Et miljøvennlig ventilasjons- og klimaløsning for Tøyenbadet

6 min lest
Insights Content Header

For å møte de strenge miljø- og kostnadskravene som er skissert i byggingen av nye Tøyenbadet i Oslo, evnet Dantherm å tilpasse og skreddersy klima aggregatene. Her diskuterer vi dette unike prosjektet og hvordan vi tilpasset oss for å oppfylle deres forventninger.

Dantherm har en lang tradisjon og stort engasjement for å levere kostnads- og miljøoptimale løsninger gjennom pålitelige, energieffektive klimakontrolløsninger.

Dette gjelder spesielt i vårt arbeid med svømmebassenger over hele Europa. De betydelige energikravene i disse anleggene kan føre til svært store driftskostnader og betydelige miljøskader hvis man ikke velger den riktige løsningen. Våre DanX-enheter er bygget for å holde fuktighet og temperatur under kontroll med maksimal effektivitet og kan tilpasses behovet til hvert enkelt bade- og svømmeanlegg.

Fokuset på miljø er det som gjør temaet i dette prosjektet så interessant. Dantherm fikk i oppdrag å levere et miljøvennlig og kostnadseffektivt klimakontrollsystem til det nye Tøyenbadet. Nye Tøyenbadet bygges av Oslobygg KF på vegne av Oslo kommune. Det vil bli Oslos største badeanlegg og gi et variert badetilbud til idretten, skole, helse, mosjon, lek og velvære.

Den store størrelsen på arenaen, kombinert med de strenge miljøkravene, krevde en unik løsning, ledet av erfarne eksperter. Nedenfor ser vi nærmere på parametrene i dette prosjektet og hvordan Dantherm tilpasset produktene for å møte dem.

Tøyenbadet-prosjektet

Tøyenbadet er godt kjent i hele Norge. Den opprinnelige bygningen har vært Oslos største svømmearena og vertskap for mange konkurranser i over 50 år, i tillegg til å være et offentlig badeanlegg.

Da det ble besluttet å rive og gjenoppbygge Tøyenbadet, var miljøaspektet viktig:

Med dette sterke fokuset på miljøvennlighet, var også valg av klimakontrolløsning viktig og noe de la stor vekt på. For eksempel, mens det i EU er forbudt å bruke fluorholdige drivhusgasser (F-gasser) med et globalt oppvarmingspotensial (GWP) på 2500+, er det mye strengere i Oslo kommune, der det ikke kan overstige 10 GWP.

Noe som betydde at ventilasjon-/klimaløsningen som skulle brukes i det nye Tøyenbadet måtte oppfylle denne forventningen. I tillegg måtte den også være kraftig og i stand til å dekke det enorme området i det nye anlegget, som blant annet omfatter:

Totalt vil det nye svømmeanlegget bli på ca. 16 000 m².

Tilpasse seg forholdene

Den enorme størrelsen og alle fasilitetene i det nye Tøyenbadet, kombinert med miljøkravene og behovet for å optimalisere kostnadene så mye som mulig, krevde en unik, tilpasset ventilasjons-/klimaløsning.

Som Norges største leverandør av avfuktingssystemer har teamet vårt i Dantherm lang erfaring fra slike prosjekter. Seks DanX luftbehandlingsaggregater (5x 12/24 og 1x 7/14) ble skissert for levering. De hadde kapasitet til å fjerne mellom 350 L og 1200 L fuktighet fra luften hver time, avhengig av hvor mange som brukte anlegget.

DanX konvensjonelle klimaaggregater er imidlertid ikke egnet. Selv om de er svært energieffektive og i stand til å bruke varmepumper som drives med F-gasser, vil de ikke oppfylle det lave GWP-nivået som Tøyenbadet forventes å levere.

Asplan Viak AS har som rådgivende ingeniør på oppdrag fra Oslo kommune laget en beskrivelse basert på varmepumpe og naturlige kuldemedier (CO2 eller tilsvarende) og inviterte leverandører til å komme med produktløsninger i henhold til kravene fra Oslo kommune. Etter produktive diskusjoner med Asplan Viak AS og VVS-entreprenøren på prosjektet, Bravida Norge AS, kunne vi foreslå en løsning som innfridde alle de utfordrende kravene.

DanX-enhetene ble tilpasset slik at de kunne bruke isvann laget med CO2 for å kondensere den varme, fuktige luften som fanges opp gjennom svømmearenaen. Denne tilnærmingen fører til en mye lavere GWP-effekt enn ved konvensjonell varmepumpeteknologi, noe som vil gjøre det mulig for disse enhetene å oppfylle 10 GWP-kravet fra Oslo kommune.

I tillegg kan varmen som denne løsningen skaper gjenbrukes til oppvarming av vannet i svømmebassengene i hele bygningen, samt varme opp den tørre luften som pumpes tilbake til anlegget, slik at en optimal temperatur på mellom 30 ºC og 34 ºC holdes til enhver tid. I tillegg er anlegget designet slik at overskuddsvarme kan benyttes i andre deler av anlegget, som f.eks. forvarming av dusjvann, skyllevannstanker, snøsmelting og varmluft til andre deler av bygget-

Dantherm har tatt i bruk denne løsningen for flere andre kunder i Norge i årene før Tøyenbadet-teamet tok kontakt. Dette gjorde at både entreprenøren og arkitekten var trygge på at Dantherm kunne tilby en sammenlignbar løsning for dette prosjektet og møte miljøkravene.

