Dantherm group header logo

Fjernovervåking av bærbare varmeovner – en revolusjonerende teknologi i event- og utleiebransjen

5 min lest
Insights Master Info Air
  • Startside
  • Dantherm Group
  • Fjernovervåking av bærbare varmeovner – en revolusjonerende teknologi i event‑ og utleiebransjen

Utleiefirmaer og arrangører av spesielle arrangementer som eier og administrerer en flåte med bærbare varmeovner, er naturligvis svært interessert i å sikre at utstyret fungerer trygt og effektivt til enhver tid. For slike selskaper, og andre som ofte bruker bærbare varmeovner, gir fjernovervåking, for eksempel Master’s nylig lanserte InfoAir-teknologi, enestående kontroll, forbedret sikkerhet og muligheten til å utnytte de bærbare varmeovnene fullt ut. Denne artikkelen gir et dypdykk i fordelene med denne banebrytende teknologien.

Bærbare varmeovner gir stor fleksibilitet og valuta for pengene, og de har vært i bruk i flere tiår over hele verden i ulike industrielle og kommersielle miljøer, fra byggeplasser til fjøs og arrangementer. Frem til nå har de vanligvis fungert uten kommunikasjonsverktøy, og for å kontrollere driftsstatusen har det vært nødvendig med fysiske besøk på stedet. For selskaper som eier og administrerer en stor flåte med enheter, er dette en tidkrevende og kostbar oppgave som kan føre til at utstyret står ubrukt mellom besøkene. Fjernovervåking bidrar til å unngå disse og andre problemer ved å tilby følgende fordeler:

  1. Forenklet flåtestyring
  2. Forbedret sikkerhet og etterlevelse
  3. Forebyggende vedlikehold og minimert nedetid
  4. Optimal ressursallokering
  5. Kostnadsbesparelser og kundetilfredshet
  6. Ekstern feilsøking og teknisk support

1. Forenklet flåtestyring

Det kan være en krevende oppgave å administrere en flåte med bærbare varmeovner. Fjernovervåking gir utleiefirmaer og selskaper som driver med spesielle arrangementer en sentralisert plattform for overvåking og kontroll av hele varmeapparatflåten. Sanntidsdata om hver enkelt enhets ytelse, temperatur og driftsstatus er tilgjengelig fra ett enkelt grensesnitt. Denne helhetlige oversikten effektiviserer flåtestyringen og gjør det mulig å ta proaktive beslutninger og optimalisere ressursallokeringen.

2. Forbedret sikkerhet og etterlevelse

Sikkerhet er svært viktig i forbindelse med utleie og spesielle arrangementer. Fjernovervåking muliggjør kontinuerlig overvåking i sanntid av kritiske parametere, for eksempel temperaturnivåer og potensielle funksjonsfeil. Denne funksjonen gjør det mulig å oppdage avvik og sikkerhetsrisikoer raskt, slik at man kan gripe inn umiddelbart. Varsler og meldinger kan sendes til personalet, noe som gjør det mulig å handle raskt og redusere potensielle farer. I tillegg forenkler fjernovervåking samsvarsrapportering ved å automatisere datainnsamling og dokumentasjon, noe som sikrer at sikkerhetsforskriftene overholdes.

3. Forebyggende vedlikehold og minimert nedetid

Effektiv drift av bærbare varmeovner er avgjørende for å oppfylle kundenes krav og sikre kundetilfredshet. Fjernovervåkingssystemer gir verdifull innsikt i tilstanden og ytelsen til hver enkelt enhet. Ved å overvåke parametere som bruksmønster, energiforbruk og feilkoder kan vedlikeholdsteamene iverksette forebyggende vedlikeholdstiltak og planlegge reparasjoner eller service etter behov. Proaktivt vedlikehold minimerer uventet nedetid, forbedrer utstyrets pålitelighet og maksimerer tilgjengeligheten av varmeovner for utleie eller eventbruk.

