Klargøring og vedligeholdelse af dine mobile varmekanoner til vintersæsonen

9 min. læsetid
Artikler Master-varmeenhed

Det sidste, du ønsker, er at gå ind i årets koldeste måneder med en transportal varmeenhed, der er defekt eller ineffektiv. Her tilbyder vi vores ekspertråd om korrekt opbevaring og opsætning af din varmeenhed, så den kan klare det hårde vintervejr.

Afkøling af luften. Frosten står for døren. Din vejrtrækning er tydeligt synlig.

Når vintermånederne kommer, har du brug for varmesystemer, du kan stole på. Faldende temperaturer i hele Europa stiller store krav til pålidelig, ensartet opvarmning i alle miljøer – især udendørs eller i rummelige miljøer som byggepladser, fabrikker, lagre og landbrugsbygninger.

Hos Master hjælper vores kommercielle, transportable varmeenheder kunder over hele verden med at holde kulden på afstand, så mennesker, dyr og udstyr forbliver komfortable, sikre og sunde hele året rundt. Men for at sikre, at de får den varme, de har brug for, når de har brug for den, er det vigtigt, at enhederne opbevares, kontrolleres og vedligeholdes korrekt.

Nedenfor skitserer vi de vigtigste trin til forberedelse af dine transportable varmeenheder forud for vinteren, så der ikke er nogen uønskede overraskelser, når du tænder dem.

Hvorfor er det vigtigt, at din varmeenhed er klar til vinteren?

Mens transportable varmeenheder anvendes året rundt, er det helt afgørende, at man kan stole på dem om vinteren. Temperaturerne er betydeligt lavere, og vedvarende udsættelse for dette, især i åbne eller luftige miljøer, kan have alvorlige konsekvenser:

 • Sundhedsfare for mennesker og dyr, f.eks. hypotermi

 • Udstyr og enheder kan fryse eller fungere dårligt

 • Menneskers motivation, produktivitet og koncentration falder

Varmeenheder bekæmper disse forhold og sørger for, at temperaturen er behagelig - men kun når de fungerer korrekt. Hvis du ikke kontrollerer og forbereder din varmeenhed inden vintermånederne, stiger risikoen for nedbrud betydeligt.

Det er dårlige nyheder, da du enten skal bestille en ny eller aftale et serviceeftersyn. Det er ikke kun dyrt, men typisk er ventetiden om vinteren meget længere – og det betyder, at du, dine medarbejdere og andre står i en vanskelig situation, indtil der er fundet en løsning.

Vores råd til klargøring af forskellige typer varmeenheder til vinteren

Vil du undgå disse dyre fejltrin? Her er vores bedste vedligeholdelsestips til at gøre de tre primære typer transportable varmeenheder – oliefyrede, gasfyrede og elektriske – klar til vintersæsonen.

Hvor skal vi starte?

Grundlaget for alt servicearbejde, uanset enhedstype, er at fjerne snavs fra enhedens hus, da det ellers kan forhindre diagnostik og komme ind i enhedens følsomme områder under servicearbejde.

Hvis apparatet er blevet rengjort efter den foregående sæson, men ikke er beskyttet mod støv og regn, skal dette alligevel gøres.

Oliefyrede varmeenheder

Oliefyrede varmeenheder anvender oliebaserede produkter, enten diesel eller biobrændsel, til at generere store mængder varme effektivt.

Først skal du altid læse betjeningsvejledningen til din specifikke enhed. Dette vil give dig vigtige oplysninger om sikker forberedelse, vedligeholdelse og betjening af din transportable varmeenhed, herunder:

 • Brug aldrig et oliefyr i områder med benzin, malingsopløsningsmidler eller andre letantændelige dampe.

 • Opstil og anvend disse varmeenheder i åbne, godt ventilerede områder med henlik på at tilføre frisk luft udefra

 • Sørg for korrekt skorstensinstallation til udsugning af røg udefra

 • Anvend kun dedikerede fleksible rør med indirekte olievarmeenheder, der er beregnet til luftkanaler

 • Undgå brandfare ved at placere den varme eller fungerende varmeenhed på en flad, plan overflade

Hvis du læser vejledningen igen, hver gang du bruger en varmeenhed, er du sikker på, at du anvender den hensigten, og at du aldrig overlader noget til tilfældighederne. Derefter er der flere vigtige kontroller, du bør udføre:

