Master Header Logo

Znaczenie nieprzerwanego ogrzewania w obozach dla uchodźców

5 min. czyt.
Insights refugee heating

W działaniach organizacji mających na celu zapewnienie komfortu i dobrego samopoczucia uchodźców na całym świecie kluczowe znaczenie ma dostęp do niezawodnego i stabilnego ogrzewania. Poniżej przedstawiamy cechy, jakie rozwiązanie grzewcze musi zapewniać w tych trudnych warunkach, oraz sposób, w jaki seria Master BV spełnia każdą z nich.

Zapewnienie odpowiedniego zakwaterowania uchodźcom i osobom poszukującym azylu to wyzwanie, z którym każdego roku na całym świecie stykają się rządy i organizacje.

Według danych uzyskanych przez Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR) w 2019 r. w Europie było ponad 2,5 miliona uchodźców, a na całym świecie — ponad 26 milionów. W samych Niemczech oczekuje się, że do końca roku przyjedzie około 800 000 osób ubiegających się o azyl.

Ponieważ coraz więcej osób szuka ochrony przed nieszczęśliwymi sytuacjami, takimi jak wojna czy przemoc, rośnie presja, by zapewnić im wsparcie, środki i schronienie, które pozwolą im przetrwać w tych trudnych okolicznościach.

Potrzeba niezawodnego ogrzewania

Schronienie jest szczególnie porządane. Od namiotów i dedykowanych obozów dla uchodźców po przekształcone supermarkety i biura — do zarządzania takim przepływem ludzi należy zastosować wiele rodzajów tymczasowego zakwaterowania. Zakwaterowania, które często nie zapewnia efektywnego ogrzewania.

Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia komfortu, zdrowia i dobrego samopoczucia uchodźców przez cały rok, zwłaszcza zimą, kiedy temperatury w nocy mogą tygodniami utrzymywać się na poziomie poniżej zera. Bez niezawodnego źródła ciepła uchodźcy są narażeni na wiele różnych dolegliwości związanych z zimnem, w tym hipotermię i odmrożenia.

Mając na uwadze dobro uchodźców przebywających w tymczasowych schroniskach, priorytetem jest zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych do czasu znalezienia stałego miejsca zamieszkania. Poniżej przedstawiamy, jakie wymagania musi spełniać system grzewczy w tych trudnych warunkach i w jaki sposób urządzenia Master, serii BV spełniają te wymagania naszych klientów na całym świecie.

Równomierne, kontrolowane ogrzewanie w obozach dla uchodźców

Aby zapewnić ciągłe, nieprzerwane ogrzewanie niezbędne do ochrony tych wrażliwych środowisk, urządzenia grzewcze — oraz ich dostawców — muszą cechować:

Wysokiej jakości konstrukcja i materiały

Zasadniczo kluczowe znaczenie ma to, aby urządzenia grzewcze były niezawodne, gdy są najbardziej potrzebne. Obozy dla uchodźców są często narażone na długotrwałe okresy dotkliwie niskich temperatur — jeśli urządzenie grzewcze niespodziewanie ulegnie awarii, ta zimowa pogoda może szybko utrudnić życie zarówno uchodźcom, jak i osobom wspierającym ich na miejscu.

Dlatego jakość komponentów stosowanych w urządzeniach grzewczych ma kluczowe znaczenie dla ich niezmiennej wydajności. Urządzenia te będą musiały pracować non-stop, aby zapewnić mieszkańcom wygodę i ochronę przed żywiołami; im wyższy standard projektowania i wykonania, tym większe prawdopodobieństwo, że spełnią ten cel.

Gama produktów Master BV stawia na pierwszym miejscu materiały wysokiej jakości w celu maksymalizacji niezawodności. Na przykład komora spalania, jeden z najważniejszych elementów nagrzewnicy powietrza, jest wykonana ze stali nierdzewnej. Utrzymuje to wydajność komory przez najdłuższy czas, zapewniając komfort użytkowników i minimalizując potrzebę wymiany części.

Wytrzymałość i niezawodność materiałów użytych w naszych urządzeniach sprawia, że są one zawsze gotowe do pracy, nawet w trudnych warunkach.

Bezpieczeństwo użytkowników

Oprócz stworzenia odpowiedniego klimatu dla uchodźców i innych mieszkańców, urządzenie grzewcze musi być bezpieczne. Jeśli opary mogą ulatniać się z komory spalania i dostać się do wnętrz, powoduje to poważne zagrożenie dla zdrowia znajdujących się w nich osób.

Dlatego też seria Master BV wykorzystuje urządzenia z zamkniętą komorą spalania. Oznacza to, że ciepłe powietrze wykorzystywane do ogrzewania tych tymczasowych budynków nigdy nie ma bezpośredniego kontaktu z płomieniem. Zamiast tego zastosowano wymiennik ciepła, aby zapewnić, że do pomieszczeń dostaje się tylko ciepłe, czyste powietrze, podczas gdy wszystkie produkty spalania są odprowadzane przez komin zewnętrzny.

