Master Header Logo

Przygotowanie i konserwacja przenośnych nagrzewnic powietrza do sezonu zimowego

6 min. czyt.
Insights Master heater

Nikt nie chciałby znaleźć się w sytuacji, w której okazałoby się, że podczas najzimniejszych miesięcy w roku jego przenośna nagrzewnica jest uszkodzona lub nieefektywna. Przedstawiamy porady naszych ekspertów dotyczące prawidłowego przechowywania i instalacji nagrzewnic, które pozwolą sprostać zimowej pogodzie.

Chłód w powietrzu. Szron pod stopami. Twój oddech wyraźnie widoczny.

Kiedy nadchodzą zimowe miesiące, potrzebujesz urządzeń grzewczych, na których możesz polegać. Spadek temperatur w całej Europie powoduje wysokie zapotrzebowanie na niezawodne, stałe ogrzewanie w różnych miejscach - szczególnie na zewnątrz lub w dużych pomieszczeniach, takich jak place budowy, fabryki, magazyny i budynki rolnicze.

Nasze przenośne nagrzewnice Master pomagają klientom na całym świecie utrzymać ciepło, dzięki czemu ludzie, zwierzęta i sprzęt mogą czuć się komfortowo, bezpiecznie i zdrowo o każdej porze roku. Aby jednak zapewnić im ogrzewanie w momencie, gdy jest ono najbardziej potrzebne, ważne jest, aby urządzenia były prawidłowo przechowywane, sprawdzane i serwisowane.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze kroki, jakie należy podjąć w celu przygotowania przenośnych nagrzewnic powietrza do zimy, aby uniknąć niepożądanych niespodzianek po ich włączeniu.

Dlaczego prawidłowe przygotowanie nagrzewnicy do sezonu grzewczego jest tak ważne?

Chociaż nagrzewnice przenośne są stosowane przez cały rok, to w największym stopniu korzysta się z nich zimą. Temperatury są wtedy znacznie niższe, a stałe przebywanie na zimnie, zwłaszcza w otwartych lub przewiewnych pomieszczeniach, może mieć poważne konsekwencje:

 • Zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, takie jak hipotermia
 • Sprzęt i urządzenia mogą zamarzać lub działać nieefektywnie
 • Spada motywacja, wydajność i koncentracja ludzi

Nagrzewnice poprawiają te trudne warunki i utrzymują komfortowe temperatury - ale tylko wtedy, gdy działają prawidłowo. Jeśli nie sprawdzisz i nie przygotujesz odpowiednio nagrzewnicy przed zimowymi miesiącami, ryzyko awarii znacznie wzrośnie.

Dlaczego ważne jest przygotowanie grzejników do zimy pokazujące styczniowe temperatury w całej Europie - Infografika

Niesprawny sprzęt wiąże się z koniecznością jego wymiany lub naprawy. Jest to nie tylko kosztowne, ale także czas oczekiwania na wykonanie usługi w okresie zimowym jest zwykle znacznie dłuższy – co pozostawia Ciebie, Twoich pracowników i innych w trudnej sytuacji do czasu znalezienia rozwiązania.

Nasze rady dotyczące przygotowania różnych typów nagrzewnic do zimy

Chcesz uniknąć kosztownych błędów? Oto nasze najważniejsze wskazówki dotyczące konserwacji, dzięki którym trzy podstawowe typy przenośnych nagrzewnic - olejowe, gazowe i elektryczne - będą gotowe do pracy w sezonie zimowym.

Od czego zacząć?

Podstawą każdej pracy serwisowej, niezależnie od typu urządzenia, jest oczyszczenie z brudu obudowy urządzenia, w przeciwnym razie może on utrudniać diagnostykę i dostać się do newralgicznych miejsc urządzenia podczas prac serwisowych.

Jeśli urządzenie zostało wyczyszczone po poprzednim sezonie, ale nie zostało zabezpieczone przed kurzem i deszczem, to również należy to zrobić.

Nagrzewnice olejowe

Nagrzewnice olejowe wykorzystują olej np. napędowy lub biopaliwa do wydajnego i efektywnego wytwarzania dużych ilości energii cieplnej.

