Koncernledning

Ledningsgrupp
Ledningsgrupp 01

Bjarke Brøns

Koncernchef

Bjarke började på Dantherm 2006 och känner företaget och verksamheten exceptionellt väl. I början av 2020 utnämndes Bjarke Brøns till koncernchef för Dantherm-koncernen, och dessförinnan var han koncernens CFO.

Ledningsgrupp 02

Jakob Bonde Jessen

Operativ chef (COO)

Jakob har lång erfarenhet från internationella ledande befattningar i Europa, Asien och Amerika och kom till Dantherm 2018. Som COO ansvarar Jakob för Operations, Sourcing och Technology inom hela Dantherm-koncernen.

Ledningsgrupp 03

Stefano Verani

Marknadschef (koncernens CCO)

Stefano har lång erfarenhet från internationell försäljning och ledande befattningar och har arbetat i branschen sedan 2010. Han kom till Dantherm-koncernen 2017 när Master förvärvades. Som CCO ansvarar Stefano för försäljning och marknadsföring inom hela Dantherm-koncernen.

 

Dantherm-koncernens styrka