Bedriftens samfunnsansvar

CSR Header Image

FNs Global Compact

Vårt samfunnsansvarsarbeid er basert på de 10 prinsippene om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i FNs Global Compact uten å ha inngått avtalen formelt. Prinsippene er hentet fra:

  • Menneskerettighetserklæringen
  • Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen
  • Rio-erklæringen om miljø og utvikling
  • FN-konvensjonen mot korrupsjon
FNs Global Compact web

Redusere vårt karbonavtrykk

Vi støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer i landene der vi er til stede. Vi ønsker å opptre som et ansvarlig selskap i forhold til det interne og eksterne miljøet.

Alle produksjonsanlegg i Dantherm Group arbeider kontinuerlig for å redusere negative miljøeffekter ved driften vår ved å opprettholde en forsvarlig håndtering av kjemikalier og avfall, samtidig som vi tar sikte på å redusere energiforbruket og produksjonens avfallsproduksjon gjennom resirkulering og gjenbruk.

Redusere vårt karbonavtrykk, nett

Redusere karbonavtrykket

Vi støtter miljøansvar gjennom vår innovative produktutvikling og produksjonsmetoder, og de fleste av våre produkter støtter våre kunder i å redusere miljøpåvirkningen fra virksomheten deres.

Vi fremmer driftsrutiner som reduserer miljøbelastningen som er forbundet med våre aktiviteter, og oppmuntrer til utvikling av miljøvennlig teknologi.

Redusere karbonavtrykket, nett

Ansvarlig innkjøp

Vi ser på våre leverandører som partnere, og samarbeider derfor tett med dem for å sikre at de oppfyller våre etiske, miljømessige og bærekraftige standarder.

Derfor blir alle leverandører bedt om å signere våre etiske retningslinjer for leverandører i Dantherm Group, som er basert på det globale Sedex-systemet.

Innkjøp

Åpenhetsloven

Dantherm Group AS er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Vi har integrert og gjennomført aktsomhetsvurderinger som du kan lese mer om her.

DG water droplet DIGITAL USE ONLY