4. Optimal ressursallokering

Selskaper som driver med utleie og spesielle arrangementer opererer ofte i dynamiske miljøer med varierende varmebehov. Fjernovervåking gjør det mulig å se varmebehovet i sanntid på tvers av ulike steder og arrangementer. Driftslederne kan fjernjustere varmeinnstillingene og aktivere/deaktivere utstyr i bestemte områder etter behov. Denne fleksibiliteten optimaliserer ressursallokeringen, reduserer energisløsing og forbedrer driftseffektiviteten.

5. Kostnadsbesparelser og kundetilfredshet

Fjernovervåking gir konkrete kostnadsbesparelser for selskaper som driver med utleie og spesielle arrangementer. Ved å optimalisere energiforbruket og redusere nedetiden gjennom forebyggende vedlikehold kan selskapene redusere driftskostnadene betydelig. I tillegg sikrer fjernovervåking at varmeapparatene er tilgjengelige og fungerer som de skal, noe som minimerer risikoen for utstyrssvikt i viktige utleie- eller arrangementsperioder. Pålitelige oppvarmingsløsninger øker kundetilfredsheten, gir positive anmeldelser og fører til at kundene kommer tilbake.

6. Ekstern feilsøking og teknisk support

Hvis det oppstår et problem eller en funksjonsfeil, muliggjør fjernovervåking ekstern feilsøking og teknisk support. Serviceteknikere kan få fjerntilgang til overvåkingssystemet, diagnostisere problemer og veilede personalet på stedet slik at de kan løse problemene på en effektiv måte. Denne funksjonen sparer tid og ressurser ved at man unngår unødvendige turer til utstyrets fysiske plassering, reduserer nedetiden og minimerer forstyrrelser i utleie- eller arrangementsdriften.

Hvordan fungerer InfoAir fra Master?

Masters teknologi for fjernovervåking, kalt InfoAir, har følgende funksjoner og er fullt kompatibel med datamaskiner og smarttelefoner. All datakommunikasjon som håndteres via InfoAir-systemet, er dato- og tidsstemplet for dokumentasjonsformål.

Registrering av strømtilgjengelighet og spenningsnivå

Fjernovervåking gjør det mulig for systemet å registrere tilgjengeligheten av strøm og overvåke spenningsnivået. Dette er spesielt nyttig i områder der strømforsyningen er upålitelig eller utsatt for svingninger. Ved kontinuerlig å overvåke strømtilgang og spenning kan systemet gi sanntidsinformasjon til brukere eller operatører, slik at de kan iverksette nødvendige tiltak hvis strømforsyningen brytes eller hvis spenningsnivået er utenfor akseptabelt område. Dette bidrar til sikker og effektiv drift av det bærbare varmeapparatet.

Registrering av av/på-status

Fjernovervåking gjør det mulig å registrere på/av-status for den bærbare varmeenheten. Denne funksjonen gir verdifull informasjon om varmeapparatets driftstilstand. Ved å fjernovervåke på/av-status kan brukere eller operatører kontrollere om varmeapparatet fungerer som tiltenkt, noe som bidrar til å forhindre situasjoner der varmeapparatet ved et uhell blir stående på når det ikke er i bruk (eller av når det egentlig skulle vært i gang). I tillegg kan fjernovervåkingssystemet varsle de relevante partene i tilfelle funksjonsfeil eller uventede avstengninger, slik at man kan gripe inn i tide og minimere potensielle risikoer.

Registrering av drivstoffnivå

Fjernovervåking kan også overvåke drivstoffnivået i bærbare varmeovner. Ved å fjernovervåke drivstoffnivået kan brukere eller operatører bli informert på forhånd når drivstoffet er i ferd med å ta slutt. Dette gjør det enklere å planlegge og sørge for at varmeapparatet fylles opp før det går helt tomt, slik at man unngår avbrudd i oppvarmingen og får en mer praktisk brukeropplevelse. Fjernovervåkingssystemet kan sende varsler eller alarmer når drivstoffnivået når en forhåndsbestemt terskel, slik at tiltak kan iverksettes i tide.

