Master Header Logo

Viktigheten av uavbrutt oppvarming i flyktningleirer

5 min lest
Insights oppvarming i flyktningleirer

For å kunne støtte komforten og velværet til flyktninger over hele verden er det viktig at organisasjonene har tilgang til pålitelig, kontinuerlig oppvarming. Nedenfor ser vi nærmere på kvalitetene en varmeløsning må gi i disse tøffe miljøene, og hvordan Master BV-serien oppfyller hver av disse.

Å sørge for egnet overnatting for flyktninger og asylsøkere er en utfordring som myndigheter og organisasjoner over hele verden står overfor hvert eneste år.

Ifølge data fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) var det i 2019 over 2,5 millioner flyktninger i Europa, og over 26 millioner på verdensbasis. Bare i Tyskland forventes ca. 800 000 asylsøkere i løpet av året.

Stadig flere søker beskyttelse mot farlige situasjoner som krig eller vold, øker presset for å gi dem støtte, ressurser og husly til å tåle disse vanskelige omstendighetene.

Behovet for pålitelig oppvarming

Overnattingsfasilitetene er spesielt viktige. Fra telt og flyktningleirer til ombygde supermarkeder og kontorer – mange typer midlertidige boliger må brukes for å håndtere denne strømmen av mennesker. Overnattingsfasiliteter som ofte mangler en effektiv varmeløsning.

Dette er avgjørende for å beskytte komforten, helsen og det generelle velværet til flyktninger året rundt, spesielt om vinteren, når natttemperaturen kan holde seg på minussiden i flere uker. Uten en pålitelig varmekilde utsettes flyktninger for en lang rekke kulderelaterte forhold, inkludert hypotermi, frostskader og skyttegravsfot.

Med velværet til flyktningene i disse midlertidige tilfluktsstedene som prioritet nummer én til mer permanente boliger er funnet, utforsker vi her hva en varmeløsning må levere i disse tøffe omgivelsene, og hvordan Master BV-serien møter disse for kunder over hele verden.

Gir kontinuerlig, kontrollerbar varme i flyktningleirer

For å kunne levere kontinuerlig, uavbrutt oppvarming som er nødvendig for å beskytte dem i disse sårbare miljøene, er det en rekke kvaliteter som varmeenhetene – og leverandørene – må ha:

Design og materialer av høy kvalitet

I utgangspunktet er det viktig at varmeenhetene kan brukes når behovet er størst. Flyktningleirer utsettes ofte for lange perioder med bitende kulde – og hvis en varmeenhet uventet svikter, kan vinterværet raskt gjøre ting mye vanskeligere for både flyktninger og hjelpepersonellet.

Derfor er kvaliteten på komponentene som brukes i en varmeenhet avgjørende for optimal ytelse. Disse enhetene må kunne holde beboerne komfortable og beskyttet mot vær og vind året rundt, så jo bedre design- og byggestandard, desto mer sannsynlig er det at de vil klare denne oppgaven.

Master BV-serien prioriterer materialer av høy kvalitet for å maksimere påliteligheten. For eksempel er forbrenningskammeret, en av de viktigste komponentene i en luftvarmer, laget i rustfritt stål. Dette opprettholder ytelsen til kammeret over en lengre periode, bevarer komforten til passasjerene og minimerer behovet for reservedeler.

Robustheten og påliteligheten til materialene som brukes i enhetene sikrer at de alltid er klare til å yte, selv under vanskelige forhold.

Sikkerhet for beboerne

I tillegg til å skape riktig klima for flyktninger og andre beboere, må en varmeenhet kunne levere dette på en sikker måte. Hvis damp slippes ut av brennkammeret og kommer inn i lokalene, setter det umiddelbart helsen til de som oppholder seg der i fare.

Derfor har Master BV-serien enheter med indirekte fyring. Dette betyr at ikke noe av den varme luften som brukes til å varme opp disse midlertidige bygningene noen gang kommer i direkte kontakt med en flamme. I stedet brukes en varmeveksler for å sikre at bare varm, ren luft kommer inn i lokalene, mens alle forbrenningsprodukter slipper ut gjennom en ekstern skorstein.

