Polityka prywatności i plików cookie

Streszczenie Slim Header Image

Ostatnia edycja: 22-02-2021

Wprowadzenie

Celem Dantherm Group oraz naszych spółek zależnych i stowarzyszonych (określanych łącznie jako „Grupa Dantherm”) jest zapewnienie Tobie jak najlepszej obsługi witryny dostarczającej informacje, zasoby i usługi, które są dla Ciebie najbardziej odpowiednie i przydatne. W tym celu, kiedy odwiedzasz naszą witrynę internetową, gromadzimy informacje o Tobie i Twojej wizycie, które są wykorzystywane do adaptowania i poprawiania naszej treści oraz w celu poprawy trafności wszelkich reklam, które mogą być wyświetlane na stronie internetowej i na stronach internetowych naszych partnerów. Jeśli nie chcesz, aby informacje były gromadzone, nie zezwalaj na wykorzystywanie plików cookie przy pierwszej wizycie na naszej stronie. W każdej chwili można również wycofać udzieloną wcześniej zgodę w sekcji Pliki cookie na tej stronie.

Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat gromadzonych przez nas informacji, celu ich gromadzenia oraz stron trzecich, które mają dostęp do tych informacji.

Wystawca

Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest publikowana przez:

Dantherm Group A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Dania
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 96 14 37 00

Znajdź wszystkie nasze biura

Zbieranie danych osobowych i sposób ich wykorzystania

Informacje ogólne

Dane osobowe to wszelkie informacje, które w pewnym zakresie można przypisać Tobie. Podczas korzystania z naszej witryny internetowej gromadzimy i przetwarzamy wiele takich danych. Odbywa się to na przykład za pomocą plików cookie podczas zwykłego dostępu do treści, subskrypcji naszego newslettera, przesyłania formularza kontaktowego, udziału w konkursie lub ankiecie, rejestracji jako użytkownik lub subskrybent, innego korzystania z usług lub dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

Zwykle gromadzimy i przetwarzamy następujące rodzaje informacji:

 • Adres IP lub MAC użytkownika
 • Lokalizacja geograficzna
 • Przeglądarka i informacje o urządzeniu
 • Strony, które odwiedzasz i klikniesz
 • Rekomendująca strona internetowa (witryna internetowa, na której mogłeś/-aś kliknąć łącze do strony Dantherm Group)
 • Zagregowane dane dotyczące wizyt w witrynie

W zakresie, w jakim użytkownik udziela wyraźnej zgodyi samodzielnie wprowadza informacje, przetwarzamy również:

 • Twoje nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Lokalizacja i adres geograficzny
 • Firma/organizacja
 • Zainteresowania kategorii produktów
 • Przemysł
 • Informacje o zgodzie marketingowej udzielonej na stronie internetowej

Możemy również zbierać inne informacje, które podajesz jednoznacznie i dobrowolnie. Zazwyczaj jest to związane z przesyłaniem próśb za pośrednictwem formularzy kontaktowych, podczas pobierania materiałów, udostępniania lub subskrybowania naszego newslettera.

Zebrane przez nas informacje są przechowywane i przetwarzane w systemach CRM Dantherm Group, Dynamics CRM 365 i HubSpot.

Cel

Zgromadzone przez nas informacje są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika i świadczenia żądanych usług, w tym do wystawiania newsletterów lub odpowiadania na zapytania. Używamy tych informacji również do optymalizacji naszych usług i treści, w tym zanonimizowanych statystyk, a także do wyświetlania reklam, które naszym zdaniem są istotne dla Ciebie na naszych stronach internetowych oraz na stronach internetowych naszych partnerów, takich jak reklamy Google, reklamy Bing, reklamy Yandex, sponsorowane treści na LinkedIn i inne media społecznościowe.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe w konkretnych uzasadnionych celach biznesowych, w tym:

 • Do ulepszania, modyfikowania, personalizacji lub w inny sposób ulepszania naszych usług i komunikacji z korzyścią dla naszych klientów.
 • Aby lepiej zrozumieć interakcje ludzi z naszą witryną.
 • Określenie skuteczności działań marketingowych.
 • Aby odpowiedzieć na zapytania i prośby.
 • Zarządzanie zgodami i subskrypcjami naszych list mailingowych.