GPS-sporer

Ved å inkludere en GPS-sporer i fjernovervåkingssystemet får du flere funksjoner og fordeler. Ved å integrere GPS-teknologi kan systemet nøyaktig spore hvor de bærbare varmeovnene befinner seg. Denne funksjonen er nyttig i situasjoner der varmeovner er utplassert på ulike steder, for eksempel på byggeplasser, utendørsarrangementer eller midlertidige konstruksjoner. GPS-sporeren gjør det enkelt for brukere eller operatører å lokalisere og hente varmeovnene ved behov, noe som forbedrer driftseffektiviteten og reduserer risikoen for tyveri eller tap. Den muliggjør også effektiv flåtestyring ved å gi sanntidsinformasjon om hvor flere varmeovner befinner seg samtidig. Det bør også nevnes at det finnes befolkede steder i verden høyt over havet der det er nødvendig å endre brennerinnstillingene for at oljevarmerne skal fungere optimalt. GPS-sporeren gir høydeinformasjon som er nyttig for å avgjøre om/når dette er nødvendig.

Alarmmeldinger og terskeloverskridelser

Fjernovervåkingssystemet kan konfigureres til å angi spesifikke terskelverdier for ulike parametere, for eksempel spenningsnivå, drivstoffnivå eller andre relevante parametere. Hvis noen av disse terskelverdiene overskrider, kan systemet generere alarmer eller varsler for å varsle brukere eller operatører. Denne proaktive tilnærmingen bidrar til å forebygge potensielle problemer, sikkerhetsrisikoer eller utstyrssvikt. Hvis for eksempel spenningsnivået synker under en viss terskelverdi, noe som indikerer et potensielt elektrisk problem, kan systemet sende en alarm, slik at problemet raskt kan undersøkes og løses. På samme måte er alarmvarsler svært nyttige for å oppdage uvanlig høyt og raskt drivstofforbruk. Dette kan ha ulike årsaker, blant annet tyveri eller lekkasje. I begge tilfeller gjør en rask respons det mulig å begrense kostnadene ved potensielle skader på eiendom og miljø.

Ved å gi varsler i sanntid øker fjernovervåkingssystemet sikkerheten, forbedrer effektiviteten og reduserer sannsynligheten for økonomisk tap.

Generering av rapporter

InfoAir gjør det mulig å lage rapporter på en tidslinje i henhold til ønskede parametere. En korrekt tolkning av rapportene er til uvurderlig hjelp når man skal forberede seg på senere jobber. Fremfor alt leverer InfoAir håndfaste bevis og dokumenterer kvaliteten på det utførte arbeidet, noe som er svært viktig i tvilsomme situasjoner.

Produktkompatibilitet

I første omgang vil InfoAir bli introdusert for våre nye AIR-BUS-varmeovner. Foreløpig er den tilgjengelig for BV 471SE-modellen. Kompatibilitet med andre modeller vil bli tilbudt senere.

Ved å ta i bruk denne innovative teknologien kan utleiefirmaer og arrangører av spesialarrangementer ligge i forkant av konkurrentene og samtidig yte eksepsjonell service til kundene sine. Kontakt oss for mer informasjon om InfoAir

Relaterte produkter

Master BV 400 – indirekte oljefyrte luftvarmere
Master Top Badge

Indirekte oljefyrte luftvarmere med 2-trinns Master brenner

Master indirekte oljevarmere med en separat brenner genererer et stort volum av 100 % ren, tørr og varm luft.

Relevante artikler

Master varmeapparater, nett
Master Bottom Badge

Bli den foretrukne leverandøren av bygg- og vannskadesanering

Photo of Monika Kokoreva
Monika Kokoreva 3 min lest
Innsikt i innhold om biodrivstoff
Master Bottom Badge
Photo of Grzegorz Kruk
Grzegorz Kruk 4 min lest
Insights Master byggeplass
Master Bottom Badge

Finn ut hvordan du velger den beste varmeløsningen for ditt byggeprosjekt.

Photo of Grzegorz Kruk
Grzegorz Kruk 6 min lest

Kontakt en ekspert

Trenger du hjelp til å finne riktig løsning? Vårt team med mer enn 100 klimakontrolleksperter står klare til å hjelpe deg.
Du kan også kontakte oss eller delta i diskusjonen i våre sosiale medier. Se vår LinkedIn-side.