Verdien av skreddersydde kommersielle luftbehandlingsløsninger for fritidssentre

11 min lest
Insights Content leisure centre

Store fritidssentre har mange forskjellige fasiliteter, alle med svært spesifikke krav til klimakontroll. Her skisserer vi hvorfor Dantherm designer og konstruerer skreddersydde luftbehandlingsaggregater for å skape optimale forhold på en mest mulig energieffektiv måte.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan Dantherm og våre skreddersydde luftbehandlingsløsninger for fritidsanlegg:

 • Leverer unik kunnskap og løsninger for hvordan energi forbrukes i fritidssentre, og hvordan dette kan minimeres

 • Bidrar med ekspertise om miljøbehov for alle bruksområder i disse sentrene

 • Presenterer løsninger for alle rom som er egnet for formålet og gir valuta for pengene

 • Tilbyr skreddersydde, smale systemer som oppfyller designparametrene, kan tilpasses vanskelige områder og oppfyller kravene til Part L2 og ErP

 • Leverer produktene flatpakket og setter dem opp på stedet

Klimakontrollutfordringene på fritidssentre

Fra svømmebasseng og treningsrom til kafeteriaer og resepsjonsdisker – hvert område på et fritidssenter har sine egne spesielle behov når det gjelder luftkvalitet, temperatur og fuktighet – forhold som varierer med tiden på dagen, antall mennesker og mange andre faktorer.

Dette er kanskje ikke banebrytende informasjon, men den er viktig. For å sikre folks velvære under hele oppholdet og beskytte bygningens strukturelle integritet mot faren for vannskader, er det viktig at hvert område har riktig luftbehandlingsløsning for sine spesifikke behov.

I tillegg er selvfølgelig energiforbruket viktig. Med stigende energipriser globalt og en pågående satsing på avkarbonisering, er det ikke nok at klimakontrollen fungerer godt på fritidssentrene. Behovet for samtidig å minimere energiforbruket har aldri vært større.

Fritidssenterets energiproblemer og fritidssenterets energikostnader står overfor 150 % økning - Infografikk

Derfor er det viktig at klimakontrollsystemene de bruker er skreddersydd for miljøet de brukes i, i tillegg til den allsidige utformingen og arkitekturen i ulike fritids- og rekreasjonssentre.

I flere tiår har Dantherm levd opp til forventninger fra konsulenter, designere og entreprenører om å levere skreddersydde, energibesparende systemer for svømmebassenger over hele verden. Og den samme unike kunnskapen og ekspertisen vi bruker til å konstruere disse løsningene, kan brukes for alle områder på et fritidssenter.

Nedenfor forklarer vi verdien av skreddersydd klimakontroll for fritidssentre, slik at de kan oppfylle nøyaktige forventninger og bidra til at du har kontroll på driftskostnadene.

Optimal klimakontroll for svømmebassenger

Det første vi må se på er svømmebassenget – midtpunktet i de fleste fritidssentre, og der behovet for effektiv klimakontroll er størst. Det kan vanskelig understrekes nok hvor viktig det er å kontrollere mengden av fuktighet i disse områdene, slik at du kan tilby badegjestene en komfortabel opplevelse og beskytte materialene i bassengrommet mot vannskader.

Påvirkning av vannfordampning fra innendørs svømmebasseng - tap opptil 68 liter i timen i fritidssentre - Infographic

Svømmehallen på et fritidssenter er også en storforbruker av energi. En ineffektiv luftbehandlingsløsning øker kostnadene betydelig og reduserer bygningens miljøprofil. Energiforbruket til fritidsanlegg er en voksende bekymring og det er derfor viktig at kontrollsystemene på disse stedene oppfyller forventningene og samtidig minimerer langsiktige utgifter.