Takie podejście dodatkowo chroni zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników w tych trudnych warunkach i nigdy nie są oni narażeni na kontakt z żadnymi szkodliwymi zanieczyszczeniami pochodzącymi z ich urządzeń grzewczych.

Ponadto przegrzanie środowiska może być równie trudne dla mieszkańców, jak brak ogrzewania. Może to nie tylko sprawić, że warunki będą bardzo nieprzyjemne i narazić ludzi na ryzyko, ale także marnować paliwo i energię, co spowoduje wzrost kosztów.

Upewnienie się, że urządzenia grzewcze są wyposażone w elektroniczne termostaty, może zapobiec takim zdarzeniom. Ponieważ są one znacznie bardziej precyzyjne niż ich mechaniczne odpowiedniki, zapewnia to, że ustawiona temperatura otoczenia jest dokładnie taka, jak powinna, bez możliwości odchylenia.

Wyjątkowa moc grzewcza

Naturalnie każde rozwiązanie grzewcze stosowane w namiocie lub tymczasowym budynku dla uchodźców musi być w stanie ogrzać każdy narożnik budynku. Każde z zimnych miejsc może narazić zdrowie ludzi na niebezpieczeństwo i stworzyć nieprzyjemne środowisko, w którym mieszkańcy ciągle przechodzą z ciepła do zimna.

Nie jest to problem z urządzeniem Master. Ponieważ nasze różne jednostki BV są w stanie dostarczyć ciepło o mocy od 21 do 225 kW, idealnie nadają się do każdego rozmiaru lokali, od małych namiotów i budynków mieszkalnych po rozległe bazy wojskowe.

Co więcej, wyjątkowo wysokie ciśnienie statyczne tych urządzeń — w wersjach odśrodkowych naszych jednostek AIR-BUS BV zapewnia ciśnienie powietrza do 400 Pa — dzięki temu ciepłe powietrze jest wyrzucane do każdego wymaganego obszaru, nie pozostawiając żadnych kieszeni zimnego powietrza.

Ostatnią unikalną zaletą systemu AIR-BUS BV jest przycisk „cold start” (zimny start). W wyjątkowo niskich temperaturach, aby zapewnić prawidłowe działanie konwencjonalnego ogrzewacza, należy go ponownie skalibrować ręcznie. Przycisk „cold start” obsługuje to automatycznie, zapewniając, że rozwiązanie grzewcze będzie mogło działać natychmiast w najbardziej wymagających warunkach.

Efektywność i niskie koszty

Oczywiście ciągłe funkcjonowanie obozów i lokali dla uchodźców wiąże się z szerokim zakresem kosztów. Zaopatrzenie w żywność i wodę. Odzież. Toalety. Oświetlenie. Lekarstwa. Wszystko się sumuje, więc chociaż kluczowe jest, aby rozwiązanie grzewcze było odpowiednie do celu, równie ważne jest, aby było wydajne w działaniu.

Jednostki Master BV mają wyjątkową lokalizację, aby utrzymać koszty operacyjne tak opłacalne, jak to tylko możliwe, ponieważ jesteśmy jednym z niewielu dostawców wykorzystujących moc recyrkulacji. Dzięki częściowej recyrkulacji ciepłego powietrza wewnątrz pomieszczeń i świeżym powietrzem z zewnątrz w naszych nagrzewnicach, możemy zużywać mniej energii niż na ogrzanie całkowicie zimnego powietrza zewnętrznego.

Ogrzewanie jest dostarczane użytkownikom szybciej i w sposób bardziej spójny, a urządzenia pracują o wiele wydajniej, co prowadzi do znacznych długoterminowych oszczędności. Nasze jednostki AIR-BUS BV pracują ze sprawnością wynoszącą około 92%, dzięki czemu koszty eksploatacji są ograniczone do minimum.

Elastyczna konfiguracja

Ponieważ organizacje takie jak Czerwony Krzyż i UNHCR są zobowiązane do zakładania obozów dla uchodźców w różnych pomieszczeniach i środowiskach, dostęp do rozwiązań grzewczych, które można do nich łatwo dostosować, jest niezwykle korzystny.

Przykładem tego, jak jednostki Master zapewniają tę elastyczność, jest AIR-BUS BV, który można podłączyć do 1, 2 lub 4 elastycznych rurek jednocześnie. Dzięki temu użytkownicy mają więcej opcji wykorzystania tych jednostek i nie muszą nabywać nowych urządzeń dla każdego odrębnego projektu.

Ta elastyczność sprawia, że seria BV jest popularna wśród wypożyczalni, ponieważ przy minimalnym wysiłku jednostki te można konfigurować dla klientów o różnych wymaganiach w zakresie ogrzewania.

Jeśli chcesz zobaczyć moc i elastyczność rozwiązań grzewczych Mastera w działaniu, poniższy film wideo przedstawia, jak doskonale sprawdzają się one w tych trudnych warunkach.

Łatwość instalacji i obsługi

Szybkość, z jaką muszą być rozlokowane obozy dla uchodźców, ma kluczowe znaczenie, ponieważ instalacja i uruchomienie modułu grzewczego musi być szybka. Jeśli do uruchomienia urządzenia potrzebny jest dogłębny poziom wiedzy technicznej, opóźnienia te mogą być kosztowne.

