Dantherm climate soloutions logo headers

Använd frikylning med hög kapacitet i extrem kyla

8 min läsa
Insights Content free cooling in the extreme cold

För att frikylningssystemen ska fungera effektivt är det viktigt att den omgivande temperaturen är kallare än den temperatur som krävs inne i ett datacenter eller teknikskåp. Men vad händer om temperaturen blir för låg? Läs om hur Dantherm övervann detta problem för att säkerställa att frikylning kan användas även under de tuffaste vintrarna.

Överhettning är ett av de vanligaste problemen som datacenter och telekom brottas med. När temperaturen inte hålls under kontroll finns det risk för att denna känsliga utrustning överhettas och inte fungerar som den ska, vilket medför stora kostnader i form av reparationer, utbyten och stilleståndstid.

Kyllösningar är därför mycket viktiga i dessa miljöer, och få system erbjuder frikylningsteknikens energieffektivitet, användarvänlighet och kostnadseffektivitet. För att systemet ska kunna användas måste emellertid omgivningstemperaturen utanför centret eller skåpet vara lägre än den typiska rumstemperatur på 24 °C som dessa miljöer måste upprätthålla.

Lyckligtvis har större delen av Europa lägre utomhustemperaturer än så under merparten av året. Norge är till exempel ett utmärkt exempel på ett land där lufttemperaturen är betydligt lägre än så större delen av tiden. Men även platser som Norge måste hantera den motsatta änden av spektrumet – extrem kyla.

Här beskriver vi hur Dantherms frikylningssystem med hög kapacitet gjorde det möjligt för norska telekomoperatörer att hålla sina kyllösningar i drift även när det var som kallast, vilket minskade risken för temperaturrelaterade driftstörningar.

Vad är frikyla?

Om du inte kände till begreppet redan är frikylningssystem ett alternativ till konventionella luftkonditioneringsaggregat. I stället för att använda kompressorer och köldmediegaser för att sänka temperaturen i ett rum, utnyttjar ett frikylningssystem den svalare omgivningstemperaturen utanför datacentret eller telekomskåpet för att hålla utrustningen sval.

Resultatet är ett mer energieffektivt och kostnadseffektivt sätt att leverera sval och frisk luft till ett rum, vilket gör det möjligt för telekomföretag att kraftigt minska driftskostnaderna för sina teknikskåp.

Om du vill veta mer om fördelarna med frikyla kan du läsa vår artikel ””Frikyla: Den bästa lösningen för telekomskåp?

Problemet med extrem kyla

Som tidigare nämnts måste omgivningstemperaturen utanför centret eller skåpet vara lägre än de optimala 24 °C för att frikylningslösningarna ska fungera effektivt. På platser som Norge är det oftast inga problem utom ett fåtal dagar om året.

I Norge och andra östeuropeiska eller skandinaviska länder är det stora problemet i stället den extrema kyla som kan uppstå under vintern. Medeltemperaturen är -6,8 °C, men förhållandena kan bli mycket sämre än så – den allra lägsta temperatur som uppmätts i Norge är -51,2 °C i Karasjok i Finnmark 1999.

Under dessa förhållanden ökar risken avsevärt för att ett frikylningssystem eller en alternativ luftkonditioneringsenhet havererar, eftersom komponenter kan frysa eller helt enkelt inte klara av den kalla luften. Vintrarna innebär också stora utmaningar med svår snö, frost och begränsad tillgång till datacenter och telekomskåp.

Detta var ett problem som flera av våra kunder i Norge stod inför – ett problem som våra frikylningssystem med hög kapacitet enkelt kunde klara av ...

TKS 60: En skräddarsydd lösning för de kallaste förhållandena

Ett antal norska telekomoperatörer letade efter ett energieffektivt och tillförlitligt sätt att avlägsna värme från sina BTS-anläggningar. Frikyla var det naturliga valet – men systemet behövde klara de tuffa vintrarna i området.

För att kunna uppfylla dessa specifika krav har vårt team på Dantherm utvecklat en skräddarsydd frikylningslösning som fungerar perfekt i dessa utmanande miljöer: Dantherm TKS 60.

TKS 60 levererar fri luftkylning med hög kapacitet för styrning av inomhusmiljön i telekomskåp med minsta möjliga energiförbrukning. Denna kostnadsbesparingspotential passade perfekt för de norska operatörerna, så länge de kunde klara av de utmaningar som de kallaste vinternätterna innebär.

Så här uppfyller TSK 60 dessa skyldigheter:

För att hantera hotet från is, snö och frost som uppstår under de kallaste förhållandena är TKS 60 innesluten i ett extra robust, isolerat hölje. Detta säkerställer att den kan hantera hög värmebelastning samtidigt som den klarar av den extrema miljön och dessutom erbjuder flexibla monteringsmetoder.