Å finne den rette balansen krever en beregnet, teknisk tilnærming – en tilnærming som Dantherm har mestret i over 40 år gjennom å støtte kunder i hele Europa. Det er mange faktorer som bidrar til utformingen av det ideelle systemet, inkludert:

 • Størrelsen på svømmehallen og på svømmebassenget, som i stor grad vil påvirke mengden luft som må håndteres og mengden vanndamp som kontinuerlig kommer inn i atmosfæren
 • Temperaturen og fuktigheten utenfor svømmehallen – for eksempel anbefales et ventilasjonssystem med varmepumpe på steder med lave utetemperaturer
 • Den termiske overføringen, eller U-verdien, til bygningen, og hvordan dette påvirker måten systemet må fungere på for å forhindre kondensering forårsaket av stillestående luft, og begrense fordamping for å hindre at energikostnadene kommer ut av kontroll
 • Risikoen for kuldebroer og kalde områder påvirker igjen behovet for luftsirkulasjon
 • Antall personer som bruker bassenget i løpet av dagen, for å sikre at kravene til frisk luft kan oppfylles i travle perioder
 • Behovet for å skape undertrykk for å hindre at våtluft slipper ut i haller, korridorer og resepsjonsområder
Bildelinker til artikkel - må kjenne til faktorer for å installere effektive luftbehandlingsløsninger i svømmebassenger

Dette er bare noen få av alle faktorene som spiller inn ved utforming av den optimale løsningen. Svømmehaller er unike, krevende miljøer, og krever spesialteknologi og ekspertise ... noe Dantherm tilbyr for best mulig støtte til de som er betrodd å levere det riktige systemet til disse omgivelsene.

Vår unike forståelse for nøyaktige beregninger for og hensyn bak effektive luftbehandlingsløsninger gjør at vi kan gi råd til konsulenter, designere og entreprenører om den beste løsningen for alle omstendigheter.

Denne kunnskapen kommer tydelig frem i utviklingen av DanX-serien. Dette har ikke bare blitt optimalisert gjennom årene for å gi et bemerkelsesverdig nivå av ventilasjon, fuktighet og temperaturkontroll i disse utfordrende miljøene, men også for å spare og gjenbruke energi der det er mulig:

 • Intelligente kontrollsystemer overvåker temperaturen og fuktigheten hele tiden, slik at aggregatet kan kjøre så effektivt som mulig under ulike forhold
 • Spesifikk energidrevet teknologi, som integrerte vannkjølte kondensatorer, er innebygd i varmepumpen, slik at overskuddsvarme kan gjenvinnes og brukes til å øke temperaturen for både basseng- og husholdningsvann
 • Bruken av høyeffektive EC-trykkammervifter og posefiltre forhindrer lavt trykkfall og maksimerer klimakontrolleffektiviteten

Hvis du vil vite mer om arbeidet vårt i svømmehaller gjennom årene, kan du se nærmere på løsningen vi utviklet for Dome Leisure Centre i Doncaster.

Betydningen av skreddersydde klimakontrolløsninger

Det finnes ingen én-mal-passer-alle for svømmebassenger eller fritidssentre. De vil variere mye når det gjelder mål, byggematerialer og utforminger, og dette påvirker i stor grad kravene til klimakontroll.

Dette kan være et problem når du samarbeider med produsenter som tilbyr et begrenset utvalg av luftbehandlingsmodeller. Denne tilnærmingen betyr sannsynligvis at du derfor må gjøre kompromisser et eller annet sted underveis. Dette kan resultere i at du velger et aggregat som ikke er kraftig nok til å levere optimal luft, fuktighet og temperaturkontroll, eller et som leverer for mye, noe som fører til større energiforbruk.

Når du ønsker å levere en optimal løsning til kundene, er dette langt fra ideelt. Du ønsker å sikre at systemet du foreslår oppfyller forventningene, minimerer løpende kostnader og vil fungere godt i mange år etter at det er installert. Derfor støtter vi behovet for skreddersydde luftbehandlingsløsninger som er spesialbygget for miljøet de skal brukes i.