Po pierwsze, zawsze należy przeczytać instrukcję obsługi konkretnego urządzenia. Znajdziesz w niej ważne wskazówki dotyczące przygotowania, konserwacji i bezpiecznej eksploatacji przenośnej nagrzewnicy, w tym:

 • Nigdy nie używaj nagrzewnicy olejowej w miejscach, w których występuje benzyna, rozpuszczalniki do farb lub inne wysoce łatwopalne opary
 • Zainstaluj i używaj te nagrzewnice w otwartych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w których jest zapewniony dopływ świeżego powietrza z zewnątrz
 • Zadbaj o prawidłową instalację kominową, aby odprowadzać spaliny na zewnątrz
 • Specjalne przewody giętkie do rozprowadzania ciepłego powietrza należy stosować wyłącznie z nagrzewnicami olejowymi z odprowadzeniem spalin, które są przystosowane do ich podłączenia
 • Unikaj zagrożeń pożarowych, umieszczając gorącą lub pracującą nagrzewnicę na płaskiej, równej powierzchni

Zapoznanie się z instrukcją obsługi przed każdym użyciem nagrzewnicy pozwala zagwarantować, że jest ona stosowana zgodnie z przeznaczeniem oraz, że nie pozostawiamy niczego przypadkowi. Następnie należy przeprowadzić kilka ważnych kontroli:

 • Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest przerwany lub uszkodzony
 • Sprawdź, czy filtry nie są zanieczyszczone (wylotowy, dolotowy, paliwa itp.) i w razie potrzeby wyczyść je lub wymień - zalecamy czyszczenie lub wymianę filtrów co najmniej raz w roku
 • Przegląd i czyszczenie zbiornika paliwa co najmniej raz w roku przed sezonem zimowym
 • Sprawdzić stan dyszy, komory spalania, wymiennika ciepła, elektrod i innych elementów pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia

Na koniec warto rozważyć przetestowanie nagrzewnicy późnym latem lub wczesną jesienią. Daje to czas na rozwiązanie wszelkich zauważonych problemów i wykonanie odpowiednich prac konserwacyjnych przed nadejściem surowej zimowej pogody.

Lista kontrolna przygotowania nagrzewnic olejowych na zimę, aby zapewnić działanie nagrzewnic na zimę i niskie temperatury - Infografika

Nagrzewnice gazowe

Nagrzewnice gazowe również wykorzystują paliwo do wytwarzania energii cieplnej, ale zamiast oleju jest to gaz, np. mieszanka propan-butan.

Ponownie zaleca się przeczytanie instrukcji obsługi. Zawiera ona nie tylko konkretne wskazówki dotyczące samego urządzenia, ale również ważne porady dotyczące bezpiecznej eksploatacji, takie jak:

 • W przypadku wyczucia zapachu gazu należy natychmiast wyłączyć nagrzewnicę, zamknąć butlę z gazem, odłączyć wtyczkę sieciową i skontaktować się z serwisem
 • Butlę z gazem należy zawsze umieszczać w zabezpieczonym miejscu za urządzeniem - nagrzewnica nigdy nie powinna być skierowana/dmuchać ciepłym powietrzem w kierunku butli
 • Zapewnij dostęp do stałego dopływu świeżego, zewnętrznego powietrza - dobra wentylacja jest zapewniona, gdy objętość pomieszczenia jest mierzona w stosunku do wydajności cieplnej, przy zastosowaniu wzoru 1 m3 na każde 100 W mocy

Po zapoznaniu się z instrukcją i podjęciu niezbędnych działań, należy następnie:

 • Sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest przerwany lub uszkodzony
 • Sprawdzić, czy filtry nie są zanieczyszczone (wylotowy, dolotowy, paliwa itp.) i w razie potrzeby wyczyścić je lub wymienić - zalecamy czyszczenie lub wymianę filtrów co najmniej raz w roku
 • Sprawdzić szczelność złączek za pomocą wody z mydłem - jeśli wokół złączki powstają pęcherzyki powietrza, oznacza to wyciek gazu
 • Zamontować odpowiedniej wielkości butle gazowe - butle 30 kg są zalecane do mocy grzewczej 33 kW, powyżej tego poziomu należy zastosować butle o większej pojemności

Używanie butli gazowych o właściwym rozmiarze jest kluczowe dla optymalnej wydajności. W przypadku braku zgazowania paliwa, urządzenie grzewcze nie zapewni oczekiwanej mocy cieplnej. Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, jakiej wielkości butli należy użyć, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub porozmawiaj z ekspertem.