Dessutom har utedelens luftintag försetts med ett särskilt snöskydd som förhindrar att snö eller frost påverkar systemets inre delar.

Tung snö kan också blockera luftintaget till en frikylningslösning och förhindra att omgivningsluften kommer in för att kyla datacentret eller skåpet. Inomhusversionen av TKS 60 löser problemet eftersom den är konstruerad så att ett luftintag finns på enhetens undersida.

Hela skåpet är upphöjt vilket skapar utrymme under golvet och säkerställer problemfritt luftintag underifrån. Dessutom, eftersom kraftiga snöfall oftast bara delvis täcker ett skåp, kommer det nästan alltid att finnas fri väg för luftflödet någonstans undertill, vilket detta luftintag utnyttjar.

För att motverka risken för att systemet stängs av vid extremt låga temperaturer har Dantherm lagt till ett motoriserat spjäll till en redan installerad värmare på en tidigare modell och anslutit båda till den intelligenta Dantherm-styrenheten.

Detta innebär att om omgivningstemperaturen bedöms vara för låg för att skåpet ska kunna använda luften, då skyddar Dantherm-styrenheten TKS 60:s transmissionsutrustning och upprätthåller den inställda temperaturen genom att stänga spjället och aktivera värmaren.

I och med att TKS 60 är en likströmsbaserad passiv kylningslösning kan den köras med reservbatteri. Dessutom kan enheten användas med Dantherms fjärrstyrda klimatstyrning och är byggd för att hålla i minst tio år.

Sammantaget innebär detta att systemet klarar problemet med begränsad åtkomst under vintern genom att kräva minimalt underhåll och servicebesök året runt, vilket gör det robust och tillförlitligt nog att fungera effektivt även under årets kallaste periorder.

Utnyttja frikylningens kraft under alla förhållanden

Efter att ha utvecklat den här skräddarsydda lösningen för att möta utmaningarna i extremt kalla miljöer, har Dantherm TKS 60 nu installerats på över 2 000 platser i Norge och många fler enheter finns på plats i hela Europa. Utöver ovanstående erbjuder enheten även kunder:

TKS 60 är bara ett exempel på hur vårt Dantherm-team söker lösningar på de problem som våra kunder står inför. Extrem kyla och hårda vintrar är utmaningar som många länder måste hantera då och då under året, men som inte bör äventyra deras kylsystems prestanda – system som alltid måste fungera för att skydda den viktiga utrustning som finns inuti teknikskåpen eller datacentren.

Vi arbetar aktivt med att integrera oss i våra kunders branscher för att förstå deras farhågor, och vi förfinar och utvecklar ständigt våra lösningar för att uppfylla dessa krav.

Lär dig mer om Dantherms högeffektiva system för kylning av elektronik redan idag genom att fylla i formuläret nedan för att ta kontakt med vårt team.

Relaterade produkter

Dantherm TKS 60  – frikylning med hög kapacitet
Dantherm climate soloutions tab flip

Frikylning med hög kapacitet

TKS 60 är fri luftkylning med hög kapacitet som är utformad för att kontrollera den inre miljön i kommunikationsskydd med minsta möjliga energiförbrukning.

Dantherm DFC 350 – deplacerande frikylning
Dantherm climate soloutions tab flip

Deplacerande frikylning

Dantherm DFC 350 och 450 är smala, passiva kylenheter som tillämpar en teknik med omflyttning av friluftskylning.

Dantherm Flexibox 900 med huv – Frykylningsenhet
Dantherm climate soloutions tab flip

Frikylning

Frikylning är kostnadseffektiv, kontrollerad ventilation – telekomskyddet eller höljet kyls med hjälp av omgivningsluft utan kompressor.

Utvalda artiklar

Insights Content telecom cooling
Dantherm climate soloutions tab

Därför håller frikyla elektroniken svalare än traditionella luftkonditioneringssystem

Photo of Tobias Netz
Tobias Netz 8 min läsa
Dantherm-byggnaden
Dantherm climate soloutions tab

En snabb jämförelse mellan de två teknikerna

Photo of Tobias Netz
Tobias Netz 5 min läsa
Dantherm electronic cabinet web
Dantherm climate soloutions tab

Monoblock och delade luftkonditioneringslösningar för telekom

Photo of Tobias Netz
Tobias Netz 4 min läsa

Kontakta en expert

Behöver du hjälp med att välja rätt lösning? Vårt team med över 100 experter på klimatstyrning kan hjälpa till.
Du kan också kontakta oss eller delta i diskussionen på våra sociala medier. Ta en titt på vår LinkedIn-sida.