Denne tilnærmingen beskytter helsen og sikkerheten til beboerne i disse allerede utfordrende forholdene, og de blir aldri utsatt for skadelige rester fra varmeenhetene.

I tillegg kan overoppheting av et miljø være nesten like problematisk for beboerne som mangel på varme. Ikke bare kan dette gjøre forholdene svært ubehagelige og sette folks velvære i fare, men det sløser med drivstoff og energi og bidrar til at kostnadene skyter i været.

Sørg for at varmeenhetene er utstyrt med elektroniske termostater som beskytter mot dette. Siden de er mer nøyaktige enn mekaniske ekvivalenter, sikrer dette at den innstilte temperaturen for et miljø er nøyaktig slik den skal være, uten rom for avvik.

Eksepsjonell varmeeffekt

Alle varmeløsninger som brukes i flyktningtelt eller midlertidige bygninger må naturligvis kunne varme opp alle deler av lokalene. Kalde punkter kan sette folks helse i fare, og skape et ubehagelig miljø der beboerne stadig skifter mellom varme og kulde.

Dette er ikke et problem med Master. Ettersom våre ulike BV-enheter kan levere en varmeeffekt på mellom 21 kW og 225 kW, er de ideelle for lokaler av alle størrelser, fra små telt og leilighetsbygg til store militærbaser.

I tillegg gir det eksepsjonelt høye statiske trykket til disse enhetene – sentrifugalversjonene av våre AIR-BUS BV-enheter gir et lufttrykk på opptil 400 Pa – dette sikrer igjen at varm luft projiseres til alle områder det er behov for, slik at det ikke etterlates noen lommer med kald luft.

En annen fordel med AIR-BUS BV-enheten er "kaldstartknappen". Ved eksepsjonelt lave temperaturer må en vanlig varmeovn kalibreres manuelt for å fungere som den skal. Kaldstartknappen håndterer dette automatisk, slik at varmeløsningen kan starte umiddelbart under de mest presserende forhold.

Effektivitet og kostnadseffektivitet

Kontinuerlig drift av flyktningleirer og -lokaler medfører selvfølgelig en lang rekke kostnader. Mat- og vannforsyning. Klær. Toalettartikler. Lys. Medisiner. Til sammen blir det store kostnader, så selv om det er avgjørende at en varmeløsning er egnet til formålet, er det like viktig at den er effektiv i drift.

Master-BV-enheter er unikt plassert for å holde driftskostnadene så kostnadseffektive som mulig, ettersom vi er en av få leverandører som utnytter gjenvinningskraften. Ved å delvis gjenvinne den varme luften i et lokale sammen med frisk luft fra utsiden i våre varmeapparater, trengs det mindre energi for å varme opp den kalde uteluften.

Varmen leveres raskere og mer konsekvent til beboerne, og enhetene kjører mye mer effektivt, noe som gir betydelige besparelser på lang sikt. Faktisk opererer våre AIR-BUS BV-enheter med ca. 92 % effektivitet, noe som sikrer at driftskostnadene holdes på et minimum.

Fleksibel konfigurasjon

Med organisasjoner som Røde Kors og UNHCR som er pålagt å etablere flyktningleirer i en rekke lokaler og miljøer, er det en utrolig fordel å ha tilgang til varmeløsninger som enkelt kan tilpasses etter behov.

Et eksempel på denne leksibiliteten er Masters AIR-BUS BV, som kan kobles til 1, 2 eller 4 fleksible slanger samtidig. Dette gir brukerne flere alternativer for bruk av disse enhetene, og fjerner behovet for å skaffe nye enheter for hvert enkelt prosjekt.

Denne fleksibiliteten gjør også BV-serien populær hos utleiefirmaer, siden disse enhetene enkelt kan konfigureres for kunder med svært ulike varmebehov.

Hvis du ønsker å se kraften og fleksibiliteten til Masters varmeløsninger i aksjon, viser videoen nedenfor hvordan våre enheter støtter en flyktningleir i Kroatia, og hvor godt egnet de er for disse utfordrende miljøene.

Enkel installasjon og betjening

Fordi flyktningleirer ofte må opprettes raskt, er det svært viktig at en varmeenhet må kunne installeres og starte opp tilsvarende hurtig. Hvis det kreves personer med teknisk bakgrunn for å sette den opp, kan dette bli kostbart.

