Frikylning: Den bästa lösningen för telekomskåp?

9 min läsa
Insights Content telecom cooling

Värme är det stora problemet för telekomskåp och skåp av annan typ där det är avgörande att utrustningen alltid förvaras vid ideala temperaturer. Men det finns mer än ett sätt att uppnå detta. Upptäck varför frikylningslösningar är så populära jämfört med traditionella luftkonditioneringsalternativ.

De elektroniska enheter som är hjärtat i våra telekomnät är otroligt tillförlitliga och robusta, och detta har bara blivit bättre genom åren. Den inneboende redundansen hos dessa nätverk ger också ett extra skyddslager mot driftstopp i dessa miljöer.

Men det finns flera faror som utsätter denna utrustning för risk, och överhettning är en av de mest framträdande. Precis som all datorutrustning och känslig elektronik måste telekomelektronik hållas vid specifika temperaturer för att fungera optimalt, hålla under utlovad tid och förhindra att utrustningen slutar fungera på grund av för hög värmebelastning.

Traditionellt har telekomskåp övergått till traditionella luftkonditioneringsenheter för att övervinna detta kritiska problem, och kompletterat med ett kvalitetssystem blir funktionen mycket effektiv. Men då stöter man på en fråga som blivit allt vanligare inom telekombranschen – hög energiförbrukning.

Ökad energiförbrukning innebär högre driftskostnader för telekomföretag, och i synnerhet nu när 5G börjar rullas ut globalt och kostnaderna för denna teknik rullar in kommer företagen att försöka hitta besparingar där det är möjligt.

Dags för frikyla. Nedan förklarar vi varför Dantherms lösningar för frikyla bör ses som förstahandsvalet för operatörer och tillverkare av väderskydd inom telekom i stället för den ”konventionella” metoden.

Vad är frikyla?

Frikyla utnyttjar omgivningstemperaturen utanför telekomskåpet för att leverera nödvändig kylning inomhus, istället för att använda den kompressor som krävs i traditionella AC-aggregat.

Genom att utnyttja utomhusluften som omger skåpet för att tillhandahålla kylningen, som 95 % av året kommer att vara lägre än den typiska rumstemperaturen på 24 °C som ett telerkomskåp eller datacenter kommer att hålla, kan du tillhandahålla sval och frisk luft till miljön på ett mycket mer energieffektivt och enkelt sätt.

Det finns två typer av frikyla – turbulent och deplacerande.

Turbulent frikyla

Ett turbulent frikylningssystem pressar och cirkulerar den kalla uteluften genom skåpet innan den sugs ut, vilket säkerställer att den levererar samma kylning i alla hörn av rummet.

Detta tillvägagångssätt är att föredra för större teknikbyggnader med utrustning som orsakar hög värmebelastning, vilket gör det avgörande att samma värme bibehålls överallt. Denna omfattande täckning innebär dock att den är mindre energieffektiv av de två frikylningsmetoderna.

Deplacerande frikyla

Deplacerande frikyla är en mycket tyst och billig metod för övergripande värmehantering. Genom att tillföra kall luft med låg hastighet till rummets golv tvingas den varmare luften att stiga. Detta skapar en ”kudde” med sval luft, med centrum ungefär 1,6 m över golvnivå, där en stor del av telekomutrustningen sannolikt finns.

Den varmare luften högst upp i rummet nära taket sugs sedan utomhus via ett spjäll.

Eftersom dessa enheter arbetar med lågt luftflöde och låga fläkthastigheter, samt koncentrerar och begränsar volymen som kyls, blir energiförbrukningen avsevärt lägre än med den turbulenta metoden. Det finns dock begränsningar. Eftersom en deplacerande frikylningslösning skapar denna kudde med sval luft är den inte lämplig för stora utrymmen, och placeringen av den elektroniska utrustning som ska kylas måste anpassas efter denna princip.

Men allt fler tillverkare av uteskåp konstruerar mindre byggnader enheter för deplacerande frikyla, vilket ger dem rätt storlek för att kunna dra nytta av denna otroligt energieffektiva form av klimatstyrning.

