Tørring af vandskader: Den essentielle guide

10 min. læsetid
Insights Water Damage Restoration Kitchen

I bygninger, der er ramt af pludselige eller langvarige vandskader, er håndteringen afgørende for at forhindre alvorlige, dyre reparationer og for at beskytte beboernes helbred. Her dækker vi alt, hvad du skal vide om tørring af vandskader og det udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre et vandskadeprojekt.

Hvad kan forårsage vandskader?

Der er mange måder, hvorpå vandskader kan opstå i en bygning. Det kan være en gradvis ophobning af dryppende vand over uger og måneder, eller resultatet af en katastrofal engangshændelse, såsom oversvømmelse eller en lignende naturkatastrofe.

Almindelige årsager til vandskader, der viser lækager, oversvømmelser, sprængte rør og tilstoppede tagrender - Infografik

De forskellige typer af vandskader

Ud over mængden af vand, der har ramt en bygning, vil typen af vand også have stor indflydelse på omkostningerne og varigheden af et vandskadeprojekt.

Kategori 1 (eller rent vand) fra sprængte rør eller lækager er ’nemmest’ at håndtere, da der kræves lidt eller ingen dekontaminering i forbindelse med tørringsprocessen.

Kategori 2 (gråt vand) eller kategori 3 (sort vand) kommer ofte fra langvarigt stående vand eller oversvømmelser og kræver grundig dekontaminering som en del af tørringsprocessen.

Hvor lang tid tager det, før en vandskade viser sig?

Den tid, det tager for en vandskade at blive synlig, afhænger af flere faktorer, herunder skadens placering, de berørte materialer og mængden af vand.

Tydelige tegn på vandskade er f.eks:

 • Synligt eller stående vand
 • Fugtige eller våde områder på materialer
 • Misfarvning af vægge eller møbler
 • Tilstedeværelse af mug og skimmel
 • Rust eller corrosion på metal
 • Skævheder eller revner i trægulve
 • Muggen lugt i området
 • Højere relativ luftfugtighed i bygningen end normalt

Hvorfor er det vigtigt at tørre vandskader?

Hvis overskydende vand får lov til at sprede sig frit, kan det få alvorlige konsekvenser. Møbler og genstande kan blive uopretteligt beskadiget. Bygningsstrukturer kan blive ødelagt, hvilket resulterer i dyre, omfattende reparationer. Der dannes grobund for skimmelsvamp, hvilket kan være skadeligt for beboernes helbred.

Det er meget vigtigt at håndtere vandskader så hurtigt som muligt. Jo længere tid de får lov til at udvikle sig, jo flere langsigtede problemer forårsager de:

Virkningen af vandskader over timer, dage og uger - Infografik

Sådan tørrer du vandskader trin for trin

1. Vurdér skaden

Det første trin i tørring af vandskader er at vurdere omfanget. Dette bør udføres af en uddannet fagmand, som kan lokalisere kilden til skaden, identificere alle berørte områder og estimere omfanget af arbejdet.

Lækagesøgning og måleteknologi, såsom akustiske måleinstrumenter og fugtmålere, er afgørende i denne fase for at lokalisere lækagerne, og hvor meget af konstruktionen, der skal tørres.

2. Indfør forebyggende foranstaltninger

Nogle nyttige forebyggende trin i starten af et vandskadeudbedringsprojekt inkluderer:

 • Afskærm kabler og rør for at forhindre yderligere skader
 • Åbn vinduer, så fugten kan slippe ud
 • Fjern fristående vand ved hjælp af vådstøvsugere, mopper, håndklæder osv. Våde tæpper skal også fjernes, hvis det er muligt.
 • Stop vandforsyningen til bygningen, hvor det er nødvendigt for at minimere yderligere skader.
 • Tænd for varmesystemer for at fremme tørringsprocessen
 • Fjern vandskadede genstande fra det berørte område
 • Sørg for god ventilation ved at lade døre stå åbne, hvor det er muligt.
 • Brug beskyttelsesudstyr, hvis der konstateres kontamineret vand.

