Dantherm group header logo

Ekspertveiledningen om oppvarming av lager- og industribygninger

4 min lest
Insights Warehouse Sun

Det å holde lager- og industribygninger på riktig temperatur er avgjørende for dine ansatte, produkter og prosesser. Lær hvordan du varmer opp disse rommene på en god og effektiv måte med den ideelle bærbare varmeren.

Med ansvar for produksjon og lagring av et bredt spekter av produkter, fra legemidler til råvarer, er industribygninger og lager kjernen i moderne handel.

Denne viktige rollen kan imidlertid bli satt i fare når temperaturen inne synker til usikre eller upraktiske nivåer.

Nedenfor diskuterer vi viktigheten av å varme opp disse rommene, utfordringene knyttet til dette, og hvorfor bærbare varmeovner er best egnet for lager- og industrioppvarming.

Hvorfor er det viktig å varme opp lager- og industribygninger?

Det er avgjørende å holde industri- og lagerlokale varme og komfortable. For teamene, produktene og maskinene dine er det viktig å opprettholde ideelle forhold i vintermånedene for å opprettholde ytelse og kvalitet.

For det første skaper utilstrekkelige innetemperaturer ubehagelige eller utrygge miljøer for de ansatte. I beste fall gjør dette rutineoppgaver vanskeligere og begrenser produktiviteten. I verste fall kan det utgjøre en alvorlig helsefare - blant annet så kan is øke risikoen for ulykker, mens langvarig eksponering for kulde øker sannsynligheten for sykdommer.

På grunn av dette har mange land strenge anbefalinger om lovlige arbeidsforhold. I Norge så anbefaler for eksempel Folkehelseinstituttet og Arbeidstilsynet at innetemperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid og at man bør unngå temperaturer under 19°C eller over 26°C. Manglende overholdelse av en regions helse- og sikkerhetskriterier kan føre til en rekke pålegg.

For lave temperaturer påvirker ikke bare de ansatte og deres prestasjoner, men kan også ha negativ innvirkning på visse produkter, for eksempel frukt og grønnsaker, og redusere holdbarheten. Metallgjenstander kan også begynne å korrodere når de utsettes for ugunstige forhold.

Mange lagerlokaler og industrieiendommer er avhengige av kritisk utstyr for å kunne utføre sine oppgaver. Og hvis temperaturene er for kalde, kan systemer som gaffeltrucker, ovner og transportbånd bli skadet eller bryte helt sammen, noe som forstyrrer driften og fører til kostbare reparasjoner.

Dessuten kan for mye kulde skade anleggene på en rekke måter:

Hvordan lave temperaturer forårsaker skader på lager- og industribygninger

Hvorfor er det vanskelig å varme opp lager- og industrilokaler?

Varmeluftoppvarming er essensielt for å motvirke kulde i lagerbygninger og industrielle bygninger. Likevel, å opprettholde disse rommene ved ideell temperatur hele året kan være utfordrende. Dette skyldes

Høye tak fanger opp varme

Et gjennomsnittlig lager kan være så høyt som 14 meter på det høyeste punktet. Dette utgjør et problem, ettersom varm luft naturlig stiger til værs og fører til at varmelommer blir liggende nær taket og borte fra de områdene der det er mest behov for den.

Dører åpnes og lukkes kontinuerlig

Lager- og industribygninger har ofte mennesker, gjenstander og maskiner som beveger seg inn og ut til alle døgnets tider. Når lasteramper, dører og vinduer åpnes, kan varm inneluft lett slippes ut.

Disse miljøene har fleksible oppvarmingsbehov

Ikke alle lager- og industrihaller trenger jevn temperatur året rundt. Ofte kreves det varmeeffekt i bestemte soner, i en viss tidsperiode, noe som øker kompleksiteten ved industriell lageroppvarming.

For eksempel kan det være behov for mer varme i områder med mindre isolasjon. Godt isolerte rom, derimot, beholder denne verdifulle energien lenger.

Lager- og industribygninger blir større

Gjennomsnittsstørrelsen på europeiske logistikkanlegg øker. Voksende arealer øker kostnadene og vanskelighetene med lageroppvarming, ettersom større gulvarealer krever mer varm luft, samt dedikerte løsninger for å garantere jevn varmefordeling.

Industriområder er dårlig isolert

EU har mer enn 12 millioner næringsbygg, hvorav omtrent 50 % er over 40 år gamle. Med potensielt millioner av lager- og industrilokaler som er avhengig av flere tiår gammel isolasjon, kan det være vanskelig å holde på den varme luften i disse gamle bygningene.

Hvordan varme opp lager- og industribygninger

Det er vanskelig å etablere det ideelle klimaet i lager- og industrimiljøer. Ved å bruke profesjonelle bærbare varmeovner kan kommersielle anlegg imidlertid oppnå en rekke viktige fordeler:

4 fordeler ved oppvarming av lager- og industribygg

Hvorfor bærbare varmeovner er ideelle for industri- og lageroppvarming

Selv om det finnes mange typer konvensjonelle varmluftsystemer tilgjengelig, skiller bærbare varmeovner seg ut som den foretrukne teknologien for oppvarming av industriområder av flere grunner:

Bærbare varmeovner er kostnadseffektive

I tillegg til å være rimeligere i innkjøp enn store konvensjonelle ovner og kjeler, er bærbare varmeovner fleksible og i stand til å redusere driftskostnadene ved å levere effektiv oppvarming der det er nødvendig. De er også enkle å betjene og vedlikeholdeholde, noe som ytterligere reduserer de langsiktige eierkostnadene.