Ponownie, zaleca się przetestowanie nagrzewnicy w okresie poprzedzającym zimę, aby zapewnić czas na zidentyfikowanie i rozwiązanie ewentualnych problemów.

Dowiedz się więcej na temat różnic pomiędzy nagrzewnicami olejowymi a gazowymi.

Winter gas fired portable heater preparation checklist list to ensure heaters work in cold temperatures - Infographic image

Nagrzewnice elektryczne

Nagrzewnice elektryczne nie wymagają żadnego dodatkowego źródła paliwa do wytworzenia energii cieplnej poza dostępem do sieci elektrycznej.

Zacznij od zapoznania się z instrukcją obsługi, aby uzyskać wszelkie wskazówki i przyjrzeć się ważnym zasadom bezpieczeństwa:

 • Upewnij się, że nagrzewnica jest zasilana ze źródła energii elektrycznej, które odpowiada wymaganiom określonym na tabliczce znamionowej
 • Aby uniknąć porażenia prądem w sytuacjach awaryjnych, należy stosować wyłącznie przewód zasilający z uziemieniem

Następnie należy po prostu sprawdzić, czy przenośna nagrzewnica elektryczna działa prawidłowo, podłączając ją do odpowiedniego gniazdka sieciowego. Podczas testów należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Czy generuje ona oczekiwaną ilość energii cieplnej?
 • Czy jej elementy grzewcze nagrzewają się równomiernie?
 • Czy moc cieplna jest wystarczająca dla całego przewidzianego obszaru?
 • Czy czujesz jakieś oznaki spalania?
 • Czy kabel zasilający jest w jakikolwiek sposób uszkodzony?

Zapach spalenizny jest ważny podczas sprawdzania, ponieważ może wskazywać na spalone elementy elektryczne, które powinny zostać naprawione lub wymienione, takie jak przekaźniki, styczniki, uzwojenia silnika, złącza i przewody.

Zimowa lista kontrolna dla przenośnych grzejników elektrycznych - przygotowanie grzejnika do niskich temperatur - Infografika

Jak przechowywać nagrzewnice powietrza?

Prawidłowe przechowywanie przenośnych nagrzewnic powietrza w ciągu roku jest równie ważne jak same kontrole bezpośrednio przed ich użyciem. Jeśli nagrzewnice są przechowywane przez wiele miesięcy w nieodpowiednim miejscu lub bez podjęcia niezbędnych środków ostrożności, może to znacznie zwiększyć ryzyko niezdatności urządzeń do pracy w sezonie zimowym.

Zasadniczo wszystkie przenośne nagrzewnice powietrza należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed deszczem, śniegiem i innymi czynnikami zewnętrznymi. Suche warunki mają kluczowe znaczenie, ponieważ wysoka wilgotność lub stałe narażenie na wilgoć może mieć duży wpływ na ich działanie:

 • Korozja powodująca rdzewienie elementów
 • Uszkodzenie elementów elektrycznych przez wilgoć
 • Tworzenie się osadów w zbiornikach paliwa

Ponadto zaleca się sprawdzić czy paliwo zostało usunięte z nagrzewnic olejowych przed przechowywaniem ich w magazynie w ciągu cieplejszych miesięcy. Pozostawione paliwo może spowodować uszkodzenie podzespołów, jak również stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w przypadku pożaru.

Czy należy zlecić profesjonalistom serwisowanie i sprawdzanie nagrzewnic?

Jeśli podczas kontroli lub testów zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia lub problemy z przenośną nagrzewnicą, ważne jest, aby zostały one sprawdzone w autoryzowanym serwisie przez wyspecjalizowany personel.