3. Fjern stående vand

Efter en oversvømmelse eller et rørbrud vil det være vigtigt at bruge en vådsuger eller pumpe til at fjerne det overskydende vand. Det reducerer i høj grad risikoen for, at vandet trænger yderligere ind i bygningens lag, og gør det muligt at påbegynde affugtningen hurtigere.

4. Træk vand ud af bygningens struktur

Brug af specialiseret tørreudstyr til vandudsugning kan spare dig for værdifuld tid, penge og besværet med at fjerne våd isolering fra vægge eller under gulvbrædder. Der er to primære tørremetoder til at opnå dette: overtrykstørring og undertrykstørring.

Tørring med overtryk er, når varm, tør luft blæses ind i lagene i konstruktioner for at tvinge vanddamp ud i atmosfæren, hvor den typisk opfanges af kondensaffugtere. Det er ofte den hurtigste måde at fjerne vand fra rum på.

Denne teknik er dog kun egnet til velventilerede eller tomme rum, og bør kun udføres med HEPA-luftfiltreringsløsninger, der kan kontrollere den omgivende luft. Det skyldes, at overtrykstørring også kan trække støv, skimmelsvamp og andre skadelige forurenende stoffer ind i rummene. På grund af disse risici er det ikke almindeligt at bruge overtrykstørring i det meste af Europa (i nogle lande forbudt), men det anvendes stadig i visse områder, f.eks. i Storbritannien.

I stedet er undertrykstørring den sikreste og sundeste metode til at fjerne fugt. Metoden er også kendt som vakuumtørring eller sugetørring. Her suges vandet ud af hulrummene og trækkes gennem flere filtreringslag. Det resulterer i lidt længere tørretider, men det er den bedste måde at sikre et sundt indeklima og bevare kontrollen over tørremiljøet.

AERCUBE®-tørresystemet er perfekt til enhver form for tryktørring. Det er specifikt designet til at håndtere våde isoleringslag, hvilket minimerer risikoen for at skulle fjerne og genopbygge bygningskonstruktioner, og systemet fungerer samtidig også som en højtydende affugter.

Luftfoto af AERCUBE® professionelle vandskadetørringssystem og funktioner - Infografik

5. Etablér et passende tørremiljø

At skabe det ideelle miljø for effektiv udbedring af vandskader starter med de rigtige affugtere.

De fjerner fugt fra luften og trækker den ud af vandskadede materialer og møbler - og fjerner gradvist alle spor af overskydende vand i området.

Affugtere med kølemiddel (også kaldet kondensaffugtere) er i stand til at opfylde behovene i de fleste vandskadeprojekter på en omkostnings- og energieffektiv måde. Fugtig luft suges ind i enheden og ledes hen over en kold spole. Når vandet i luften kondenserer, opfanges vanddråber af systemet, og den tørre, varme luft pumpes tilbage i rummet.

Men under særligt kolde forhold kan det være nødvendigt med en adsorptionsaffugter. I stedet for at bruge kondensprincippet presses luften her hen over tørremidler, der tiltrækker og fastholder vand, og den tørre luft sendes dernæst tilbage i rummet.

I mange tilfælde kan adsorptionsaffugtere klare tørreprocessen hurtigere end kondensaffugtere. Hastigheden har dog sin pris, da både energiforbrug og driftsomkostninger stiger.

Sammenligning af fordele og ulemper ved at bruge kondensaffugtere og adsorptionsaffugtere til at behandle vandskader - Infografik

Selvom affugtere er kerneteknologien til tørring af vandskader, kan anvendelse af disse i kombination med andre løsninger føre til hurtigere og mere vellykkede resultater:

Ventilatorer til vandskader

Luftcirkulation er afgørende for hurtigere og bedre tørreresultater. Brug af professionelle ventilatorer vil få fugt, der er fanget i byggematerialer og genstande, ud i atmosfæren, hvor den kan opfanges mere effektivt af affugtere. Kommercielle gulvtørrere kan også være nyttige til at fremskynde fjernelsen af vand på trægulve, tæpper og meget mere.