Varme kan leveres der det er behov for det

Lager- og industribygninger er store områder. I stedet for å bruke verdifull tid og penger på å varme opp hvert hjørne av et anlegg, gjør bærbare industrivarmere det mulig for bedrifter å punktvarme de områdene de trenger - og maksimere energieffektiviteten og komforten.

Hvordan punktoppvarming maksimerer energieffektiviteten i store bygninger.

Systemene er umiddelbare og enkle å bruke

Bærbare varmeovner er ikke bare fleksible å distribuere, de er enkle å sette opp og bruke, og leverer varme der det trengs nesten umiddelbart. I tillegg er det ikke nødvendig med spesialopplæring eller kvalifikasjoner for å betjene disse løsningene, slik at varmeovner kan brukes effektivt av team enten midlertidig eller permanent.

Enhetene er egnet for alle bruksområder

Gass- eller oljeovner. Direkte og indirekte systemer. Elektriske luftvarmere. Infrarøde enheter. Bærbare varmeovner er tilgjengelige i en rekke størrelser og typer, som kan passe praktisk talt alle miljøer eller oppgaver - fra å holde arbeiderne varme om vinteren til å beskytte kritisk lagerutstyr mot frostskader.

Ulemper med andre oppvarmingssystemer

Selv om tradisjonelle oppvarmingssystemer, som varmeovner og varmtvannsberedere , kan levere varme effektivt, er de ikke den mest praktiske eller kostnadseffektive løsningen for industri- og lageroppvarming:

Hvorfor konvensjonelle varmeovner ikke egner seg til industriell oppvarming - Infografikk

Hvordan velge den ideelle bærbare varmeren for din plass

Bærbare varmeovner er kjernen i effektive og virkningsfulle industri- og lageroppvarmingssystemer. Imidlertid vil ikke alle systemer kunne gi den ideelle blandingen av besparelser og ytelse du trenger i dine anlegg. For å velge den optimale enheten for ditt miljø:

Tenk på den ideelle typen varmeapparat

Det finnes flere forskjellige typer varmluftsovner, som hver fungerer på forskjellige måter og er egnet til forskjellige oppgaver:

  • Elektriske varmeovner plugges inn i stikkontakter for å produsere moderate mengder varm og ren luft, ideelt for oppvarming av små og mellomstore innendørsrom.
  • Direkte gass- og oljefyrte ovner brenner diesel, naturgass eller BioFuel for å avgi store mengder uren strålevarme på en effektiv måte - perfekt for store og godt ventilerte områder.
  • Indirekte gass- og oljefyrte varmeovner bruker også brennstoff, men produserer ren varm luft til en liten kostnad for effektiviteten - ideelt for store, men mindre godt ventilerte arbeidsområder.
  • Infrarøde varmeovner utnytter elektrisitet eller olje til å produsere store mengder strålevarme - nyttig for punktoppvarming av mennesker og utstyr.

Velg riktig størrelse på systemet

I tillegg til å velge den optimale typen varmestråler, er det også viktig å vurdere den nødvendige varmekapasiteten. Trenger et lite personalrom varm luft? Er det store soner i produksjonsprosessen som krever høye temperaturer?

Velg en enhet som er i stand til å oppfylle de nøyaktige kravene til rommet ditt. Et for lite varmluftssystem kan kreve flere enheter for å produsere de ønskede temperaturene, noe som reduserer effektiviteten. Omvendt kan en for stor løsning overopphete rommene, noe som går ut over komforten og energibruken.

Snakk med ekspertene

Kravene til størrelse, type og mengde løsninger varierer for hvert enkelt lagerbygg eller industriområde. For å oppnå best mulig ytelse og besparelser er det viktig å konsultere erfarne eksperter som kan gi råd om hvilke enheter som best oppfyller dine mål.

Dantherm Group: Ledende i Europa innen industri- og lageroppvarming

Dantherm Group har en tradisjon for klimakontroll som strekker seg tilbake til 1954, og er Europas ledende leverandør av effektive, bærekraftige og holdbare bærbare varmeovner.

Produktpresentasjon som sammenligner egenskapene til 4 Master industrielle varmeovner

Vi er mer enn produsenter av markedsledende teknologi - vårt støttenettverk med rådgivning, reservedeler og teknikere gjør oss til den foretrukne leverandøren for industri- og lageroppvarmingsprosjekter over hele verden.

For å få hjelp til å velge den ideelle bærbare varmeren for ditt prosjekt, eller for mer informasjon og råd om oppvarming av store industrianlegg, ta kontakt kontakt med teamet vårt i dag.

Relaterte produkter

Master DC 61 – infrarøde oljefyrte varmere
Master Top Badge

Infrarøde oljefyrte varmere – hybrid

DC 61 leverer varme raskt og nøyaktig der det trengs, uten luftbevegelse.

Relevante artikler

Master industriell oppvarming, nett
Master Bottom Badge

Store varmemengder der du trenger det og til lave kostnader

Photo of Katarzyna Cellary-Zinko
Katarzyna Cellary-Zinko 5 min lest
Insights Master indirect v direct
Master Bottom Badge

Which heating solution is the right choice for your circumstances?

Photo of Grzegorz Kruk
Grzegorz Kruk 8 min lest

Kontakt en ekspert

Trenger du hjelp til å finne riktig løsning? Vårt team med mer enn 100 klimakontrolleksperter står klare til å hjelpe deg.
Du kan også kontakte oss eller delta i diskusjonen i våre sosiale medier. Se vår LinkedIn-side.