Aerial Header Logo

Osuszanie warstw izolacyjnych metodą podciśnieniową

8 min. czyt.
Insights Aerial pressure drying

Poniżej opisujemy, jak działa osuszanie z wykorzystaniem podciśnienia, jakie korzyści oferuje to podejście w zakresie większej kontroli i zmniejszonego ryzyka zanieczyszczenia powietrza oraz dlaczego system Aerial AERCUBE® jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku usuwania szkód wyrządzonych przez wodę.

Przy rosnących cenach energii potrzeba dobrej izolacji budynków gwałtownie wzrasta. Okazuje się, że jest to rozsądny sposób na obniżenie kosztów kontroli klimatu w budynkach.

Nowoczesne metody izolacji zapewniają wprawdzie duże oszczędności i redukcję emisji dwutlenku węgla, mogą jednak sprawiać problemy podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie czy gwałtowne burze.

Ze względu na charakter izolowanych konstrukcji, tradycyjne metody osuszania po zalaniu, takie jak osuszanie kondensacyjne i wentylacja, nie są w stanie osuszyć konstrukcji bez pomocy specjalistycznych rozwiązań osuszających, takich jak Aerial AERCUBE®. Gdy woda przenika w głąb ścian, może dojść do rozwoju pleśni i bakterii, powodując potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a także przyczyniając się do uszkodzeń konstrukcji budynku.

Warstwy izolacyjne w ścianach, podłogach i sufitach można osuszać metodą nadciśnieniową lub podciśnieniową.

Jaka jest różnica między osuszaniem nadciśnieniowym a podciśnieniowym?

Osuszanie nadciśnieniowe wdmuchuje suche powietrze do pomieszczeń i zmusza wodę do wydostania się na powierzchnię. Może to spowodować aerozolizację wszelkich zanieczyszczeń ukrytych w podłożu lub zagłębieniach i przeniesienie ich do powietrza, narażając mieszkańców na niebezpieczeństwo.

Osuszanie podciśnieniowe - znane również jako osuszanie próżniowe lub ssące - wysysa wodę z warstw izolacyjnych. Woda jest oddzielana, a strumień powietrza wypełniony wilgocią jest przepuszczany przez wiele filtrów - usuwając szkodliwe zanieczyszczenia, takie jak pleśń, kurz i bakterie.

System Aerial AERCUBE wykorzystuje technologię podciśnienia do szybkiego, ukierunkowanego suszenia.

Wprowadzenie do systemu osuszania Aerial AERCUBE

Większość budynków jest izolowana za pomocą folii paroizolacyjnych, które zapobiegają lub minimalizują przepływ wody (i pary wodnej) przez warstwy konstrukcji budynku.

Choć bariery te doskonale powstrzymują wilgoć przed przedostawaniem się do środka, stanowią pewien problem dla firmy osuszającej, która musi szybko i sprawnie usunąć niepożądaną wodę z konstrukcji.

AERCUBE to próżniowy system osuszania, który został specjalnie zaprojektowany do osuszania mokrych warstw izolacyjnych w ścianach, sufitach i podłogach - minimalizujący ilość prac rozbiórkowych i rekonstrukcyjnych.

Podstawowym elementem systemu AERCUBE jest sprężarka bocznokanałowa lub czterostopniowa turbina wytwarzające siłę ssącą, którą można wykorzystać do odciągania wilgotnego powietrza z obszaru docelowego.

Aercube vacuum drying system drilled into walls ready for water damage drying
Aerial unit assembled with side channel blowers, water filtration, sound silencer and water separation unit

Jak działa system Aerial AERCUBE?

Jakie są zalety osuszania metodą ssącą w porównaniu do metody ciśnieniowej?

Głównym powodem stosowania metody opartej na zasysaniu jest fakt, że zapewnia ona niezrównany poziom kontroli nad przepływem powietrza podczas procesu osuszania.

Po powodzi lub długotrwałym wycieku wody z rur istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się pleśni i bakterii w przestrzeniach międzywarstwowych konstrukcji budynku, takich jak warstwy izolacyjne lub puste przestrzenie w ścianach.

Osuszanie nadciśnieniowe jest nadal powszechnie stosowane w Wielkiej Brytanii, ale istnieje kilka powodów, dla których nie jest ono powszechnie przyjęte w całej Europie.