Selv om isvannteknologi har blitt brukt på ulike områder på et mindre nivå tidligere, er det første gang det brukes på et så stort prosjekt som Tøyenbadet, og hvor overskuddsvarme utnyttes i så stor grad. For dette prosjektet medførte det en perfekt blanding av:

Minimerer energiforbruket

Med denne teknologien som er en godt utprøvd mulighet for våre DanX-enheter, er vi nå i stand til å levere tre ulike luftbehandlingssløsninger til det kommersielle svømmebassengmarkedet:

  • Standard varmepumpeteknologi

  • Motstrøms varmegjenvinningsystem

  • Bruk av isvann basert på naturlige kjølemidler (CO2, propan, ammoniakk)

Denne fleksibiliteten, sammen med vår lange erfaring i bransjen, sikrer at vi kan tilby den best egnede løsningen for kunder over hele Europa basert på deres spesifikke krav.

Vi er også svært bevisste på hele livssyklusen til produktene våre, og på det daglige energiforbruket. Med den store mengden fuktighet som genereres rundt et svømmebasseng, ville bruk av en mindre sofistikert ventilasjon/klimaaggregater kreve mye energi for å holde dette under kontroll med økte driftskostnader og mindre miljøvennlighet som konsekvens.

I stedet er våre DanX-aggregater utformet og laget for å gjenbruke så mye av energien som mulig i svømmehallene. Energiforbruket reduseres. Driftskostnadene optimaliseres. Miljøvennlighet er sikret.

Oppdag forskjellen med Dantherm

Tøyenbadet-prosjektet er bare ett eksempel på hvordan vi tilpasser oss forholdene for å sikre at produktene våre oppfyller forventningene.

Uansett situasjon samarbeider våre fagfolk tett med kundene for å diskutere deres behov og finne ut hvordan vi kan møte disse gjennom våre markedsledende klimakontrollprodukter. Vår kjernevirksomhet er å levere solide, energieffektive og miljøvennlige løsninger til svømmebassenger over hele verden.

Hvis du vil vite mer om våre DanX ventilasjon/klimaaggregater, eller hvordan vi tilpasser tilnærmingen for å tilfredsstille kundenes behov, kan du kontakte oss ved å bruke skjemaet nedenfor.

Relaterte produkter

Dantherm DanX XWPRS – luftbehandlingsaggregater for svømmebasseng
Dantherm climate solutions badge

For bruk i aggressive miljøer som svømmehaller, næringsmiddelindustri og mm.

DanX XWPRS kombinerer det beste fra et system med varmepumpe og et system som avfukter med uteluft. Denne kombinasjonen med varmepumpe og en særdeles effektiv kryssvarmeveksler sikrer en presis styring av luftfuktigheten og innetemperatur i svømmehallen.

Dantherm DanX XWPS – luftbehandlingsaggregater for svømmebasseng
Dantherm climate solutions badge

Modulbasert anlegg med kryssvarmeveksler og varmepumpe

For bruk i aggressive miljøer som svømmehaller, næringsmiddelindustri og mm.

Dantherm DanX XKS – luftbehandlingsaggregater for svømmebasseng
Dantherm climate solutions badge

For bruk i aggressive miljøer som svømmehaller, næringsmiddelindustri og mm.

DanX XKS er et svært effektivt avfuktingssystem for uteluft, med svært effektiv kryssvarmeveksler som egner seg best i frostfritt klima.

Dantherm DanX – luftbehandlingsaggregater for svømmebasseng
Dantherm climate solutions badge

Kompakte klimaanlegg for mindre svømmehaller og bassengrom

DanX XD er et svært effektivt ventilasjonssystem som bruker uteluft til å avfukte ved hjelp av en dobbel varmeveksler som leverer opptil 95 % varmegjenvinning.

Dantherm DanX – luftbehandlingsaggregater for svømmebasseng
Dantherm climate solutions badge

Kompakte klimaanlegg for mindre svømmehaller og bassengrom

DanX HP kombinerer styrken i et varmepumpesystem med et system som avfukter ved hjelp av uteluft.

Dantherm DanX CF – luftbehandlingsaggregater for svømmebasseng
Dantherm climate solutions badge

Ventilasjonsaggregater med motstrøms kryssvarmegjenvinner

DanX CF som er ideelt i inneklimaer som krever mer enn et vanlig ventilasjons-/komfortanlegg.

Featured Insights

Kontakt en ekspert

Trenger du hjelp til å finne riktig løsning? Vårt team med mer enn 100 klimakontrolleksperter står klare til å hjelpe deg.
Du kan også kontakte oss eller delta i diskusjonen i våre sosiale medier. Se vår LinkedIn-side.