 • Kontrollér, at strømforsyningsledningen ikke er i stykker eller beskadiget

 • Kontrollér, om der er snavsede filtre (udgang, luftindtag, brændstof osv.), og sørg for enten at rengøre eller udskifte disse, hvis det er nødvendigt – vi anbefaler rengøring eller udskiftning af filtre mindst én gang om året

 • Gennemgå og rengør brændstoftanken mindst én gang om året før vintersæsonen

 • Kontrollér tilstanden af dysen, forbrændingskammeret, varmeveksleren, elektroderne og andre komponenter for tegn på skader eller slitage

Endelige skal du teste varmeenheden i sensommeren eller tidligt på efteråret. Det giver dig tid til at tage hånd om de problemer, du opdager, og udføre korrekt vedligeholdelsesarbejde, inden det hårde vintervejr sætter ind.

Gasfyrede varmeenheder

Gasfyrede varmeenheder bruger også brændstof til at generere varme, men bruger i stedet gasser til at producere dette, f.eks. propan-butan-blandinger.

Det anbefales igen at læse betjeningsvejledningen. Dette giver dig ikke kun specifikke retningslinjer for en varmeenhed, men også vigtige råd for sikker drift, såsom:

 • Hvis du kan lugte gas, skal du straks slukke for varmeenheden, lukke for gasflasken, tage stikket ud af stikkontakten og kontakte kundeservice.

 • Placer altid gasflasken et beskyttet sted bag apparatet – varmeenheden må aldrig vende mod gasflasken

 • Sørg for, at varmeenheden har adgang til kontinuerlig tilførsel af frisk udeluft – der tilføres god udeluft, når rumvolumen måles i forhold til varmeydelsen ved hjælp af formlen på 1 m3 for hver 100 W effekt

Når du har gennemgået vejledningen og foretaget de nødvendige handlinger, skal du gå videre til:

 • Kontrollér, at strømforsyningsledningen ikke er i stykker eller beskadiget

 • Kontrollér, om der er snavsede filtre (udgang, luftindtag, brændstof osv.), og sørg for enten at rengøre eller udskifte disse, hvis det er nødvendigt – vi anbefaler rengøring eller udskiftning af filtre mindst én gang om året

 • Kontrollér fittingernes tæthed med sæbevand – hvis der dannes bobler omkring en fitting, er det tegn på en gaslækage

 • Monter gasflasker i passende størrelse – 30 kg flasker anbefales op til en varmeydelse på 33 kW, og over dette niveau skal du anvende flasker med større ydelse

Brug af gasflasker i den rigtige størrelse er afgørende for optimal ydeevne. Hvis brændstoffet mangler forgasning, afgiver varmeenheden ikke den forventede varmeydelse. Hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, hvilken størrelse cylinder du skal bruge, skal du læse betjeningsvejledningen eller tale med en ekspert.

Igen anbefales det at teste varmeenheden i ugerne og månederne op til vinteren for at give dig tid til at finde og løse eventuelle problemer.

Få mere at vide om forskellene på oliefyrede og gasfyrede varmeenheder.


Elektriske varmeapparater

Elektriske varmeapparater kræver ingen yderligere brændselskilde for at generere varme ud over adgang til en stikdåse i nærheden.

Start med at slå op i betjeningsvejledningen for at få unikke retningslinjer og gennemgå vigtige sikkerhedsregler, såsom:

 • Sørg for, at varmeenheden forsynes fra en strømkilde, der svarer til de krav, der er angivet på dens mærkeplade

 • Brug kun et strømkabel, der er jordet, for at undgå elektrisk stød i en nødsituation

Derefter skal du blot teste, om din transportable elektriske varmeenhed fungerer, ved at indsætte den i en egnet stikkontakt. Vær under test opmærksom på følgende:

 • Producerer enheden den forventede mængde varme?

 • Bliver varmeelementerne varmet jævnt op?

 • Dækker varmeydelsen hele det tilsigtede område?

 • Kan du lugte tegn på forbrændinger?

 • Er strømforsyningskablet beskadiget på nogen måde?

Det er vigtigt at kontrollere for den brændende lugt, fordi den kan indikere brændte elektriske komponenter, der skal repareres eller udskiftes, såsom relæer, kontaktorer, motorviklinger, stik og ledninger.

Hvordan skal du opbevare varmeenhederne før vinteren?