Różnice w zastosowaniu nadciśnienia i podciśnienia

Osuszanie nadciśnieniowe: zanieczyszczenie krzyżowe

Dawniej wykonawcy stosowali nadciśnieniowe metody osuszania, które wymuszały przepływ powietrza pod wysokim ciśnieniem do wnętrza konstrukcji, które następnie wydostawało się z powrotem do pomieszczenia, unosząc ze sobą wilgoć. Niestety, ten strumień powietrza przenosił również wszelkie szkodliwe materiały ukryte w konstrukcji, potencjalnie rozprzestrzeniając je w powietrzu znajdującym się w pomieszczeniu mieszkalnym.

Inne zanieczyszczenia, takie jak włókna izolacyjne i pył krzemionkowy, również mogą być wdmuchiwane do powietrza i stwarzają dodatkowe ryzyko skażenia krzyżowego.

Osuszanie podciśnieniowe: zanieczyszczenie krzyżowe

System AERCUBE wykorzystuje ciśnienie próżniowe i posiada wiele poziomów filtracji, aby wyeliminować ryzyko skażenia krzyżowego.

Zaczynając od separatora wody u podstawy zestawu, urządzenie Aerial VT 2 odfiltrowuje ze strumienia powietrza duże cząstki, takie jak elementy izolacji i gruz betonowy oraz jednocześnie usuwa wodę, która jest następnie odprowadzana do odpływu w budynku.

Wilgotne powietrze jest przepuszczane przez filtr wstępny G4 i filtr HEPA H13 , które usuwają ze strumienia powietrza wszelkie szkodliwe substancje, takie jak kurz i zarodniki pleśni, eliminując ryzyko ich przeniesienia z ukrytych obszarów konstrukcji do pomieszczeń mieszkalnych.

System AERCUBE można również wyposażyć w filtr z węglem aktywnym, który usuwa wszelkie nieprzyjemne zapachy z zanieczyszczonego powietrza, łagodząc związane z tym niedogodności dla mieszkańców budynku.

Przefiltrowane powietrze może być dalej bezpiecznie doprowadzane z powrotem do pomieszczenia mieszkalnego, gdzie może być przetwarzane przez konwencjonalne urządzenia osuszające, takie jak osuszacz kondensacyjny, lub odprowadzane bezpośrednio na zewnątrz budynku za pomocą przewodu 38 mm lub 50 mm.

Aercube drying system set up in stacks ready for negative pressure drying

Osuszanie nadciśnieniowe: kontrola klimatu

Innym ograniczeniem osuszania nadciśnieniowego jest to, że w trakcie procesu wytwarzana jest duża ilość ciepła odpadowego, głównie z energii zużywanej przez turbinę lub sprężarkę bocznokanałową.

W dobrze zaizolowanym budynku ciepło odpadowe może szybko doprowadzić do tego, że temperatury wewnątrz pomieszczeń osiągną poziom powyżej 35°C, co spowoduje wyłączenie urządzeń ze względu na ograniczenia temperatury roboczej lub utratę wydajności i efektywności energetycznej osuszaczy.

Problemy te nasilają się w miesiącach letnich, gdy szczególnie trudno jest utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku podczas procesu osuszania.

Kontrola temperatury stanowi kolejne wyzwanie podczas usuwania szkód wyrządzonych przez wodę - wiele podłóg jastrychowych jest wrażliwych na nagłe zmiany temperatury, które mogą powodować powstawanie pęknięć i prowadzić do kosztownych napraw.

Osuszanie podciśnieniowe: kontrola klimatu

Również w tym przypadku, osuszanie metodą ssącą oferuje rozwiązanie tego typowego ograniczenia, z jakim spotyka się wykonawca robót osuszających, ponieważ ciepło odpadowe wytwarzane przez urządzenia może być odprowadzane na zewnątrz budynku wraz z wilgotnym powietrzem.

Ciepło odpadowe można również wykorzystywać w chłodniejszych miesiącach zimowych do podniesienia temperatury otoczenia i zmaksymalizowania wydajności sprzętu do osuszania.

System AERCUBE zapewnia wykonawcom elastyczne rozwiązanie do sezonowych wyzwań związanych z osuszaniem.

Osuszanie nadciśnieniowe: monitorowanie

Monitorowanie postępów w osuszaniu warstw izolacyjnych jest kluczowym elementem udanego projektu, ponieważ ten rodzaj osuszania jest zwykle droższy niż konwencjonalne osuszanie budynków, a jednocześnie zużywa więcej kWh energii dziennie.

