Virksomhedens sociale ansvar

CSR Header Image

FN's Global Compact

Vores arbejde med virksomhedsansvar er baseret på de 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i FN's Global Compact uden at vi formelt har indgået aftalen. Principperne er afledt af:

  • Verdenserklæringen om menneskerettigheder
  • Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen
  • Rio-erklæringen om miljø og udvikling
  • FN's konvention mod korruption
UN Global Compact web

Reduktion af vores CO2-aftryk

Vi støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer i de lande, hvor vi er til stede. Vi vil agere som en ansvarlig virksomhed i forhold til det interne og eksterne miljø.

Alle Dantherm Groups produktionsanlæg arbejder løbende på at reducere de negative miljømæssige indvirkninger fra vores aktiviteter ved at opretholde en miljømæssigt forsvarlig kemikalie- og affaldshåndtering, samtidig med at vi stræber efter at reducere energiforbruget og genereringen af produktionsaffald i kraft af genbrug og genanvendelse.

Reduktion af vores CO2-aftryk web

Reduktion af dit CO2-aftryk

Vi støtter miljømæssig ansvarlighed gennem vores innovative produktudvikling og produktionsmetoder, og de fleste af vores produkter støtter vores kunder i at reducere deres aktiviteters indvirkning på miljøet.

Vi fremmer driftsmetoder, der reducerer enhver miljøbelastning i forbindelse med vores aktiviteter og tilskynder udviklingen af miljøvenlige teknologier.

Reduktion af dit CO2-aftryk web

Ansvarligt indkøb

Vi betragter vores leverandører som partnere og samarbejder derfor tæt med dem for at sikre, at de opfylder vores standarder for etik, miljø og bæredygtighed.

Derfor bliver alle leverandører bedt om at underskrive vores Dantherm Group Supplier Code of Conduct, som er baseret på det globale Sedex-system.

Indkøb