Dantherm climate soloutions logo headers

Hurtigveiledning til avfukting i vannverk

6 min lest
Dantherm vannverk, nett 2

I denne artikkelen forklarer vi hvorfor fuktighet er en av de største utfordringene ved vedlikehold av maskiner og utstyr på vannverk. I tillegg til å finne ut hvorfor fuktighet i luften har potensial til å forårsake store problemer, deler vi noen ekspertråd om valg av det mest egnede avfuktingssystemet.

Vannverk skaper alltid et miljø med høy luftfuktighet. Hvis fuktigheten i atmosfæren ikke reguleres, kan det imidlertid føre til strukturell skade på bygninger, hygieneproblemer for personalet samt rust og sprekker på tanker og røropplegg. For å unngå disse problemene må den relative fuktigheten holde seg på optimale nivåer i tråd med temperaturen inne i bygningen.

Relativ fuktighet (RH) er en prosentandel som forteller oss hvor mye vanndamp det er i luften i forhold til mengden vanndamp som kan holdes ved den aktuelle temperaturen. RH er direkte knyttet til temperaturen, fordi varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft. Det vil for eksempel være mer fuktighet i luften ved 50 % RH når temperaturen er 25 °C enn ved 10 °C.

Når luften kjøles raskt ned, kan RH-nivåene nå 100 %, eller «duggpunktet». Dette betyr at luften ved sin nåværende temperatur har nådd sitt maksimale vanninnhold og vil slippe ut overflødig fuktighet i form av kondens.

Hvorfor det er så viktig å regulere relativ fuktighet

Når det dannes store mengder kondens, vil malingen flasse av tanker og vannrør, noe som gjør dem sårbare for korrosjon.

I tillegg til å utgjøre en sklifare og føre til at følsom elektronikk ikke fungerer som den skal, kan fuktige overflater også skape perfekte forhold for mugg og meldugg. Når den sprer seg vil muggen tære bort bygningen og frigjøre giftige sporer i atmosfæren, noe som utgjør en alvorlig helserisiko for personalet som arbeider på anlegget.

I sommermånedene kan fuktige miljøer også få myggen til å trives. I tillegg til å være veldig ubehagelig for alle på området, legger myggene ofte egg i åpne vannmagasiner, noe som gjør det vanskelig for en institusjon å oppfylle de strenge hygienestandardene.

Slik holder du fuktigheten under kontroll

Vanntemperaturen ved et typisk anlegg ligger vanligvis mellom 6-9 °C, noe som betyr at overflatetemperaturen på rørene er omtrent den samme. Forebygging av kondens er avhengig av at duggpunkttemperaturen holdes under rørenes overflatetemperatur. Dette kan bli en fin balansegang.

På grunn av kaldtvannsrørene og fordi en del av bygningen normalt ligger under bakken, er gjennomsnittstemperaturen inne i vannverket sjelden høyere enn 18 °C. Dette betyr at ved å holde den relative fuktigheten under 45 % vil man unngå at det dannes kondens gjennom hele året.

Dantherms bærbare avfuktere spiller en avgjørende rolle når det gjelder å fjerne overflødig fuktighet fra atmosfæren i anlegg over hele Europa, og sikrer at den relative fuktigheten holder seg på optimale nivåer.

Eksempelet nedenfor er en nyttig veiledning for valg av den best egnede avfuktingsløsningen.

I dette eksempelet ønsker vi å fastslå avfuktingsbehovet i et vannverk med en lufttemperatur på 15 °C og en ønsket RH-verdi på 50 % RH. Størrelsen på vannverket er 300 m³, vannoverflaten er 40 m² og vanntemperaturen er 8 °C.

