Dantherm climate soloutions logo headers

Frikyla för telekom och datacenter under utmanande förhållanden

5 min läsa
Insights Air Maze Greenland

Datacenter och telekomskåp är beroende av optimal temperatur för att minska risken för kostsamma driftstopp. Den här artikeln berättar varför frikylning har blivit den mest effektiva lösningen när det gäller både prestanda och energieffektivitet. Du får också veta hur våra AirMaze-lösningar möjliggör frikylning i några av planetens tuffaste miljöer.

Vad är frikyla?

Frikyla är en metod för att sänka temperaturen i en byggnad genom att använda svalare friskluft utifrån. Till skillnad från mekaniska kylningsmetoder, till exempel luftkonditionering, kräver frikyla vare sig kompressor eller köldmedium. Det är ett enklare, enklare och mer energieffektivt sätt att kyla datacenter, telekomanläggningar och andra byggnader eller skåp som innehåller teknisk utrustning.

Turbulent frikyla

Det mest populära alternativet för större byggnader eller utomhusskåp som rymmer mer teknisk utrustning med större värmebelastning. Turbulent frikyla cirkulerar sval uteluft i ett utrymme. Detta ger samma mängd kylning i varenda hörn av utrymmet innan luften extraheras.

Deplacerande frikyla

Tystare och mer energieffektiv än turbulent frikyla. Deplacerande frikyla är därmed mer lämplig för mindre anläggningar. Eftersom dessa enheter drivs med lågt luftflöde och låga fläkthastigheter, och koncentrerar den volym som kyls, blir energiförbrukningen betydligt lägre än för turbulent frikyla.

På grund av de betydande kostnadsbesparingarna som energieffektiviteten ger har många producenter av data- och telekomskåp numera börjat bygga dem så att de passar specifikationerna för deplacerande frikyla.

Hur gynnas telekomanläggningar och datacenter av frikyla?

Dessa typer av anläggningar har redan en betydande energiförbrukning från kraftfulla servrar och elektronisk utrustning. Även små förbättringar av energieffektiviteten kan leda till stora besparingar för driftskostnaderna över tid.

Tack vare relativt enkla principer, enkel installation och att inga invecklade kanalsystem behövs erbjuder frikyla exceptionell tillförlitlighet med relativt litet underhåll.

Ett driftstopp är ett kostsamt problem som ofta orsakas av överhettning. Om det blir avbrott i en data- eller teleanläggning är det en kamp mot tiden att få utrustningen att fungera igen. Ju längre servrarna är offline, eller om viktig elektronik går sönder, desto dyrare blir skadan – både ekonomiskt och vad gäller kundlojalitet.

Hur kan man skydda sina frikylningsenheter på avlägset belägna platser?

Frikylningsenheter är otroligt enkla att installera och konfigurera, men data- och telekomanläggningar i avlägsna delar av världen kommer sannolikt att ha extrema klimat- och väderförhållanden att ta hänsyn till.

Frikylningsanläggningar måste skyddas mot regn, vind, snö, is och sand. Det är också viktigt att dessa yttre element inte kan föras in i anläggningen genom ventilationsöppningar i frikylningsenheten och skadar servrar eller elektrisk utrustning.

Dantherms AirMaze-panellösningar är särskilt utformade för detta ändamål och skyddar luftkanalerna mot att blockeras av inblåst sand, regn, snö, löv och till och med djur som bygger bo i världens mest extrema områden.

De två kundberättelserna nedan är fantastiska exempel på de sådana extrema förhållanden där AirMaze-paneler kan användas effektivt.

Tele Greenland, Kap Farvel

För att nå fram till våra kunder på Tele Greenland genomförde en Dantherm Flexibox frikylningsenhet med AirMaze-panel en tvådagarsresa med Airbus, Dash 8 och helikopter innan de anlände till Kap Farvel – en av de platser som har det mest extrema vädret och klimatet på Grönland.

– Vår kylutrustning installeras ofta på avlägsna platser med extrema temperaturer och dramatiskt väder. Därför behöver vi leverera lösningar som presterar i alla relevanta aspekter. Bland annat genom att klara de många omlastningar och alternativa transportmedel som ofta krävs.
Tobias Netz, Dantherm Group

För att skydda frikylningsenheten från de extrema väderförhållanden som är vanliga i Kap Farvel var AirMaze förstahandsvalet för TELE Greenland.

