Aerial Header Logo

Adsorpsjon eller kondens? Velge riktig avfukter for dine behov

5 min lest
Innsikt museumsbygg

Med mindre du bare varmer opp og ventilerer med et enormt ukontrollert energiforbruk, finnes det to alternativer når det gjelder avfukting i boliger og næringsbygg: adsorpsjon og kondens. En av dem kan tilby den ideelle løsningen, men for å finne det best egnede systemet for deg, avhenger det av hvor godt du forstår miljøet og kravene.

Valget du gjør vil påvirke effektiviteten og kostnadseffektiviteten ved å opprettholde fuktigheten i bygningen. I denne artikkelen forklarer vi forskjellene mellom adsorpsjons- og kondensavfukting, bruksområdene som passer best for hver enkelt, og hvorfor Aerial har blitt en så anerkjent kunnskapskilde i hele Europa.

Hva er avfukting?

Selv om dette kan synes som å gå tilbake til det grunnleggende, er det å velge riktig system avhengig av en forståelse av de viktigste vitenskapelige prinsippene som styrer hvordan fuktighet fjernes fra luften.

Relativ fuktighet (RH) er selve kjernen i dette. Dette er en enhet (representert som en prosentandel) som forteller oss hvor mye vanndamp luften inneholder i forhold til mengden vanndamp luften kan holde ved sin gjeldende temperatur.

Det er grunnen til at temperaturen er en så avgjørende faktor for effektiviteten til en avfukter og kostnadseffektiviteten til den valgte løsningen.

Når temperaturen faller, vil den relative fuktigheten øke, noe som indikerer at luften har mindre kapasitet til å holde på fuktigheten. Omgivelsene vil etter hvert nå 100 % RH eller «duggpunktet» – tilstanden der luften ikke lenger kan holde på vann og begynner å slippe det ut i form av kondens.

Innendørs i bygninger er dette vanligst når varm, vannmettet luft kommer i kontakt med kalde overflater som metallbeslag eller vinduer med enkeltglass.

Som en tommelfingerregel er det viktig å opprettholde relativ fuktighet under 60 % RH for å hindre rust, mugg og andre effekter av for høy fuktighet som forårsaker omfattende skade på bygninger. Samtidig er det viktig å holde et RH-nivå mellom 50 % og 60 % for å opprettholde sunne og komfortable forhold for folk inne i bygningene.

Hva er forskjellen mellom kondens- og adsorpsjonsavfukting?

Begge løsningene fjerner fuktighet fra luften, mens ulike prosesser påvirker tørkeytelsen og energiforbruket i ulike miljøer.

Kondenstørking
En kondenseringsenhet, også kjent som avfukting med kjølemiddel, trekker fuktfylt luft (fuktig luft) inn i en avfukter og over en kjølespole. Luften kjøles raskt ned under duggpunktet, kondenserer vanndampen og gjenvinner den latente varmeenergien for gjenbruk. Den avkjølte luften passerer deretter over kondensatoren der den varmes opp på nytt, og returneres til det aktuelle området med en lavere fuktighet.

Adsorpsjonstørking
En adsorpsjonstørkeenhet kalles ofte avfukting, og fører luften til avfukting (prosessluft) gjennom en langsomt roterende silikagel-rotor. Tørkemiddelet trekker fuktigheten til overflaten og fjerner den fra luftstrømmen (tørr luft). Bak rotoren er luftstrømmen delt: en del av den slippes ut som tørr luft, den andre delen brukes til å regenerere rotoren. Denne (våte) luften må deretter slippes ut i atmosfæren ved hjelp av en kanal. Hvis rotoren roteres langsomt gjennom begge luftstrømmene, oppstår det en kontinuerlig avfuktingsprosess.

Hva er den riktige løsningen for deg?

Infografikken ovenfor skal gi deg en tydelig oversikt over forskjellene på de to systemene. Å finne den enheten som er best egnet for ditt miljø med fokus på å skape de mest ideelle forholdene, samtidig som kostnadene holdes på et minimum. Det vil si å balansere hva som er teknisk mulig med hva som er bærekraftig.

Dette fører oss tilbake til forholdet mellom temperatur og relativ fuktighet.

Ved høyere temperaturer vil kondensteknologien vanligvis være mer energieffektiv. I fuktige miljøer som for eksempel ved et svømmebasseng, kan energiforbruket ved bruk av en adsorpsjonsløsning være 3–4 ganger høyere enn en kondensløsning. Det er mye sløsing med penger og store kostnader for miljøet.

Kondensavfuktere har imidlertid begrensninger under 8 °C og 40 % RH, noe som gjør dem mindre egnet for mer kontrollerte miljøer. I laboratorier kreves for eksempel ofte et RH-nivå lavere enn 30 %, og i fryserom og kjølelager er temperaturen vanligvis rundt -18 °C. I begge disse tilfellene er en adsorpsjonsløsning mye mer effektiv både i forhold til kostnader og ytelse.