Data:

Volum vannverk:

300 m3

Luftskifte:

0,3 pr. time

Vannoverflate:

40 m2

Vanntemperatur:

t = 68 °C (og 100 % RH)

Vanninnhold i luften ved vanntemperatur:

xsa = 7 g vann/kg luft (se hx-diagram)

Utvendig tilstand:

t = 20 °C og 68 % RH > x2 = 10 g vann/kg luft

Ønsket tilstand:

t = 15 °C og 50 % RH > x1 = 5 g vann/kg luft (se hx-diagram)

Beregningen:

W(vannbeholder)

=

6,25 * 40 * (7-5) = 500 g vann/time

W(ventilasjon)

=

p * V * n * (x1-x2) = 1,2 * 300 * 0,3 * (10-5) = 540 g vann/time

W(totalt)

=

500 + 540 = 1,04 l/time

Duggpunkttemperaturen ved 15 °C og 50 % RH er ca. 5 °C i henhold til hx-diagrammet. Dette betyr at overflatetemperaturen på vannrørene må falle under 5 °C før det oppstår kondens på rørene. Hvis temperaturen er 8 °C, vil det ikke være kondensering av vann på rørene, ettersom den faktiske vanntemperaturen er høyere enn duggpunkttemperaturen.

Anbefaling:

To CDT 60-enheter. Kapasitet: 0,6 liter/time per enhet ved 15 °C/50 % RH.

Som vi har sett er det svært viktig å ha full kontroll på forholdet mellom temperatur og RH-verdi i denne type situasjon. For å gjøre dette anbefaler vi at du utstyrer hver CDT 60-enhet med en hygrostat innstilt på 50 % RH (se tabell 7) som automatisk holder temperatur- og fuktighetsforhold på et nivå som hindrer kondens.

Vil du å vite mer?

Fyll ut skjemaet nedenfor for å komme i kontakt med teamet vårt, så får du flere ekspertråd om hvordan du kan forebygge fuktskader i vannverk eller velge riktig system til anlegget ditt.

Relaterte produkter

Dantherm CDT 90 – kondensavfukter
Dantherm climate soloutions tab flip

Mobile kondensavfuktere

CDT 90 er en robust, kostnadseffektiv og energieffektiv, pålitelig mobil avfukter.

Dantherm CDT 60 – kondensavfukter
Dantherm climate soloutions tab flip

Mobile kondensavfuktere

Kostnadseffektive, energieffektive og brukervennlige avfuktere for vannskadesanering og tørking av bygninger.

Dantherm CD 15 – kondensavfukter
Dantherm climate soloutions tab flip

Veggmonterte avfuktere

CD 15 er kompakt, lett, robust og stillegående. Kraftig og svært effektiv, og ideell for kjellere, arkiver og bevaring.

Dantherm CDT 30 – kondensavfuktere
Dantherm climate soloutions tab flip

Mobile kondensavfuktere

Kostnadseffektive, energieffektive og brukervennlige avfuktere for vannskadesanering og tørking av bygninger.

Dantherm CDT 40 – kondensavfuktere
Dantherm climate soloutions tab flip

Mobile kondensavfuktere

Kostnadseffektive, energieffektive og brukervennlige avfuktere for vannskadesanering og tørking av bygninger.

Dantherm CDF 40 – kondensavfuktere
Dantherm climate soloutions tab flip

Vegg-/gulvmonterte avfuktere

Den energieffektive og stillegående CDF-serien av kraftige avfuktere er ideell for å bevare og beskytte verdisakene dine mot fuktskader.

Relevante artikler

Dantherm WDR gulv
Dantherm climate soloutions tab

Spar tid og penger på å fjerne fuktighet under gulvene

Photo of Alan James
Alan James 2 min lest
Dantherm CDF-animasjon UK 1080p
Dantherm climate soloutions tab

Finn ut hvordan du kan unngå utfordringene med fuktighet ved å ta vare på gjenstandene dine

Photo of Gareth Forshaw
Gareth Forshaw 3 min lest
Mobile Dehumidifier Guide Image
Dantherm climate soloutions tab

48 pages of expert advice on how dehumidifiers work and how to assess you requirements

Photo of Dirk Langer
Dirk Langer 8 min lest

Kontakt en ekspert

Trenger du hjelp til å finne riktig løsning? Vårt team med mer enn 100 klimakontrolleksperter står klare til å hjelpe deg.
Du kan også kontakte oss eller delta i diskusjonen i våre sosiale medier. Se vår LinkedIn-side.