Aerial Header Logo

Kostnadseffektiv avfukting av vannverk

8 min lest
Vannverk Aerial Shoot 2014 6

Denne artikkelen forklarer hvorfor avfukting er viktig i vannverk av alle størrelser. Økte vedlikeholdskostnader samtidig som installasjonslevetiden reduseres, og den høye fuktigheten som naturlig oppstår i vannverk, forårsaker aggressiv korrosjon på vannrør, pumper og selve bygningskonstruksjonen. Det øker også sopp- og muggveksten. I tillegg vil du lære hvilke miljømessige og økonomiske argumenter som er verdt å vurdere når du skal finne en avfuktingsløsning som passer til akkurat ditt prosjekt.

Trenger jeg avfuktere for å fjerne fuktighet i vannverk?

Ja. Fuktighetsforholdene i vannverk er ganske ekstreme. På grunn av den høye relative fuktigheten vil det dannes mye kondens på alle metalloverflater hvis du ikke avfukter. Malingen skaller av vannrørene og korrosjonen setter seg. Dette øker vedlikeholdskostnadene og reduserer levetiden til installasjonene og selve bygningen. Det fuktige miljøet øker også veksten av sopp og mugg. Noen ganger trives myggen i den fuktige atmosfæren og legger eggene sine i åpne vannmagasiner, noe som gjør det vanskelig å oppfylle kravene til hygiene. For å unngå dette trenger du avfukting.

Vann- og lufttemperaturer, fuktighet og kondens i vannverk

Vanligvis er temperaturen i vannverket ganske konstant hele året, fordi den i større eller mindre grad kontrolleres av brønnvannet, som vanligvis ligger på 7–18 °C hele året. Det samme gjelder overflaten på vannrørene. Du bør opprettholde en temperatur inne i vannverket som er ca. 2 °C høyere enn vanntemperaturen. RH-nivået vil variere med årstidene, men bør alltid holdes lavt (mellom 55 og 65 %) for å unngå å nå duggpunktet, fordi det skaper kondens som fører til rust og korrosjon. Dette er spesielt utfordrende om sommeren på grunn av forskjellen mellom inne- og utetemperatur.

Hva er riktig avfuktingskapasitet for mitt vannverk?

Det er enkelt å finne de riktige løsningene for deg. Som oftest er det nok å velge en avfukter som dekker romvolumet omtrent to ganger ved den gitte luftstrømmen i avfukteren. For å finne en spesifikk og effektiv løsning for anlegget ditt trenger vi bare å vite strukturen, størrelsen, gjennomsnittstemperaturen og den aktuelle relative fuktigheten. På bakgrunn av dette kan vi hjelpe deg med regnestykket.

Hold den relative fuktigheten på mellom 55 og 65 % for å unngå
å nå duggpunktet i vannverket


Kan jeg overvåke energiforbruket til avfukterne for vannverket?

I dag revideres mange vannverk en gang i året av eksterne revisorer. Disse revisjonene krever ofte at de lager en handlingsplan som viser hvordan de planlegger å redusere strømforbruket over tid. De må selvsagt vite detaljene om det nåværende strømforbruket. Avhengig av størrelse og stedsspesifikke krav, kan vannverk kreve alt fra 15 avfuktere for små vannverk til +300 for store byanlegg. Drift av enhetene i mange timer om dagen – som oftest kreves – kan potensielt koste både energitap og penger. Så selv uten revisjonskrav er det fornuftig å måle energiforbruket.

Derfor anbefaler vi å velge avfukterløsninger som leveres med integrerte kWh-tellere. De kan være analoge eller digitale. For revisjonsformål må kWh-telleren være MID-godkjent og ikke kunne tilbakestilles.

Som en ytterligere støtte til dette, gjennomfører noen av vannverkene en fullstendig test hvert femte år der de tester ulike avfuktere av samme størrelse og kapasitet for å finne den løsningen som bruker minst energi. Det er fornuftig, for i en tidsperiode på fem til ti år, vil nye og mindre energikrevende teknologier ofte ha blitt utviklet, og det er enkelt å levere tydelige bevis på at det å erstatte dem er sunn forretningsdrift. Dette illustreres med denne beregningen:

Vannverk «ABC»

Eksisterende

30 % mer effektiv løsning

Antall avfuktere:

100

100

Driftstimer (dag/år)

8/365

8/365

Avfukterens levetid ved ABC i år:

6

6

kWh-forbruk:

0,75

0,52

Pris per kWh i EUR:

(justert til nærmeste runde tall)

0,20

0,20

Samlet antall driftstimer per år:

292.000

292.000

Årlig kWh-forbruk:

219.000

151.840

Årlig CO2-utslipp i kg:

60.225

41.756

Årlige strømkostnader i EUR:

43.800

30.368

Levetidskostnader i EUR:

262.800

182.208


Forbedringer i løpet av seks årRedusert kWh-forbruk


67.160

Redusert CO2-utslipp i kg


18.469

Totale reduserte driftskostnader i EUR


80.592

Dette illustrerer at oppdatering til nye avfuktere raskt reduserer energikostnadene betydelig. Og det har også en svært positiv innvirkning på karbonavtrykket til vannverkene dine. Med dette eksempelet vil CO2-utslippene falle med mer enn 3 tonn per år.