Hva mener vi med skreddersydde løsninger? Det betyr at vi tilpasser utvalget vårt av luftbehandlingsaggregater til alle behov. Dette kan omfatte:

 • Endre størrelse på aggregatene slik at de oppfyller spesifikke byggeforskrifter eller europeiske direktiver, selv ved spørsmål om millimetere
 • Tilpasning av aggregatene, slik at de passer inn i vanskelig tilgjengelige områder og anleggsrom, med evne til å sette opp utstyret på anlegget der det er nødvendig
 • Bruke et bestemt utvalg av komponenter for å oppfylle nøyaktige ytelseskrav, slik at svømmebassengmiljøet alltid er optimalt
 • Øke eller redusere luftstrømmen som disse aggregatene kan produsere
 • Installasjon av dedikerte energibesparende funksjoner og komponenter som ikke går på kompromiss med ytelsen
 • Leverer ideelle utførelser og materialer for å tåle de tøffe forholdene rundt et svømmebasseng, og reduserer risikoen for korrosjon og driftsstans

Dette betyr at vi har ekspertisen og mulighetene til å tilpasse luftbehandlingssystemer til ethvert scenario. Spesielt i et innendørs svømmebasseng er dette en stor fordel for kundene våre. Vi garanterer at løsningene de presenterer kundene sine vil levere eksepsjonell ytelse, reduserte energikostnader og begrensede utslipp av drivhusgasser.

Gjennom vår kunnskap om de spesialiserte beregningene som er påkrevet for å etablere nødvendige funksjoner for en luftbehandlingsløsning, og vår evne til å produsere og finjustere disse for å presentere et best mulig sluttprodukt, er målet vårt å gjøre livet til kundene våre enklere – og dette strekker seg utover selve svømmebassenget…

Leverer komplette bygningsløsninger til fritidssentre

Som nevnt tidligere er det mange ting å ta hensyn til på et fritidssenter –treningsrom, kafeteriaer, idrettshaller, våtrom, spa, resepsjonsdisker osv. Og hvert område har sitt spesifikke optimale klima. Et spa skal gjerne ha en fuktighet på 55-60 % RH og en temperatur på 30 ºC-31 ºC. I et treningsstudio bør det derimot helst være henholdsvis 40-60 % RH og 18 ºC-20 ºC.

De har også tydelige krav til materialene og egenskapene til aggregatene. I et våtrom trenger for eksempel ventilasjonsaggregatet et belegg som beskytter det mot korrosjon på grunn av vannet i atmosfæren, og som er installert for å drenere bort kondensatet for å spare energi.

Så selv om et svømmebasseng har de mest krevende kravene til klimakontroll på et fritidssenter, bør hvert område ha sitt eget spesialbygde system for å garantere optimale forhold på tvers av alle områder. Dette er avgjørende for at de besøkende skal ha det komfortabelt i alle omgivelser, for å bidra til lang levetid for aggregatene og de omkringliggende strukturene, og for å holde energikostnadene nede.

Derfor kan vi bruke den samme grundige tilnærmingen som vi har når vi skreddersyr løsninger til svømmebasseng til valget av kommersielle luftbehandlingsløsninger, som WD-serien.

I likhet med våre DanX-aggregater til svømmebasseng vil vi hjelpe kundene med å finne riktig modell, og deretter tilpasse denne spesielt til hvert områdes nøyaktige behov. Vi har for eksempel integrert spesifikke kjølekomponenter for kunder som ønsker å levere den mest effektive klimakontrollen til treningsarealer på et fritidssenter.