Enhver form for ventilation kan i det hele taget gøre en forskel og forkorte tørretiden. Selv det at åbne et vindue kan være en fordel for at øge luftstrømmen.

Varmeapparater

Ud over luftbevægelse kan varmere temperaturer fremme fordampning af vand fra byggematerialer og møbler. Brug af kommercielle varmeapparater kan fremskynde tørretiden ved at tvinge vanddamp ud i luften hurtigere, end en affugter ville kunne gøre alene.

Brug dog ikke varmeapparater som erstatning for affugtere. Uden en affugter vil den fugt, som varmeapparaterne fjerner fra materialerne, blive hængende i atmosfæren og kondensere igen, når den rammer kolde overflader.

6. Overvåg tørringsprocessen

Der bør foretages målinger under hele projektet for at holde styr på status og sikre, at tidsplanerne overholdes. Det vil også hjælpe med at identificere, om noget udefrakommende forstyrrer tørringsprocessen (f.eks. beboere, der slukker for affugtere om natten).

De vigtigste målinger til at dokumentere denne proces omfatter:

 • Modstandsmåling: Identificerer fugtindholdet i de dybere lag af byggematerialer og isolering
 • Kapacitiv måling: Ikke-invasiv metode til at lokalisere fugtpletter og skjulte områder med vedvarende fugt
 • Måling af luftfugtighed og temperatur: Sikrer optimale forhold gennem hele processen

I dag giver fjernovervågningsløsninger fugtteknikere mulighed for at udføre nogle af disse opgaver uden at skulle besøge stedet personligt, hvilket reducerer rejseomkostninger og minimerer forstyrrelser for dem, der bor eller arbejder på stedet.

7. Desinficer områder, hvor det er nødvendigt

Endelig, og især i tilfælde af oversvømmelsesskader, er det vigtigt, at området desinficeres for at forhindre skimmelvækst eller spredning af bakterier. Dette kan understøttes ved brug af tørreteknologi med HEPA-filtrering, som tvinger alt vand gennem filtre af høj kvalitet, der opfanger partikler helt ned til 0,3 mikron.

Vælg det rigtige tørreudstyr til dit projekt

Mens de unikke tørringsbehov på hvert sted vil kræve forskellige løsninger, omfatter det almindelige udstyr, der kræves for at udføre disse opgaver effektivt og omfattende:

 • Udstyr til detektering af lækager
 • Luftfiltrerings- og rensningsenheder (HEPA)
 • Ozongeneratorer og ioniseringssystemer
 • Kondens- og adsorptionsaffugtere
 • Løsninger til tørring af isolering (tryktørring)
 • Vådstøvsugere og HEPA-støvsugere
 • Professionelle ventilatorer eller blæsere
 • Kommercielle varmeapparater
 • Fugtmålere og anden måleteknologi
 • Teknologi til fjernovervågning
 • Løsninger til forebyggelse og fjernelse af støv
 • Rengørings- og desinfektionsudstyr

Det er vigtigt at vurdere hvert projekt individuelt, når man skal vælge det rette udstyr - den hurtigste metode er ikke altid den bedste:

 • Det kan være dyrt og energikrævende at bruge for kraftig teknologi.
 • Mere kraftfulde enheder er ofte store og larmende, hvilket kan genere dem, der stadig bor i bygningen.
 • Ældre huse eller fredede bygninger kan kræve en mere skånsom tilgang til tørring for bedst at bevare dem.

Det er vigtigt at vælge de løsninger, der passer bedst til den aktuelle opgave. Vores eksperter i affugtere og udstyr til tørring af vandskader hjælper dig med at vælge de bedst egnede løsninger til dit projekt og guider dig til vores udvalgte forhandlere og udlejningsfirmaer.