Bruker du miljøvennlig gass i apparatet?

Dantherm Group støtter miljøansvar gjennom innovativ produktutvikling som gjør det mulig for oss å hjelpe kundene i deres søken etter å redusere virksomhetens miljøpåvirkning. Dette er en av grunnene til at våre avfuktere nylig er oppgradert til å bruke svært energieffektive komponenter og de miljøvennlige og holdbare kjølemidlene R454C, R290 eller R1234yf. Disse er omtrent 90 % bedre for miljøet enn forgjengeren. De overholder naturligvis EUs F-gassregulering, som har som mål å fase ut hydrofluorkarboner (HFC-er) som er svært skadelige for miljøet.

De miljøvennlige kjølemidlene vi bruker nå er omtrent 90 % bedre for miljøet!

Hvor mye koster en avfukterløsning?

Vel, for mindre anlegg kan en liten investering som starter på mindre enn 1000 euro generere betydelige forbedringer av inneklimaet med et svært lavt energiforbruk. Dette kan oppnås ved bruk av installasjoner som ikke er faste, som de som tilbys av Dantherm Group. Dette er praktiske plug and play-løsninger som ikke krever noen reell installasjon, og som krever minimalt med vedlikehold. Enkelt og brukervennlig.

Men til syvende og sist avhenger alle nødvendige investeringskostnader av variabler som størrelse på anlegg, temperatur, fuktighetsnivå, sesongvariasjoner, antall vinduer, forventet levetid og mer.

Som denne artikkelen illustrerer, tror jeg også at vi må ta hensyn til driftskostnadene ved en nåværende og ny løsning for å avgjøre om det er en god forretningsmessig beslutning å erstatte den løsningen du har i dag. En viktig del av dette er også å vurdere hvor viktig nye funksjoner som kWh-tellere og et betydelig redusert karbonavtrykk er for deg og anlegget ditt. Det jeg prøver å si er vel at bare det å se på prisen på den enkelte avfukter ikke gir et riktig bilde, uansett type eller merke.

Hva er levetiden til avfuktere som er installert i vannverk?

Jeg bruker vanligvis biler som eksempel for å illustrere dette poenget. Tenk på det i ett minutt. Den samme bilen kan vare i 20 år for én person, mens den er helt nedslitt på bare fem år for en annen. Alt avhenger av bruk, vedlikehold og bruksområde. Situasjonen er den samme for avfuktere som er installert i vannverk. Levetiden vil variere sterkt avhengig av variabler som temperatur, fuktighetsnivå, hvor rent området er, driftstimer per dag, om enhetene slås ofte på/av osv. Basert på min personlige erfaring, vil jeg si at avfuktere i vannverk varer fra 5 til 10 år. Det er også det jeg hører fra vannverksekspertene jeg snakker med i forbindelse med jobben min.

Relaterte produkter

Aerial AD 680 – kondensavfukter
Aerial Top Badge

Kondensavfuktere

Disse avfukterne er populære blant tørke- og utleiefirmaer innen bygg og anlegg, og kan brukes til alle renoveringsprosjekter.

Aerial AD 750 – kondensavfukter
Aerial Top Badge

Kondensavfuktere

Disse høykvalitets prosesserte enhetene brukes til å tørke strukturer og vannskader så vel som i industri, handels-, investerings- og vannstyringsapplikasjoner.

Aerial AD 660 – kondensavfukter
Aerial Top Badge

Kondensavfuktere

Kondensluftavfuktere med fleksible tilbehørsalternativer gjør at du kan skreddersy enheten for ulike tørkeprosjekter.

Aerial AD 580 – kondensavfukter
Aerial Top Badge

Kondensavfuktere

Energieffektive, bærbare kondensavfuktere som er egnet til tørking av strukturer og vannbehandlingsanlegg.

Aerial AD 560 – kondensavfukter
Aerial Top Badge

Kondensavfuktere

Pålitelige og energibesparende kondensluftavfuktere for alle formål, som kan brukes til en rekke bruksområder.

Aerial AD 540 - kondensavfukter
Aerial Top Badge

Kondensavfuktere

Lette, kompakte, praktiske og bærbare avfuktere som er populære som løsninger for gjenoppretting av vannskader.

Aerial AD 520
Aerial Top Badge

Kondensavfuktere

Kondensluftavfuktere med liten kapasitet for vannskadesanering og tørking av bygninger.

Relevante artikler

Aerial vannverk web
Aerial Bottom Badge

Hva gjør vannverk utsatt for kondens?

Photo of Waldemar Luft
Waldemar Luft 5 min lest
Dantherm Vannverk web
Aerial Bottom Badge

Opprettholde riktig fuktighetsnivå i vannverket

Photo of Waldemar Luft
Waldemar Luft 6 min lest
Kjeller
Aerial Bottom Badge
Photo of Waldemar Luft
Waldemar Luft 7 min lest

Kontakt en ekspert

Trenger du hjelp til å finne riktig løsning? Vårt team med mer enn 100 klimakontrolleksperter står klare til å hjelpe deg.
Du kan også kontakte oss eller delta i diskusjonen i våre sosiale medier. Se vår LinkedIn-side.