Monitorowanie sprzętu do osuszania nadciśnieniowego może być często dość trudne, ponieważ zazwyczaj musi on być wyłączony z zasilania na 24-48 godzin, zanim będzie można dokonać odczytów - w tym momencie można podjąć decyzję, czy kontynuować osuszanie, czy też uznać projekt za zakończony. Takie przestoje wiążą się z kosztami dla wszystkich uczestników projektu.

Negative pressure drying: monitoring

Osuszanie metodą ssącą umożliwia wykonawcom stałe monitorowanie procesu osuszania za pomocą takich systemów, jak zdalny monitoring, w którym wystarczy umieścić sondy temperatury i wilgotności w przewodach odprowadzających powietrze z izolowanej konstrukcji.

Powodem, dla którego to rozwiązanie sprawdza się dobrze, jest fakt, że wykonawca nie nagrzewa nadmiernie materiałów budowlanych podczas stosowania rozwiązania opartego na zasysaniu, co pozwala na wykonywanie normalnych pomiarów w sposób ciągły, bez przerywania procesu suszenia i bez przestojów.

Pomiary te mogą również pomóc wykonawcy w podjęciu decyzji o zdalnym wyłączeniu sprzętu, co pozwala zaoszczędzić znaczne ilości energii elektrycznej w ciągu dnia i zmniejszyć ogólny ślad węglowy dla całego projektu.

Image showing a vacuum water drying unit system with Simplify remote monitoring

Osuszanie nadciśnieniowe: podejście ukierunkowane

Wadą metody nadciśnieniowej jest to, że trzeba objąć działaniem całą powierzchnię, aby wytworzyć wystarczające ciśnienie w konstrukcji, co wydłuża czas suszenia, wymaga więcej energii i jest znacznie droższe.

Osuszanie podciśnieniowe: podejście ukierunkowane

Osuszanie ssące zapewnia ukierunkowane podejście do osuszania izolowanej konstrukcji, ponieważ wykonawca może umieścić przewody ssące w zidentyfikowanych obszarach mokrych i skoncentrować prace (i energię) na uszkodzonych fragmentach budynku.

W wielu przypadkach szkody spowodowane przez wodę mogą być ograniczone do niewielkiego fragmentu znacznie większej powierzchni.

Osuszanie metodą ssącą: studium przypadku w domu opieki społecznej

W domu opieki w południowej Walii w 2021 roku doszło do wycieku wody, która uszkodziła izolowaną płytę betonową na całym parterze nieruchomości.

Obiekt był czynnym domem opieki, a pensjonariusze nie mogli się wyprowadzić z powodów medycznych, problemów związanych z COVID i kosztów zmiany miejsca zamieszkania. Opracowano plan osuszania nieruchomości przy użyciu systemu Aerial AERCUBE oraz tradycyjnego sprzętu do osuszania.

Wybrano metodę osuszania opartą na ssaniu (podciśnieniu), ponieważ umożliwiła ona wykonawcy osuszanie określonych obszarów budynku w różnych etapach. Zapewniło to domowi opieki elastyczność w zamykaniu części budynku i przenoszeniu zajęć z jednego obszaru do drugiego bez zakłócania spokoju mieszkańców.

Gdyby w tym scenariuszu zastosowano technologię osuszania nadciśnieniowego, proces usuwania szkód spowodowałby wzrost poziomu hałasu, wzrost temperatury wewnątrz pomieszczeń oraz zanieczyszczenie przestrzeni mieszkalnej potencjalnie niebezpiecznymi cząsteczkami pochodzącymi z zagłębień w ścianach.

Poza pogorszeniem komfortu osób mieszkających i pracujących wewnątrz budynku, osuszanie nadciśnieniowe może również stanowić większe zagrożenie dla zdrowia i samopoczucia mieszkańców, zwłaszcza tych bardziej wrażliwych.

Uwagi końcowe dotyczące osuszania za pomocą ssania i podciśnienia

Po dwóch latach życia z efektami działania COVID-19 wszyscy jesteśmy o wiele bardziej świadomi jakości powietrza i uwrażliwieni na to, czym oddychamy, niż kiedykolwiek wcześniej - bez względu na to czy jest to kurz, pleśń, bakterie, czy też szkodliwe materiały, takie, jak krzemionka i azbest.

Mając to na uwadze, możliwość zastosowania technologii osuszania opartej na zasysaniu, takiej jak Aerial AERCUBE, stanie się jeszcze bardziej niezbędna w pracy wszystkich wykonawców zajmujących się osuszaniem budynków, wraz z osuszaczami Aerial przyspieszającymi proces.