Master-enhetene er svært enkle å sette opp og kan brukes umiddelbart. Og på grunn av den gode kvaliteten på materialene som brukes i konstruksjonen, er de svært pålitelige og minimerer behovet for vedlikeholdskontroller.

I tillegg er alle BV-enheter utstyrt med robuste hjul, slik at de enkelt kan transporteres og raskt monteres igjen i mobile flyktningleirer.

Solid støttenettverk

Til slutt, hvis noe av en eller annen grunn går galt, som skade på en komponent, er det viktig at dette kan rettes opp raskt. Lang ventetid på reservedeler eller enheter kan gjøre livet ekstremt vanskelig for flyktninger, hjelpemannskaper og andre på stedet – spesielt på den kaldeste tiden av året.

Det er her Masters globale tilstedeværelse er uvurderlig for kundene våre. Med distributører og servicepunkter etablert globalt, og stor tilgang på reservedeler og forbruksartikler, kan alle problemer løses raskt. Ingen forsinkelser, ingen langvarige problemer for områder som trenger oppvarming.

Oppdag fordelene med Master i dag

I kritiske miljøer som flyktningleirer er tilgang til pålitelige, enkle og tilpasningsdyktige varmeløsninger avgjørende. Vi håper vi gjennom denne artikkelen har demonstrert hvordan Master BV-enheter er ideelle for utfordringene disse miljøene står overfor.

Hvis du vil vite mer, kan du se nærmere på utvalget av BV-produkter nedenfor eller bruke kontaktskjemaet for å komme i kontakt med et medlem av teamet vårt.

Relaterte produkter

Master BV 471 – indirekte oljefyrte luftvarmere
Master Top Badge

Indirekte drivstoffdrevne luftvarmere med separat Riello-brenner

Indirekte luftstrømsvarmere AIR-BUS har en bred varmeveksler i rustfritt stålrør, separat Riello-brenner og luftresirkuleringssett.

Master BV 77 – indirekte oljefyrte luftvarmere
Master Top Badge

Indirekte oljefyrte luftvarmere – høyt trykk

Master indirekte oljevarmere er svært effektive og genererer 100 % ren, tørr og røykfri varm luft.

Master BV 110 – indirekte oljefyrte luftvarmere
Master Top Badge

Indirekte oljefyrte luftvarmere – høyt trykk

Master indirekte oljevarmere er svært effektive og genererer 100 % ren, tørr og røykfri varm luft.

Master BV 170 – indirekte oljefyrte luftvarmere
Master Top Badge

Indirekte oljefyrte luftvarmere – høyt trykk

Master indirekte oljevarmere er svært effektive og genererer 100 % ren, tørr og røykfri varm luft.

Master BV 290 – indirekte oljefyrte luftvarmere
Master Top Badge

Indirekte oljefyrte luftvarmere – høyt trykk

Master indirekte oljevarmere er svært effektive og genererer 100 % ren, tørr og røykfri varm luft.

Master BV 400 – indirekte oljefyrte luftvarmere
Master Top Badge

Indirekte oljefyrte luftvarmere med 2-trinns Master brenner

Master indirekte oljevarmere med en separat brenner genererer et stort volum av 100 % ren, tørr og varm luft.

Relevante artikler

Master brannvesen, nett
Master Bottom Badge

Hvordan indirekte oppvarming bidro til å skape et sunt og komfortabelt inneklima

Photo of Agnieszka Dymarczyk
Agnieszka Dymarczyk 1 min lest
Insights Content Heat stress
Master Bottom Badge

How evaporative cooling tackles your temperature challenges

Photo of Maurice van der Kooij
Maurice van der Kooij 7 min lest
Master varmeapparater, nett
Master Bottom Badge

Bli den foretrukne leverandøren av bygg- og vannskadesanering

Photo of Monika Kokoreva
Monika Kokoreva 3 min lest

Kontakt en ekspert

Trenger du hjelp til å finne riktig løsning? Vårt team med mer enn 100 klimakontrolleksperter står klare til å hjelpe deg.
Du kan også kontakte oss eller delta i diskusjonen i våre sosiale medier. Se vår LinkedIn-side.