Hvor lang tid tager det at tørre en vandskade?

Et vandskadeudbedringsprojekt kan tage alt fra få dage til flere måneder at gennemføre. Faktorer, der kan påvirke tørretiden, er bl.a:

 • Mængden af overskydende vand og skadens omfang
 • De typer af materialer, der påvirkes
 • Udendørs vejrforhold
 • Vandets kategori og risikoen for forurening
 • Omfanget af det påkrævede renoveringsarbejde
De faktorer, der påvirker tørretiden ved vandskader - Link til artikel

Hvor meget koster det at tørre en vandskade?

Der er ikke noget endegyldigt svar på, hvor meget en gennemsnitlig vandskade koster. Projekter i beboelsesejendomme vil variere alt efter antallet af berørte rum og være betydeligt billigere end projekter i fx herregårde eller fredede bygninger.

For fagfolk inden for vandskadesudbedring kan "skjulte omkostninger" som rejser, rutineinspektioner og arbejdstid øge de samlede ressourcer, der kræves for at gennemføre disse projekter. Da marginerne er utroligt små i denne branche, er det vigtigt at investere i holdbart udstyr med den rette effekt og smarte teknikker, der sikrer rentabilitet.

For en komplet oversigt over omkostningerne ved tørring af vandskader og tips til at reducere udgifterne uden at gå på kompromis med kvaliteten, klik her.

Find det bedste udstyr til tørring af vandskader hos Dantherm Group

Effektiv tørring af vandskader starter med at vælge det rigtige udstyr. Hos Dantherm Group er vores omfattende udvalg af specialiserede tørreløsninger konstrueret til at opfylde behovene i ethvert projekt med uovertruffen pålidelighed, effektivitet og ydeevne.

Produktshowcase med sammenligning af 4 mobile kondensaffugtere, der bruges til tørring af vandskader

Vi har alt lige fra AERCUBE®-systemets omfattende funktioner til et bredt udvalg af mobile affugtere, ventilatorer og varmeapparater og kan derfor hjælpe dig med projekter af enhver størrelse eller art.

Kontakt en ekspert i dag ved hjælp af formularen nedenfor, eller gennemse vores udvalg af affugtere her.

Relaterede produkter

Aerial AD 20 – kondensaffugter
Dantherm climate solutions badge

Kondensaffugtere

AD 20 er let og kompakt og er komfortabel at bære. Den har flere håndtag, en indbygget kondensvandpumpe med overløbsbeskyttelse og mange andre funktioner.

Trotec Qube+ isoleringstørrer
Trotec top badge

Professionelle kommercielle affugtere

En kraftfuld og kompakt alt-i-en-løsning til isoleringstørring med integreret vandudskiller, 4-trins filter og lyddæmper.

Aerial ASE 300 - adsorptionsaffugter
Dantherm climate solutions badge

Adsorptionsaffugtere

Højtydende adsorptionsaffugter til områder med lave temperaturer.

Trotec VE 4 MultiQube sidekanal-kompressor
Trotec top badge

Sidekanal-kompressor

En kompakt, letvægts sidekanalkompressor til områder på op til 50 m², med ekstra funktioner

AERCUBE®-system – tørreteknologi
Dantherm climate solutions badge

Tørreteknologi

Energieffektivt og fleksibelt tørresystem til målrettet affugtning af bygninger og i forbindelse med udbedring af vandskader.

Simplify-dashboard
Dantherm climate solutions badge

Fjernbetjent klimastyring

Mobil cloudbaseret overvågningsløsning

Featured Insights

Kontakt en ekspert

Brug for hjælp til at vælge den rigtige løsning? Vores team på over 100 eksperter i klimastyring kan hjælpe dig.
Du kan også kontakte os eller deltage i diskussionen på vores sociale medier. Besøg vores LinkedIn-side.