Infographic showing why water damage drying professionals use the Aerial Aercube system

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat osuszania budynków, rozwiązań do usuwania szkód wyrządzonych przez wodę lub kluczowych cech systemu Aerial AERCUBE®, skontaktuj się z nami, wypełniając poniższy formularz.

Produkty powiązane

System AERCUBE® – technologia osuszania
Aerial Top Badge

Modułowy system osuszania

Energooszczędny i elastyczny system przeznaczony do osuszania budynków oraz usuwania szkód wodnych.

Simplify Dashboard - pulpit nawigacyjny
Simplify tab flip

Zdalna kontrola klimatu

Mobilne rozwiązanie do zdalnej kontroli klimatu oparte na chmurze

Aerial AD 20  – osuszacz kondensacyjny
Aerial Top Badge

Osuszacz kondensacyjny

AD 20 jest tak lekki i kompaktowy, że można go wygodnie przenosić. Ma kilka uchwytów, zintegrowaną pompę kondensatu z zabezpieczeniem przelewowym oraz wiele innych funkcji.

Aerial AD 40 - osuszacz kondensacyjny
Aerial Top Badge

Osuszacz kondensacyjny

Jest lekki i kompaktowy, osuszacz AD 40 wyposażony jest w składany uchwyt oraz pasy mocujące, które można przymocować do boków.

Aerial AD 740 – osuszacz kondensacyjny
Aerial Top Badge

Osuszacz kondensacyjny

Trwałe i wytrzymałe osuszacze kondensacyjne do wielu zastosowań.

Aerial AERCUBE VP 3
Aerial Top Badge

VP 3 - Sprężarka bocznokanałowa | Dantherm Group

Aerial VP 3 - Przenośna sprężarka bocznokanałowa do profesjonalnego osuszania szkód wyrządzonych przez wodę - Skontaktuj się z nami już dziś, aby nawiązać kontakt z lokalnymi dostawcami.

Aerial AERCUBE VP 6
Aerial Top Badge

Turbina

Obudowa akustyczna VP 6 jest lekka i mocna. Zastosowanie bezszczotkowej turbiny o zmiennej prędkości obrotowej zmniejsza masę VP 6 nawet o 50% w porównaniu z konwencjonalnymi obudowami akustycznymi wyposażonymi w sprężarki bocznokanałowe.

Aerial VT 2 – separator wody
Aerial Top Badge

Separator wody

Separator wody VT 2 jest wyposażony w wysokiej jakości pompę wody brudnej, używaną również w zastosowaniach przemysłowych. W przypadku tej specjalnej pompy VT 2 może być użytkowany wyłącznie jako „odkurzacz mokry”.

Aerial HF 2 – Filtr HEPA
Aerial Top Badge

Filtr HEPA

System filtrów HEPA HF 2 do wydajnego oczyszczania powietrza w gotowej do podłączenia obudowie AERCUBE® działa w połączeniu z obudową akustyczną.

Aerial SD 2 – tłumik
Aerial Top Badge

Tłumik dźwięku

SD 2 jest jednocześnie tłumikiem akustycznym i filtrem zapachowym.

Aerial CC4 MID – skalibrowany licznik energii
Aerial Top Badge

Skalibrowany licznik energii

Skalibrowany licznik energii CC4-MID BOX stanowi bezpieczny dowód zużycia energii. Rejestruje zużycie energii przez maks...

Simplify App
Simplify tab flip

Zdalne sterowanie

Aplikacja Simplify jest konieczna w celu korzystania z systemu Simplify.

Istotne artykuły

Insights Passive Haus
Aerial Bottom Badge

Learn why pressure drying is a critical tool moving forward to dry out today’s insulated buildings.

Photo of Alan James
Alan James 7 min. czyt.
Informacje dotyczące konstrukcji osuszaczy
Aerial Bottom Badge

Dowiedz się, w jaki sposób wybrać najbardziej efektywne rozwiązanie Aerial w zakresie osuszania powi...

Photo of Dirk Langer
Dirk Langer 8 min. czyt.
Rsz shutterstock 365991299 web
Aerial Bottom Badge
Photo of Alan James
Alan James 6 min. czyt.

Skontaktuj się z ekspertem

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego rozwiązania? Nasz zespół składa się z ponad 100 ekspertów w dziedzinie kontroli klimatu.
Możesz również skontaktować się z nami lub dołączyć do dyskusji w mediach społecznościowych. Odwiedź naszą stronę LinkedIn.