– Vi valde att lägga till AirMaze för att skydda vår installation mot regn och snö. Fördelen med detta är att vi inte behöver byta filter lika ofta som tidigare. Service och underhåll är både tidskrävande och dyrt här ute.
Bo Christensen, projektledare på TELE Greenland

Etisalat Group, Dubai

Man kunde föreställa sig att frikylning vore den sista typen av lösning du skulle vilja installera på en plats som är ökänd för extremt höga temperaturer och mycket sand i luften. För att frikylan ska påverkas krävs dock endast en liten sänkning av omgivningstemperaturen. I det här fallet kombinerade Etisalat Group frikylning med den luftkonditionering de redan hade. Det innebär att deras energieffektiva Flexibox-enhet skulle ta över energikrävande mekanisk kylning när omgivningstemperaturen var lägre än temperaturen inne i anläggningen. Även i det heta klimatet uppgick den totala årliga besparingen med denna metod till hela 49 %.

– Vi blev förvånade över att se besparingar även under årets varmaste månader. Med dessa resultat får vi avkastning på investeringen på mindre än två år. Vi rekommenderar starkt denna lösning och planerar att använda Dantherms frikylning för våra anläggningar i regionen.
Salem Al Mannaei, VP/Infrastructure Management på Etisalat Group

För denna anläggning användes AirMaze-panelen för både luftintag och luftutlopp som kan fånga upp grovkornig sand innan den kommer fram till det filter där den finkorniga sanden fångas upp.

Denna lösning sattes på prov 2015 när en stor sandstorm drabbade Dubai. Trots att stormen varade i drygt två dagar hölls skåpet fritt från sand och fungerade hela tiden.

Skåpet klarade sandstormen mycket bra. Insidan förblev ren – inte ens fint damm kom in."
Khalid Ginawi, ingenjör på Etisalat Group

Om du vill veta mer om fördelarna med frikylning för telekom, datacenter eller andra anläggningar med känslig elektrisk utrustning, och om Dantherms AirMaze-lösningar, kan du kontakta vårt team med hjälp av formuläret nedan.

Relaterade produkter

Dantherm Air Maze kub – luftventil för väderskydd
Dantherm climate soloutions tab flip

Luftventil för väderskydd

AirMaze är ett kompakt luftvägsskydd som kan avlägsna vinddrivna vatten- och sandpartiklar vid användning i jämn och hög lufthastighet.

Dantherm Air Maze Panel – luftventil för väderskydd
Dantherm climate soloutions tab flip

Luftventil för väderskydd

AirMaze är ett kompakt luftvägsskydd som kan avlägsna vinddrivna vatten- och sandpartiklar vid användning i jämn och hög lufthastighet.

Dantherm Flexibox 810 med huv – Frykylningsenhet
Dantherm climate soloutions tab flip

Frikylning

Frikylning är kostnadseffektiv, kontrollerad ventilation – telekomskyddet eller höljet kyls med hjälp av omgivningsluft utan kompressor.

Dantherm DFC 350 – deplacerande frikylning
Dantherm climate soloutions tab flip

Deplacerande frikylning

Dantherm DFC 350 och 450 är smala, passiva kylenheter som tillämpar en teknik med omflyttning av friluftskylning.

Dantherm TKS 60  – frikylning med hög kapacitet
Dantherm climate soloutions tab flip

Frikylning med hög kapacitet

TKS 60 är fri luftkylning med hög kapacitet som är utformad för att kontrollera den inre miljön i kommunikationsskydd med minsta möjliga energiförbrukning.

Utvalda artiklar

Insights Content telecom cooling
Dantherm climate soloutions tab

Därför håller frikyla elektroniken svalare än traditionella luftkonditioneringssystem

Photo of Tobias Netz
Tobias Netz 8 min läsa
Dantherm-byggnaden
Dantherm climate soloutions tab

En snabb jämförelse mellan de två teknikerna

Photo of Tobias Netz
Tobias Netz 5 min läsa
Dantherm electronic cabinet web
Dantherm climate soloutions tab

Monoblock och delade luftkonditioneringslösningar för telekom

Photo of Tobias Netz
Tobias Netz 4 min läsa

Kontakta en expert

Behöver du hjälp med att välja rätt lösning? Vårt team med över 100 experter på klimatstyrning kan hjälpa till.
Du kan också kontakta oss eller delta i diskussionen på våra sociala medier. Ta en titt på vår LinkedIn-sida.