Integritets- och cookiepolicy

Abstract Slim Header Image

Senast ändrad: 2021-02-22

Inledning

Dantherm-koncernen och dess dotterbolag och närstående företag (tillsammans kallade ”Dantherm-koncernen”) har som mål att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen och tillhandahålla den information, de resurser och tjänster som är mest relevanta och till störst hjälp för dig. För att vi ska kunna göra detta samlar vi in information när du besöker vår webbplats. Det gäller information om dig och ditt besök som vi sedan använder för att anpassa och förbättra vårt innehåll och kunna visa dig mer relevant reklam på vår egen webbplats och de som tillhör våra samarbetspartner. Om du inte vill att information ska samlas in bör du inte tillåta användning av cookies första gången du besöker vår webbplats. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke i avsnittet Cookies på den här sidan.

Nedan kan du läsa mer om vilken information vi samlar in och i vilket syfte samt vilka externa parter som har tillgång till informationen.

Utfärdare

Denna webbplats ägs och publiceras av:

Dantherm Group A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Danmark
E-post: [email protected]
Telefon: +45 96 14 37 00

Hitta alla våra kontor

Insamling av personuppgifter och vad vi använder dem till

Allmänt

Personuppgifter är all information som på något sätt kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal sådana uppgifter. Det sker till exempel med hjälp av cookies vid normal användning av webbplatsens innehåll, när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, skickar in kontaktformulär, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder andra tjänster eller om du gör inköp via webbplatsen.

Vanligen samlas och behandlas följande typer av uppgifter in:

 • Din IP- eller MAC-adress
 • Geografisk plats
 • Information om webbläsare och enhet
 • Vilka sidor du besöker och vad du klickar på
 • Refererande webbplats (om du klickade på en länk till en av sidorna på Dantherm-koncernens webbplats)
 • Sammanställda data om dina besök på webbplatsen

Om du själv har gett ditt uttryckliga medgivande och frivilligt uppger information behandlar vi också:

 • Ditt namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Geografisk plats och adress
 • Företag/organisation
 • Intresse för olika produktkategorier
 • Bransch
 • Information om samtycke till marknadsföring på webbplatsen

Vi kan också samla in annan information som du uttryckligen och frivilligt tillhandahåller. Detta sker vanligtvis i samband med att du skickar in förfrågningar via kontaktformulär, när du laddar ned material som vi erbjuder dig eller när du prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Den information vi samlar in lagras och bearbetas i Dantherm-koncernens CRM-system, Dynamics CRM 365 och HubSpot.

Syfte

Den information vi samlar in används för att identifiera dig som användare och för att leverera de tjänster du har begärt, inklusive för att skicka ut nyhetsbrev eller svara på en förfrågan. Vi använder också informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll, inklusive anonymiserad statistik och för att visa annonser som vi tror är relevanta för dig på våra webbplatser och webbplatser som tillhör våra partners, till exempel annonser från Google, Bing och Yandex samt sponsrat innehåll på LinkedIn och andra sociala medier.

Rättslig grund för databehandlingen

Vi behandlar personuppgifter för specifika berättigade affärsmässiga intressen, bland annat för att:

 • förbättra, ändra, anpassa eller på annat sätt förbättra våra tjänster och vår kommunikation till förmån för våra kunder
 • få en bättre förståelse för hur vår webbplats används
 • bedöma marknadsföringens effektivitet
 • svara på frågor och önskemål
 • hantera samtycken och prenumerationer på våra distributionslistor.

Vår rättsliga grund för denna behandling är artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Om personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke vilket begränsar framtida behandling.

Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förstöring, förlust eller ändringar genom olyckshändelse eller otillåtna handlingar eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifterna eller annan behandling som strider mot lagstiftningen.

Lagringstid

Uppgifterna sparas så lång tid som lagstiftningen medger och vi raderar uppgifterna när de inte längre behövs. Lagringstiden beror på vilken typ av uppgifter det gäller och skälet till lagringen. Det går därför inte att ange en generell tidpunkt för när data raderas.

Om du väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev eller ta emot andra former av marknadsföringsmaterial kommer vi att lagra och behandla dina personuppgifter i upp till två år efter att du har avanmält dig från dessa tjänster. Skälet är att vi behöver ha viss dokumentation av de prenumerationer du har valt att avbryta.

Översikten i avsnittet ”Cookies” nedan anger livslängden för de olika cookies som används på webbplatsen. Cookies raderas efter denna tid. Observera att livslängden beräknas från tidpunkten för ditt senaste besök på webbplatsen.

Vidarebefordran av information till tredje part

Information och data som samlas in från dig kan lämnas ut till andra företag inom Dantherm-koncernen eller till återförsäljare av Dantherm-koncernens produkter. Uppgifter av denna typ kan vara information från kontaktformulär som du själv har fyllt i. Syftet är då att erbjuda dig bästa möjliga service från lämpligast möjliga geografiska plats.

Information om hur du använder webbplatsen, vilka annonser du får se och (om tillämpligt) klickar på, var du befinner dig, ditt kön, din ungefärliga ålder m.m. kan komma att lämnas ut till tredje part i den utsträckning sådana data finns tillgängliga. Du kan se vilka tredje parter dessa är i avsnittet ”Cookies” nedan. Informationen används för riktad annonsering.

Vi anlitar också flera tredje parter som hanterar lagring och behandling av data. Dessa tredje parter hanterar endast informationsbehandlingen för vår räkning, och kan inte utnyttja uppgifterna för egna ändamål.

Utlämnande av personuppgifter som namn, e-postadresser osv. sker endast med ditt samtycke. Vi anlitar personuppgiftsbiträden i EU, Storbritannien och USA. Om data måste behandlas i andra länder sker detta endast i länder som erbjuder en adekvat dataskyddsnivå.

Vi använder följande tjänster och cookies från betrodda tredje parter:

Cloudflare: För omdirigering till lämplig språkversion av webbplatsen

Google Analytics och Google Tag Manager: För webbplats- och användarstatistik

Siteimprove: För kvalitetssäkring och användarstatistik

Vimeo: För videoinbäddning och statistik

HubSpot: För samtyckeshantering, webbplatsanalys och prenumerationer

Microsoft Dynamics CRM: För hantering av kundrelationer

Google Ads: För annonsering

Yandex: För annonsering

Facebook/Instagram: För annonsering

LinkedIn: För annonsering

Mer information finns i cookiedeklarationen nedan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig om du så önskar. Du kan också när som helst invända mot att dina uppgifter används. Du kan också återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Om de uppgifter vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att begära att dessa rättas eller raderas. Om du vill kontakta oss av något av ovanstående skäl, skriv till: [email protected]. Om du vill lämna in ett klagomål rörande hur vi behandlar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Dantherm-koncernens rätt att ändra denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy på grund av väsentliga ändringar av lagstiftningen, nya tekniska lösningar, nya eller förbättrade funktioner samt i syfte att förbättra webbplatsen.

Cookies