Vilka fördelar erbjuder frikyla jämfört med traditionell luftkonditionering?

I de flesta fall ger frikyla avsevärda fördelar när det gäller kostnad, drift och installation av dessa temperaturregleringslösningar jämfört med de mer välkända AC-enheterna.

Förbättrad energieffektivitet

Genom att frikylningslösningar inte har någon kompressor, den mest energiintensiva komponenten i traditionella AC-system, förbrukar de som sagt betydligt mindre energi.

Beroende på skåpets placering och det omgivande klimatet kan en Dantherm-frikylningsenhet spara mellan 60 och 90 % av energiförbrukningen jämfört med nuvarande AC-enhet. För telekomföretag som behöver hitta nya besparingsmöjligheter i takt med att tekniken blir dyrare kan den minskade förbrukningen göra en enorm skillnad.

Övertryck i miljön

Våra frikylningsenheter skapar ett övertryck i de rum där de arbetar. Detta är fördelaktigt eftersom det innebär att endast filtrerad luft kommer in i rummet – om det finns sprickor eller hål i skåpet eller dörren öppnas blåser luft ut öppningen i stället för att sugas in.

Detta är viktigt eftersom damm, sand, vatten och andra partiklar kan orsaka skador på utrustningen i dessa rum om de tillåts komma in. Genom att tillhandahålla detta övertryck skyddas alla enheter mot intrång av detta slag, vilket innebär ett bättre och mer långsiktigt skydd.

Enkel att installera

På grund av att kompressorer och köldmedium används i traditionella AC-system måste de installeras av särskilt kvalificerade tekniker. Det finns bara ett visst antal av dessa tekniker tillgängliga, och de är naturligtvis dyrare att anlita.

Eftersom frikylningsenheter inte är beroende av köldmediegaser och totalt sett har färre rörliga delar än vanliga AC-aggregat blir dessutom installationsprocessen mycket enklare och kan utföras av alla kapabla tekniker. Installationen blir snabbare, billigare och mindre komplicerad.

Minimalt underhåll krävs

I förlängningen innebär de färre rörliga delarna i frikylningslösningar och deras övergripande robusthet att de är mycket enklare att serva och underhålla. Färre komponenter gör att det blir färre saker som kan gå fel och tack vare Flexibox kompakta filter med lång livslängd hålls underhållsbehovet på ett minimum.

Detta kan ge ditt företag betydliga besparingar när det gäller underhållet av ditt klimatkontrollsystem och se till att teknikerna inte behöver åka ut till anläggningen lika ofta för att lösa problem.

Hjälp att utforma skåpen

Eftersom ribban för den tekniska utformningen av uteskåp och datacenter är betydligt högre än för 20 år sedan, behöver tillverkare av dessa konstruktioner försäkra sig om att deras klimatstyrningslösning kommer att uppfylla specifikationerna för deras byggnad. Dantherms frikylningssystem ger fullständig trygghet.

Allt från att uppfylla brandklassificeringsstandarderna till att förbättra vattentätheten i byggnader genom att leverera ett konsekvent övertryck till dessa rum och effektivt filtrera luftinloppet från sand, snö och damm med våra patenterade luftgaller, är våra system utvecklade i enlighet med de ständigt föränderliga regler som styr konstruktionen av dessa skåp.

När behöver du använda en AC-lösning?

Som vi nyss beskrivit är det bäst att välja en frikylningslösning och inte en AC om du har möjlighet att välja. Frikyla är dock inte lämpligt i alla situationer, vilket innebär att du kan behöva välja ett annat alternativ eller en kompletterande lösning. Det finns två huvudorsaker till detta:

  1. Omgivningstemperaturen är periodvis för hög för att uppnå högsta tillåtna rumstemperatur

  2. Telekomskåpets storlek har inte plats för en frikylningsenhet

Omgivningstemperaturen är periodvis för hög

Beroende på var skåpet är beläget kan klimatet göra att det inte räcker med bara en frikylningslösning. Frikylning är beroende av att omgivningsluften runt skåpet är svalare än temperaturen inuti det.