Podstawą prawną przetwarzania tego danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Zabezpieczenie

Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, opublikowaniu, utracie lub degradacji Twoich danych, ujawnieniu ich osobom trzecim, niewłaściwemu wykorzystaniu lub przetwarzaniu w sposób niezgodny z prawem.

Okres przechowywania

Informacje te będą przechowywane przez okres dozwolony zgodnie z przepisami prawa i usuniemy dane, gdy nie będą już potrzebne. Okres przechowywania zależy od charakteru informacji i podstawy ich przechowywania. W związku z tym nie jest możliwe podanie ogólnych ram czasowych dla czasu, w którym dane zostaną usunięte.

Jeśli subskrybujesz którykolwiek z naszych newsletterów lub będziesz otrzymywać inne materiały marketingowe, będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane przez okres do dwóch lat od momentu rezygnacji. Robimy to, aby zapewnić niezbędną dokumentację rezygnacji z subskrypcji.

Przegląd w sekcji „Pliki cookie” poniżej określa żywotność każdego pliku cookie używanego przez witrynę internetową. Po upływie tego okresu, pliki cookie zostaną usunięte. Należy pamiętać, że okres użytkowania zostanie obliczony od momentu ostatniej wizyty na stronie internetowej.

Przekazywanie informacji stronom trzecim

Informacje i dane zebrane od użytkownika mogą zostać ujawnione innym spółkom należącym do Dantherm Group lub sprzedawcom produktów Dantherm Group. Dane te mogą obejmować treść formularzy kontaktowych wypełnionych przez użytkownika w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi i robienia tego z najbardziej odpowiedniej lokalizacji geograficznej.

Dane związane z korzystaniem przez użytkownika z witryny internetowej, reklamy, z którymi użytkownik się zapoznał oraz, w stosownych przypadkach, klikanie, lokalizacja geograficzna, płeć i wiek itp. mogą być ujawniane stronom trzecim w zakresie, w jakim dane te są znane. Strony trzecie znajdują się w sekcji „Pliki cookie” poniżej. Informacje te są wykorzystywane w reklamach ukierunkowanych na cel.

Do przechowywania i przetwarzania danych korzystamy również z usług podmiotów zewnętrznych. Te strony trzecie przetwarzają informacje wyłącznie w naszym imieniu i nie mogą wykorzystywać tych danych do własnych celów.

Ujawnianie danych osobowych, takich jak imiona i nazwiska, adresy e-mail itp. będzie odbywać się wyłącznie za Twoją zgodą. Korzystamy z procesorów danych w UE, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W przypadku konieczności przetwarzania danych w innych krajach, będzie to miało miejsce tylko w krajach, które mogą odpowiednio chronić Twoje dane.

Korzystamy z następujących usług i plików cookie od zaufanych stron trzecich:

Cloudflare: Do przekierowania do odpowiedniej wersji językowej witryny

Google Analytics i Google Tag Manager: Statystyki strony internetowej i użytkownika

Siteimprove: Gwarancja jakości i statystyka użytkownika

Vimeo: Do zatapiania wideo i statystyk

HubSpot: Do zarządzania zgodą, analizy strony i subskrypcji

Microsoft Dynamics CRM: Do zarządzania relacjami z klientami

Google Ads: Reklamy

Yandex: Reklamy

Facebook/Instagram: Reklamy

LinkedIn: Reklamy

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w deklaracji dotyczącej plików cookie poniżej.

Twoje prawa

Masz prawo wiedzieć, jakie dane osobowe przetwarzamy na Twój temat. W każdej chwili możesz również sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych. Użytkownik może również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych. Jeśli przetwarzane przez nas dane na Twój temat są niepoprawne, masz prawo zażądać poprawienia lub usunięcia danych. Wnioski z któregokolwiek z powyższych powodów można składać na adres: [email protected]. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz również skontaktować się z Duńskim Inspektorem Ochrony Danych.

Prawo Dantherm Group do zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w oparciu o istotne zmiany w przepisach prawnych, nowe rozwiązania techniczne, nowe lub ulepszone funkcje oraz w celu ulepszenia witryny internetowej.

Pliki cookie