Effektiv opbevaring året rundt af dine bærbare varmeenheder er lige så vigtigt som disse kontroller før brug. Hvis dine varmeenheder opbevares i flere måneder ad gangen på et uhensigtsmæssigt sted eller uden de nødvendige forholdsregler, kan det øge risikoen for, at enhederne er uegnet til drift, når der er brug for dem i vintersæsonen.

Grundlæggende skal alle transportable enheder opbevares på et tørt sted, der er beskyttet mod regn, sne og andre eksterne elementer. Tørre forhold er altafgørende, da høj luftfugtighed eller vedvarende udsættelse for fugt kan have stor indflydelse på deres ydeevne:

 • Korrosion, der forårsager rust på komponenterne

 • Fugtskader på elektriske komponenter

 • Dannelse af bundfald i brændstoftanke

Desuden anbefales det at sikre, at alt brændstof fjernes fra oliefyrede varmeenheder, inden de hensættes til opbevaring i de varme måneder. Resterende brændstof kan beskadige komponenterne og udgøre en undgåelig sikkerhedsrisiko i tilfælde af brand.

Skal varmeenheder serviceres og kontrolleres af fagfolk?

Hvis du under inspektion eller test bemærker skader eller problemer med din transportable varmeenhed, er det vigtigt, at de behandles på et autoriseret servicecenter af specialuddannet personale.

Husk – indgreb fra brugerens side i en vilkårlig varmeenhed i løbet af garantiperioden kan medføre, at garantien bortfalder. Derudover skal du sikre dig, at kilden til ethvert problem bliver fundet, og at problemet bliver løst af en uddannet tekniker,, så arbejdet udføres på en fuld og grundig måde.

Vores specialiserede ingeniører og supportnetværk hos Master kan give ekspertvejledning, hvis du opdager problemer med dine transportable varmeenheder. Vi kan udføre det nødvendige vedligeholdelsesarbejde og guide dig i retning af de nærmeste egnede reservedele.

Derfor nyder Master-varmeenheder tillid over hele verden

Vi håber, at du finder vores tips til forberedelse, opbevaring og vedligeholdelse af bærbare varmeenheder nyttige. På årets koldeste dage har du absolut ikke lyst til at blive svigtet af din varmeenhed, og du ønsker heller ikke at blive konfronteret med de konsekvenser, det vil have for menneskers helbred, komfort og ydeevne.

Men det er ikke nok at have en god tilgang til forberedelse, du skal også have støtte fra kvalitetsprodukter. Master-varmeenheder er designet i overensstemmelse med både vores kunders og servicemedarbejderes behov og forslag, hvilket betyder, at vores løsninger er gennemtænkte ud fra et vedligeholdelsesperspektiv.

Hele vores sortiment af oliefyrede, gasfyrede og elektriske varmeenheder repræsenterer årtiers præcisionsarbejde og robust produktion for at sikre, at vores enheder genererer effektiv varme, når der er brug for det.

Ud over vores store udvalg af kommercielle, transportable varmeenhederleverer Master også:

 • Et veludviklet netværk af servicepunkter

 • Enestående eftersalgsservice

 • 3 års begrænset garanti

 • Reservedele til rådighed i mindst 10 år

Du kan få flere oplysninger om vores uovertrufne varmesystemer ved at benytte kontaktformularen nedenfor.

Relaterede produkter

Master BV 110 – indirekte oliefyrede luftvarmere
Master Top Badge

Indirekte oliefyrede luftvarmere – højtryk

Indirekte Master-olievarmere er meget effektive og genererer 100 % ren, tør og dampfri varm luft.

Master BLP 33ET – direkte gasfyrede luftvarmere
Master Top Badge

Direkte gasfyrede luftvarmere – elektroniske

Master-gasvarmere giver store mængder øjeblikkelig varme. Vores transportable gasvarmere anvendes bedst i godt ventilerede områder som byggepladser, lagerbygninger eller fabrikker.

Master B 9 elektriske luftvarmeblæsere
Master Top Badge

Elektriske luftvarmeblæsere

Fuldt transportable el-varmeblæsere til midlertidig opvarmning og nødopvarmning.

Featured Insights

Kontakt en ekspert

Brug for hjælp til at vælge den rigtige løsning? Vores team på over 100 eksperter i klimastyring kan hjælpe dig.
Du kan også kontakte os eller deltage i diskussionen på vores sociale medier. Besøg vores LinkedIn-side.