Derfor starter vi alltid med temperaturen og det nødvendige RH-nivået. Nedenfor er noen vanlige eksempler på hvordan temperatur og relativ fuktighet kan avgjøre hvilken teknologi du skal velge:

Hvorfor du bør snakke med en ekspert før du tar beslutningen

Det er svært sjelden at det bare finnes én riktig løsning for å avfukte et miljø. Som eksempelet fra fiskefiletfabrikken over viser, finnes det bruk som avviker fra veiledningen med temperatur og RH. Eksemplene ovenfor er derfor ikke nødvendigvis definitive, og i hvert tilfelle bør spesialister konsulteres. Selv etter grundige undersøkelser kan det hende at du står overfor et utvalg av flere ulike enheter, som på papiret virker riktige. For å velge den beste løsningen er det viktig å samarbeide med en ekspert for å forstå de spesifikke behovene for ditt miljø.

Å velge mellom tørkemiddel og kondens er ikke den eneste viktige faktoren for løsningen. Andre viktige hensyn inkluderer:

 • Friskluft
  En del av et nøye kontrollert miljø omfatter sirkulasjon av ren, frisk luft i hele bygningen.

 • Menneskene
  Det er eieren av en bygning eller eiendom sitt ansvar å sikre et trygt og komfortabelt miljø for ansatte, kunder og besøkende.

 • Bygg og anlegg
  Bygningens alder, plassering og materialer vil påvirke hvordan den reagerer på temperatur og fuktighet. For eksempel vil eldre bygninger med mindre isolasjon og lav naturlig belysning være mer utsatt for mugg og fuktighet på grunn av raskt fall i temperaturen.

 • Varer på lager
  Oppbevaringsmuligheter kan brukes til å lagre matvarer, veteranbiler eller delikate produkter – som alle reagerer mye på endringer i temperatur og fuktighet.

 • Årstider
  Fuktighetsnivået endrer seg naturlig med årstidene. På steder med varierende klimaforhold må avfuktingssystemet være effektivt hele året.

 • Investeringsverdi versus driftskostnader
  Når begge teknologiene kan brukes, blir beslutningstakeren ofte fristet til å velge løsningen til lavest investeringspris. En Life Cycle Cost (LCC)-analyse viser imidlertid at for løsninger med betydelig lavere driftskostnader, er en høyere investering det mest økonomiske valget.

Dra nytte av ekspertisen i begge løsningene

Fordi Calorex utvikler kondens- og adsorpsjonsløsninger, har ikke salgsteamet vårt noen grunn til å promotere én metode foran en annen. Dette gjør dem godt egnet til å samarbeide med deg for å forstå virksomheten din før de anbefaler den mest egnede løsningen.

Med fem tiårs erfaring fra ulike sektorer, samt fordelene og begrensningene til begge løsningene, kan vi tilby det beste systemet når det gjelder egnethet, energieffektivitet og tørkeytelse.

Ta kontakt med teamet vårt via skjemaet nedenfor for å lære mer og finne det beste kondens- eller tørkemiddelsystemet for bygningen din.

Relaterte produkter

Aerial AD 740 – kondensavfukter
Aerial Top Badge

Kondensavfuktere

Slitesterke og robuste kondensavfuktere som kan brukes på flere bruksområder.

Aerial AD 520
Aerial Top Badge

Kondensavfuktere

Kondensavfuktere med liten kapasitet for vannskadesanering og tørking av bygninger.

Aerial AD 40 – kondensavfukter
Aerial Top Badge

Kondensavfuktere

Kondensavfukteren AD 40 leveres med et håndtak som kan foldes sammen, og surringsstroppene kan festes på sidene. Dette gjør at den er lett og kompakt og enkelt kan bæres som en koffert.

Aerial AD 750 – kondensavfukter
Aerial Top Badge

Kondensavfuktere

Disse høykvalitets prosesserte enhetene brukes til å tørke strukturer og vannskader så vel som i industri, handels-, investerings- og vannstyringsapplikasjoner.

Relevante artikler

Rsz Shutterstock 365991299 web
Aerial Bottom Badge

De beste tipsene for tørking av bygninger

Photo of Alan James
Alan James 6 min lest
Aerial vannverk web
Aerial Bottom Badge

Hva gjør vannverk utsatt for kondens?

Photo of Waldemar Luft
Waldemar Luft 5 min lest
Dantherm Vannverk web
Aerial Bottom Badge

Opprettholde riktig fuktighetsnivå i vannverket

Photo of Waldemar Luft
Waldemar Luft 6 min lest

Kontakt en ekspert

Trenger du hjelp til å finne riktig løsning? Vårt team med mer enn 100 klimakontrolleksperter står klare til å hjelpe deg.
Du kan også kontakte oss eller delta i diskusjonen i våre sosiale medier. Se vår LinkedIn-side.