Ved å velge Dantherm til å designe og konstruere løsningene for alle områder av et fritidssenter, drar du fordel av:

 • Dantherm-merket er en garanti for at alle produkter og deres komponenter vil levere langsiktige resultater
 • Støtte fra våre høyt utdannede ingeniører, som har svært god forståelse for denne teknologien
 • Overflater og materialer på aggregatene som er valgt ut for å passe til omgivelsene – for eksempel vil en luftbehandlingsløsning for en kantine ikke kreve den samme antikorrosive finishen som den som brukes i en svømmehall eller et skifteområde i en våtsone
 • Løsninger som fungerer så energieffektivt som mulig, med alle våre aggregater skreddersydd for å oppfylle standardene til både Part L2 og ErP 2018 (det gjeldende europeiske energidirektivet) og levere eksepsjonell varmegjenvinning
 • Samarbeid med én enkelt produsent for å ta hånd om alt, noe som fører til en mye mer strømlinjeformet og kontrollert prosess

Aggregatene i DanX- og WD-serien kan optimaliseres for alle forhold gjennom sine fleksible, modulbaserte konfigurasjoner. Disse kan deretter kobles sammen via et skinnesystem for enklere installasjon og minimalt med vedlikehold..

Produktutstilling som sammenligner Dantherm kommersielle og svømmebasseng luftbehandlingsenheter funksjoner for fritidssentre - Infographic

Snakk med eksperter på klimakontroll

Vi håper at dette har hjulpet deg til å forstå viktigheten av å prioritere skreddersydd klimakontrollteknologi på fritidssentre, i stedet for å nøye deg med en hyllemodell.

De varierte og varierende kravene til luftkvalitet, temperatur og fuktighet i alle disse fasilitetene krever spesialkonstruerte løsninger. Uten disse kan du utilsiktet sette en grense for ytelse, egnethet og langsiktig levedyktighet for disse systemene.

Et samarbeid med Dantherm gir deg tilgang til en enestående forståelse av design og produksjon av klimakontrollsystemer, og garanterer at sluttproduktet sikrer komfortable miljøer, minimale driftskostnader og eksepsjonell avkastning på investeringen for operatører av fritidssentre.

Fritidssenter skreddersydde kommersielle løsninger og hvorfor kunden stoler på Dantherm for klimakontrollkompetanse og utstyr

Vi setter vår ære i å gi kundene våre den informasjonen de trenger for å designe løsninger og den tekniske ekspertisen for å produsere disse i henhold til nøyaktige spesifikasjoner. Vi går aldri på kompromiss med kvaliteten, og jobber for å utvikle systemer som fritids- og rekreasjonssentre vil ha nytte av i mange år.

Hvis du ønsker å designe og installere skreddersydde luftbehandlingssystemer i fritidssentre, svømmebassenger, treningssentre eller lignende miljøer, kan du snakke med teamet vårt for å dra nytte av pålitelige råd og eksepsjonelt godt utviklede produkter.

Relaterte produkter

Dantherm DanX XWPRS – luftbehandlingsaggregater for svømmebasseng
Dantherm climate solutions badge

For bruk i aggressive miljøer som svømmehaller, næringsmiddelindustri og mm.

DanX XWPRS kombinerer det beste fra et system med varmepumpe og et system som avfukter med uteluft. Denne kombinasjonen med varmepumpe og en særdeles effektiv kryssvarmeveksler sikrer en presis styring av luftfuktigheten og innetemperatur i svømmehallen.

Dantherm DanX CF – luftbehandlingsaggregater for svømmebasseng
Dantherm climate solutions badge

Ventilasjonsaggregater med motstrøms kryssvarmegjenvinner

DanX CF som er ideelt i inneklimaer som krever mer enn et vanlig ventilasjons-/komfortanlegg.

Dantherm DanX XKS – luftbehandlingsaggregater for svømmebasseng
Dantherm climate solutions badge

For bruk i aggressive miljøer som svømmehaller, næringsmiddelindustri og mm.

DanX XKS er et svært effektivt avfuktingssystem for uteluft, med svært effektiv kryssvarmeveksler som egner seg best i frostfritt klima.

Featured Insights

Kontakt en ekspert

Trenger du hjelp til å finne riktig løsning? Vårt team med mer enn 100 klimakontrolleksperter står klare til å hjelpe deg.
Du kan også kontakte oss eller delta i diskusjonen i våre sosiale medier. Se vår LinkedIn-side.