Pamiętaj - ingerencja użytkownika w okresie gwarancyjnym nagrzewnicy może spowodować unieważnienie gwarancji. Dodatkowo, lepiej mieć pewność, że źródło jakiegokolwiek problemu zostanie znalezione i rozwiązane przez wyszkolonego serwisanta niż ryzykować niekompletną lub nieprofesjonalną naprawę.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów z przenośnymi nagrzewnicami, nasi specjaliści i eksperci z sieci serwisowej Master zawsze udzielą fachowych porad. Możemy przeprowadzić wszelkie wymagane prace konserwacyjne i wskazać odpowiednie części zamienne.

Dlaczego nagrzewnice Master cieszą się zaufaniem na całym świecie

Mamy nadzieję, że nasze wskazówki dotyczące przygotowania, przechowywania i konserwacji przenośnych nagrzewnic okażą się przydatne. Podczas najzimniejszych dni warto mieć pewność, że stosowane nagrzewnice są w pełni sprawne oraz unikać negatywnych konsekwencji spowodowanych przez uszkodzony sprzęt, a wpływających na zdrowie, komfort i wydajność ludzi.

Poza dobrym przygotowaniem, ogromne znaczenie ma także wysoka jakość produktów. Nagrzewnice Master są projektowane zgodnie z potrzebami i sugestiami zarówno naszych klientów, jak i profesjonalistów z branży usług serwisowych, co oznacza, że nasze rozwiązania są dobrze przemyślane pod kątem konserwacji.

Cała nasza oferta nagrzewnic olejowych, gazowych i elektrycznych to dekady precyzyjnej pracy inżynierów i solidnej produkcji, aby zapewnić, że nasze urządzenia generują efektywne, wydajne ogrzewanie, wszędzie tam, gdzie jest ono potrzebne.

Prezentacja produktów w zakresie przenośnych nagrzewnic Master - olejowe, gazowe, elektryczne - cechy i porównanie - Infografika

Oprócz szerokiego wyboru przenośnych nagrzewnic powietrza, Master zapewnia również:

 • Dobrze rozwiniętą sieć punktów serwisowych
 • Wyjątkowy serwis posprzedażowy
 • 3-letnią ograniczoną gwarancję
 • Części zamienne dostępne przez co najmniej 10 lat

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych bezkonkurencyjnych urządzeń grzewczych, skontaktuj się z nami korzystając z poniższego formularza kontaktowego.

Produkty powiązane

Master BV 110 – nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin
Master Top Badge

Olejowe nagrzewnice powietrza z odprowadzeniem spalin – wysokociśnieniowe

Olejowe nagrzewnice powietrza z odprowadzeniem spalin Master są bardzo wydajne i generują w 100% czyste, suche i wolne od spalin ciepłe powietrze.

Master BLP 33ET – nagrzewnica gazowa
Master Top Badge

Gazowe nagrzewnice powietrza - elektroniczne

Nagrzewnice gazowe Master dostarczają duże ilości ciepła natychmiastowego. Nasze przenośne nagrzewnice gazowe najlepiej sprawdzają się w dobrze wentylowanych miejscach, takich jak place budowy, magazyny lub fabryki.

Master B 9 elektryczne nagrzewnice powietrza
Master Top Badge

Elektryczne nagrzewnice powietrza nadmuchowe

W pełni przenośne, nadmuchowe nagrzewnice elektryczne do tymczasowego i awaryjnego ogrzewania.

Istotne artykuły

Informacje o placu budowy w kontekście nagrzewnic Master
Master Bottom Badge

Dowiedz się, jak wybrać optymalne rozwiązanie grzewcze dla Twojego projektu budowlanego.

Photo of Grzegorz Kruk
Grzegorz Kruk 6 min. czyt.
Przegląd informacji na temat biopaliw
Master Bottom Badge
Photo of Grzegorz Kruk
Grzegorz Kruk 4 min. czyt.
Master heaters web
Master Bottom Badge

Zostań dostawcą rozwiązań dla branży budowlanej i usuwania szkód po zalaniu

Photo of Monika Kokoreva
Monika Kokoreva 3 min. czyt.

Skontaktuj się z ekspertem

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego rozwiązania? Nasz zespół składa się z ponad 100 ekspertów w dziedzinie kontroli klimatu.
Możesz również skontaktować się z nami lub dołączyć do dyskusji w mediach społecznościowych. Odwiedź naszą stronę LinkedIn.