywarstwowych, zastępując usunięte powietrze, które zawierało wilgoć. Cel ten może zostać osiągnięty na dwa sposoby.

Osuszanie kondensacyjne

Wilgotne powietrze jest zasysane do urządzenia, aby wyciągnąć wilgoć. Następnie powietrze to jest schładzane, woda pochodząca ze strumienia powietrza jest skraplana, a następnie odprowadzana, zapewniając w pomieszczeniach zdrowy poziom wilgotności.

Wykorzystanie zjawiska naturalnej kondensacji w celu zasysania i usuwania nadmiaru wilgoci z powietrza jest metodą zapewniającą wysoką skuteczność. Niemniej jednak technika ta ma tendencję do wolniejszego przechwytywania i odprowadzania wody w porównaniu z innymi metodami osuszania. Ponadto, w celu zapewnienia możliwie jak najwyższej skuteczności, metoda ta wymaga zapewnienia dość wysokiej temperatury otoczenia, co z kolei nie zawsze jest możliwe, w zależności od miejsca, w którym takie rozwiązanie jest stosowane.

Osuszanie adsorpcyjne

Innym sposobem na obniżenie wilgotności wewnątrz uszkodzonych przez wodę nieruchomości jest zastosowanie osuszaczy adsorpcyjnych. Technologia ta działa poprzez wymuszanie przepływu powietrza przez materiały sorpcyjne wewnątrz urządzenia, które z kolei przyciągają i zatrzymują wodę.

Ogólnie rzecz biorąc, osuszanie adsorpcyjne często okazuje się szybszym sposobem osuszania przestrzeni. Jednakże, takie zwiększenie szybkości prac wiąże się z dodatkowym zużyciem energii oraz kosztami operacyjnymi.

Ponadto, pomimo tego, że urządzenia te sprawdzają się w przypadku szerokiego zakresu temperatur, wiele z nich nie może pracować w środowisku gorącym, w którym temperatury przekraczają 35°C.

Więcej na temat sprawdzonych metod efektywnego wykorzystania osuszaczy w projektach związanych z usuwaniem szkód spowodowanych przez wodę, dowiesz się tutaj.

Zwiększona wentylacja

Innym sposobem na zmniejszenie nadmiaru wilgoci w domach lub w firmach jest zwiększenie wentylacji pomieszczeń. Proces osuszania można usprawnić począwszy od otwarcia okien w pomieszczeniach, w których mamy do czynienia z nadmierną wilgocią, po stosowanie urządzeń zwiększających przepływ powietrza.

Nawet jeśli osuszanie poprzez samą wentylację jest powolne, metodę tę można wykorzystać w połączeniu z centralnym ogrzewaniem, aby w ten sposób wspomóc cały proces przywracania pomieszczeń i budynku do stanu pierwotnego.

Ważne jest jednak, aby poza zwiększoną wentylacją zastosować osuszacze powietrza, co pozwoli zagwarantować, że woda odparowująca z uszkodzonych materiałów, zostanie przechwycona i nie będzie w stanie ponownie skroplić się na powierzchniach lub przedmiotach po ustaniu cyrkulacji powietrza.

Jaki jest najlepszy sposób postępowania z budynkami zniszczonymi przez wodę?

Aby jak najszybciej i jak najskuteczniej pozbyć się wody z konstrukcji oraz z budynków, optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie zrównoważonego podejścia do osuszania.

W przypadku połączenia osuszaczy i systemów osuszania ciśnieniowego z wentylatorami i nagrzewnicami istnieje możliwość zmniejszenia rozwoju pleśni oraz usunięcia wody znajdującej się wewnątrz konstrukcji, co zapewni możliwość szybkiego przywrócenia odpowiednich warunków życiowych.

Warto jednak przy tym pamiętać, że najszybsze rozwiązanie niekoniecznie musi być najlepsze w przypadku danego projektu związanego z osuszaniem.

  • Zastosowanie kilku najbardziej wydajnych technologii może okazać się kosztowne, energochłonne i uciążliwe dla właścicieli domów lub firm

  • Niektóre konstrukcje, takie jak starsze budownictwo lub budynki zabytkowe mogą okazać się bardziej delikatne. W związku z powyższym, aby zapobiec dalszym szkodom, idealnym rozwiązaniem może okazać się zastosowanie wolniejszej i łagodniejszej metody osuszania

  • Sprzęt o większej wydajności często jest również duży i głośny, co utrudnia mieszkańcom codzienne funkcjonowanie podczas prowadzenia prac związanych z osuszaniem

Z tego powodu kluczowe znaczenie ma staranne dobranie urządzenia, które będzie najodpowiedniejsze dla danego zadania. Urządzenie, które może okazać się najodpowiedniejsze dla dużych biurowców lub piwnic może nie być odpowiednie dla szkód spowodowanych przez wodę w łazienkach, sypialniach czy w pokojach dziennych.

