Beregningsverktøy for mobile varmekanoner

Heater recommendations Header
  • Startside
  • Beregningsverktøy for mobile varmekanoner

Bruk kalkulatoren til å finne ut hvor stort varmeapparat du trenger til rommet. Før du velger et varmeapparat, må du bestemme minimumseffekten for bruksområdet.

De anbefalte varmeapparatene er kun ment som veiledning. Rådfør deg med oss eller forhandleren før du tar det endelige valget.
Verktøyet bruker punktum som desimalskilletegn (f.eks. 4,2 meter).

Ingen treff? Ta kontakt med oss for å finne riktig løsning via kontaktskjemaet nedenfor. Du vil mest sannsynlig kunne oppfylle det totale energibehovet ved å kombinere to eller flere enheter.

Ta kontakt

Kontor: +47 33 35 16 00
Service: +47 33 35 16 29