Koncernledning

Ledningsgrupp
Ledningsgrupp 01

Bjarke Brøns

Koncernchef

Bjarke började på Dantherm 2006 och känner företaget och verksamheten exceptionellt väl. I början av 2020 utnämndes Bjarke Brøns till koncernchef för Dantherm-koncernen, och dessförinnan var han koncernens CFO.

Ledningsgrupp 02

Jakob Bonde Jessen

Operativ chef (COO)

Jakob har lång erfarenhet från internationella ledande befattningar i Europa, Asien och Amerika och kom till Dantherm 2018. Som COO ansvarar Jakob för Operations, Sourcing och Technology inom hela Dantherm-koncernen.

Stefan Liedtke

Stefan Liedtke

Group CCO

Stefan har lång erfarenhet av försäljning inom kapitalvarubranschen, med utmärkande teknisk förståelse och utmärkta färdigheter inom finansiell förvaltning. Han har specialiserat sig på att etablera, professionalisera och anpassa internationella strukturer i Europa, Amerika och Asien och började på Dantherm Group 2023.

 

Dantherm-koncernens styrka