Nasi eksperci specjalizujący się w produktach Aerial doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego oferujemy szeroką gamę urządzeń przeznaczonych do usuwania wody dostosowanych do wielu różnych sytuacji. Niezależnie od tego, czy zadanie polega na stopniowym osuszaniu wieloletniego domu, czy na szybkim przywróceniu firmie możliwości działania po powodzi, w naszej ofercie zawsze znajdziesz rozwiązanie, które będzie odpowiednie dla Twoich potrzeb.

Prezentacja produktu: Osuszacz kondensacyjny Aerial AD 20 z 2-stopniowym, energooszczędnym wentylatorem, osuszacz kondensacyjny AD 780-P z energooszczędnym wentylatorem osiowym oraz ASE 300 z energooszczędnym wentylatorem promieniowym


Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na temat wyboru najlepszego przenośnego osuszacza powietrza, aby uzyskać więcej informacji na temat różnych metod osuszania szkód spowodowanych przez wodę oraz wyboru rozwiązania odpowiadającego Twoim wymaganiom.

Osuszaj bezpiecznie; porozmawiaj z ekspertami

Każdy projekt osuszania jest na swój sposób wyjątkowy, dlatego czas potrzebny do wykonania każdego z takich zadań może być trudny do oszacowania. Proces osuszania można usprawnić stosując takie narzędzia jak mierniki wilgotności, pozwalające kontrolować codzienne postępy oraz zapewniające specjalistom informacje o tym, w jaki sposób przebiegają prowadzone prace i kiedy można je zakończyć.

Chociaż oszacowanie czasu realizacji projektu może być trudne, szybkość działania w przypadku zalania ma kluczowe znaczenie. Aby przyspieszyć proces osuszania i ograniczyć szkody spowodowane przez wodę, konieczne jest zastosowanie odpowiednich metod oraz technologii. Niemniej jednak należy pamiętać, aby szybkość działań nigdy nie odbywała się kosztem ich jakości.

Doskonale zdajemy sobie również sprawę, że szybkość nie zawsze jest celem każdego projektu związanego z osuszaniem. Dlatego posiadamy w swojej ofercie wiele różnych urządzeń, pozwalających sprostać zróżnicowanym potrzebom - wszystkie natomiast są mobilne, wytrzymałe oraz zapewniają pełną kontrolę wilgotności podczas realizowania projektów remontowych.

Każde z naszych urządzeń wykorzystuje najnowsze technologie, spełniając najwyższe standardy wydajności, skuteczności i niezawodności.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wszystkich oferowanych przez nas urządzeń do osuszania oraz uzyskać informacje na temat korzyści, jakie mogą one zapewnić firmie specjalizującej się w usuwaniu szkód spowodowanych przez wodę, skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj.

Produkty powiązane

Aerial AD 20  – osuszacz kondensacyjny
Aerial Top Badge

Osuszacz kondensacyjny

AD 20 jest tak lekki i kompaktowy, że można go wygodnie przenosić. Ma kilka uchwytów, zintegrowaną pompę kondensatu z zabezpieczeniem przelewowym oraz wiele innych funkcji.

Aerial AD 780-P - osuszacz kondensacyjny
Aerial Top Badge

Osuszacz kondensacyjny

Osuszacze o dużej wydajności, które idealnie nadają się do dużych przemysłowych prac związanych z osuszaniem na placach budowy lub w obszarze usuwania szkód spowodowanych przez wodę.

Aerial ASE 400 - osuszacz adsorpcyjny
Aerial Top Badge

Osuszacz adsorpcyjny

Przenośne osuszacze ASE są idealnie przystosowane do osuszania dużych przestrzeni o niskiej temperaturze — są to niezwykle kompaktowe, wytrzymałe i lekkie suszarki adsorpcyjne.

Istotne artykuły

Rsz shutterstock 365991299 web
Aerial Bottom Badge
Photo of Alan James
Alan James 6 min. czyt.
Rsz shutterstock 169706381
Aerial Bottom Badge

Porady ekspertów dotyczące kolejnego projektu

Photo of Alan James
Alan James 5 min. czyt.
Insights Aerial pressure drying
Aerial Bottom Badge

W jaki sposób osuszanie podciśnieniowe (podposadzkowe) umożliwia ukierunkowane, bezpieczne osuszanie...

Photo of Alan James
Alan James 8 min. czyt.

Skontaktuj się z ekspertem

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego rozwiązania? Nasz zespół składa się z ponad 100 ekspertów w dziedzinie kontroli klimatu.
Możesz również skontaktować się z nami lub dołączyć do dyskusji w mediach społecznościowych. Odwiedź naszą stronę LinkedIn.