Urządzenia Master są niezwykle łatwe w konfiguracji i natychmiast zaczynają działać. Ponadto, ze względu na wysoką jakość materiałów użytych w konstrukcji, są one bardzo niezawodne i minimalizują liczbę wymaganych kontroli konserwacyjnych.

Ponadto, ponieważ wszystkie jednostki BV są wyposażone w solidne koła, można je łatwo transportować i szybko ponownie instalować w mobilnych obozach dla uchodźców.

Niezachwiana sieć wsparcia technicznego

Wreszcie, jeśli z jakiegokolwiek powodu coś pójdzie nie tak, np. uszkodzenie elementu, ważne jest, aby można było to natychmiast naprawić. Długie oczekiwanie na części zamienne lub urządzenia może znacznie utrudnić życie uchodźcom, ekipom ratowniczym i innym osobom na miejscu — zwłaszcza w najzimniejszych okresach roku.

W tym miejscu obecność firmy Master na całym świecie jest nieoceniona dla naszych klientów. Dzięki globalnym dystrybutorom i punktom serwisowym oraz ogromnej dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wszelkie problemy można szybko rozwiązać. Brak opóźnień, brak stałych problemów z obszarami wymagającymi ogrzewania.

Odkryj zalety Mastera już dziś

W środowiskach krytycznych, takich jak obozy dla uchodźców, kluczowe znaczenie ma dostęp do niezawodnych, prostych i elastycznych rozwiązań grzewczych. Mamy nadzieję, że w tym artykule pokazaliśmy, w jaki sposób jednostki Master BV idealnie nadają się do sprostania wyzwaniom, przed którymi stoją te lokalizacje.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z gamą produktów BV poniżej lub skorzystaj z formularza kontaktowego, aby skontaktować się z naszym zespołem.

Produkty powiązane

Master BV 471 – nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin
Master Top Badge

Olejowe nagrzewnice powietrza z odprowadzeniem spalin z oddzielnym palnikiem Riello

Nagrzewnice powietrza z odprowadzeniem spalin AIR-BUS posiadają szeroki wymiennik ciepła w rurach ze stali nierdzewnej, oddzielny palnik Riello oraz opcjonalny zestaw do recyrkulacji powietrza.

Master BV 77 – nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin
Master Top Badge

Olejowe nagrzewnice powietrza z odprowadzeniem spalin – wysokociśnieniowe

Olejowe nagrzewnice powietrza z odprowadzeniem spalin Master są bardzo wydajne i generują w 100% czyste, suche i wolne od spalin ciepłe powietrze.

Master BV 110 – nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin
Master Top Badge

Olejowe nagrzewnice powietrza z odprowadzeniem spalin – wysokociśnieniowe

Olejowe nagrzewnice powietrza z odprowadzeniem spalin Master są bardzo wydajne i generują w 100% czyste, suche i wolne od spalin ciepłe powietrze.

Master BV 170 – nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin
Master Top Badge

Olejowe nagrzewnice powietrza z odprowadzeniem spalin – wysokociśnieniowe

Olejowe nagrzewnice powietrza z odprowadzeniem spalin Master są bardzo wydajne i generują w 100% czyste, suche i wolne od spalin ciepłe powietrze.

Master BV 290 – nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin
Master Top Badge

Olejowe nagrzewnice powietrza z odprowadzeniem spalin – wysokociśnieniowe

Olejowe nagrzewnice powietrza z odprowadzeniem spalin Master są bardzo wydajne i generują w 100% czyste, suche i wolne od spalin ciepłe powietrze.

Master BV 400 – nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin
Master Top Badge

Olejowa nagrzewnica powietrza z odprowadzeniem spalin z 2-stopniowym palnikiem Master

Nagrzewnice powietrza z odprowadzeniem spalin Master z oddzielnym palnikiem generują duże ilości 100% czystego, suchego i ciepłego powietrza.

Istotne artykuły

Siatka straży pożarnej Master
Master Bottom Badge

W jaki sposób nagrzewnice z odprowadzeniem spalin pomogły stworzyć zdrowy i komfortowy klimat wewnąt...

Photo of Agnieszka Dymarczyk
Agnieszka Dymarczyk 1 min. czyt.
Insights Content Heat stress
Master Bottom Badge

How evaporative cooling tackles your temperature challenges

Photo of Maurice van der Kooij
Maurice van der Kooij 7 min. czyt.
Master heaters web
Master Bottom Badge

Zostań dostawcą rozwiązań dla branży budowlanej i usuwania szkód po zalaniu

Photo of Monika Kokoreva
Monika Kokoreva 3 min. czyt.

Skontaktuj się z ekspertem

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego rozwiązania? Nasz zespół składa się z ponad 100 ekspertów w dziedzinie kontroli klimatu.
Możesz również skontaktować się z nami lub dołączyć do dyskusji w mediach społecznościowych. Odwiedź naszą stronę LinkedIn.