Imprint

Privacy Header

Juridisk meddelelse til brugere af Dantherm Groups websted

© Copyright Dantherm Group

Ophavsretsloven og internationale traktater beskytter dette websted. Ingen del af dette websted og tilknyttede websteder må gengives i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dantherm Group. Uautoriseret reproduktion af dette websted og tilknyttede websteder eller dele heraf kan medføre alvorlige civilretlige og strafferetlige sanktioner og vil blive retsforfulgt i videst mulige omfang i henhold til loven.

Privatlivspolitik

Læs hele vores cookie- og privatlivspolitik her

Ansvarsfraskrivelse

Dette websted er udelukkende beregnet til at give oplysninger om Dantherm Groups tilknyttede virksomheder og produkter. Dantherm Group har gjort sig alle rimelige anstrengelser for at sikre, at oplysningerne på disse sider er korrekte. Dantherm Group samt gruppens medarbejdere, distributører og leverandører påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser på dette websted eller i dokumenter, der refereres til på eller linkes til fra dette websted. Dette websted kan indeholde tekniske eller andre unøjagtigheder.

Der tilføjes løbende ændringer i oplysningerne, og Dantherm Group kan til enhver tid ændre de beskrevne produkter eller serviceydelser. Kontakt os eller din lokale salgsrepræsentant for at få yderligere oplysninger, før du træffer beslutninger baseret på oplysningerne heri.

Oplysningerne på dette websted, herunder tekst, billeder og links, stilles til rådighed ""SOM DE ER"" af Dantherm Group, udelukkende som en hjælp til de besøgende. Disse oplysninger er uden nogen form for garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse.

Denne juridiske meddelelse er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne juridiske meddelelse, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres af de danske domstole.

Kontaktoplysninger

Dantherm Group A/S
Marienlystvej 65
7800 Skive
Danmark

Tlf. +45 96 14 37 00
E-mail: [email protected]

Ledelse: Bjarke Brøns, CEO

CVR-nr.: DK30537939