Så är fallet för större delen av året, oberoende av klimat. Men i områden som blir särskilt varma under sommarmånaderna skulle frikylning inte fungera under dessa perioder. Eftersom utrustningen inne i skåpet måste hålla rätt temperatur året runt (ingen semester här inte), krävs en traditionell luftkonditioneringsapparat.

Begränsat utrymme i telekomskåpen

Telekomskåp för 5G kan ibland vara betydligt mindre än de flesta befintliga teknikrum (sällan större än 1 m³), innebär det att de är för små för frikylning.

Under dessa omständigheter kan de vanligtvis mer kompakta monoblock-AC-enheterna däremot få plats, och då måste sådana användas för att hålla utrustningen sval.

Fördelarna med ett hybridsystem

Om dessa begränsningar påverkar dig, särskilt det fluktuerande klimatet kring skåpet, rekommenderar vi en hybridlösning, där du primärt använder en frikylningslösning, men även kan aktivera en luftkonditioneringsapparat när omständigheterna kräver det.

Det ger dig det bästa av två världar. Under större delen av året innebär de lägre omgivningstemperaturerna att du kan dra nytta av de kraftigt minskade energikostnaderna, enklare underhållshantering och mindre miljöpåverkan från ett frikylningssystem.

Om omgivningstemperaturen inte tillåter frikyla, kan AC-enheten aktiveras som en backuplösning och upprätthålla temperaturer inne i skåpet tills omgivningstemperaturen svalnar till en nivå där frikylningen kan återupptas.

Båda lösningarna kan också fungera som reservsystem för varandra i händelse av fel på utrustningen. Detta är en säker och mycket tillförlitlig lösning för att upprätthålla den nödvändiga temperaturen i skåpen.

Maximera besparingarna för dina skåp med Dantherms frikylningsteknik

Frikylans beskaffenhet erbjuder fantastiska möjligheter för telekomföretag att kraftigt minska driftskostnaderna för sina teknikskåp. Om detta tilltalar dig hoppas vi att detta har visat att du har alternativ för att se till att utrustning har rätt temperatur, alternativ som kan spara mycket pengar och besvär.

Dantherms frikylningsenheter ligger i framkanten av denna teknik. Vi har forskat kring och utnyttjat dessa lösningar i över ett decennium, där varje ny modell förfinas genom åratal av samlad kunskap.

  • Extremt energieffektiv med besparingar på upp till 90 % beroende på klimat

  • Total värmehantering med fullständig kontroll över flera externa enheter

  • Övertryckssystem säkerställer rena inomhusmiljöer

  • Flexibel installation och låga underhållskostnader

  • Fjärrövervakning och -konfiguration erbjuder maximal säkerhet för ditt system

Upptäck fördelarna med frikyla från Dantherm för dina skåp och din verksamhet rent generellt – kontakta vårt team för mer information.

Relaterade produkter

Dantherm Flexibox 900 med huv – Frykylningsenhet
Dantherm climate solutions badge

Ventilation

Frikylning är kostnadseffektiv, kontrollerad ventilation – telekomskyddet eller höljet kyls med hjälp av omgivningsluft utan kompressor.

Dantherm DFC 350 – deplacerande frikylning
Dantherm climate solutions badge

Ventilation

Dantherm DFC 350 och 450 är smala, passiva kylenheter som tillämpar en teknik med omflyttning av friluftskylning.

Dantherm TKS 60  – frikylning med hög kapacitet
Dantherm climate solutions badge

Ventilation

TKS 60 är fri luftkylning med hög kapacitet som är utformad för att kontrollera den inre miljön i kommunikationsskydd med minsta möjliga energiförbrukning.

Dantherm Air Maze kub – luftventil för väderskydd
Dantherm climate solutions badge

Luftventil för väderskydd

AirMaze är ett kompakt luftvägsskydd som kan avlägsna vinddrivna vatten- och sandpartiklar vid användning i jämn och hög lufthastighet.

Featured Insights

Kontakta en expert

Behöver du hjälp med att välja rätt lösning? Vårt team med över 100 experter på klimatstyrning kan hjälpa till.
Du kan också kontakta oss eller delta i diskussionen på våra sociala medier. Ta en titt på vår LinkedIn-sida.