Master Header Logo

Vikten av portabla värmeaggregat vid restaurering av vattenskador

5 min läsa
Insights flooding

Minusgrader och kraftig nederbörd kan leda till katastrofala översvämningar på vintern. Bostäder som saknar strömförsörjning. Havererade centralvärmesystem. Sprängda vattenledningar. Fastigheterna blir genomblöta, överges och löper risk för sekundärskador. Den här artikeln handlar om hur värme kan hjälpa till att lindra skadorna, plus ett antal andra effektiva torkningsmetoder ...

Restaurering av vattenskador är en kunskapsbaserad bransch. Hur entreprenörerna reagerar vid en översvämningskatastrof och de strategier de använder för att stabilisera en fastighets strukturella integritet och restaurerar vattenskadorna har en direkt inverkan på de som drabbats.

Fläktar och avfuktare har länge varit viktiga verktyg för entreprenörerna, men inte alltöfr sällan glömmer man bort det där med värmare. Det finns många orsaker till detta, bland annat uppfattningen att värmare är mindre kostnadseffektiva än andra metoder.

Det räcker inte med bara värme för att lösa problemen efter en översvämning, men kombinerar man värme med fläktar och avfuktning kan torkningsprocessen gå betydligt snabbare. Kontrollerad uppvärmning se till att bara de våta materialen exponeras för värmen och att luften i rummen inte värms upp mer än nödvändigt. Det bidrar till att minska strömförbrukningen.

Portabla värmare kostar inledningsvis mer att använda, men eftersom de gör att torkningsprocessen förkortas avsevärt koncentreras kostnaderna till färre dagar. Många av de som drabbas föredrar att lägga lite extra pengar på torkningen framför att behöva bo på annan plats under längre tid.

Vilken värmare passar för olika fastigheter?

Pressen på entreprenörerna att få mer gjort på kortare tid ökar kontinuerligt, och många har valt att använda värme för att förkorta torkningsprocessen. Det är emellertid viktigt att rätt värmare och lämpligt antal värmare används.

Detta beror på hur stort det skadade området är, vilken typ av fastighet det gäller, tillgänglig strömförsörjning och flera andra faktorer. Vi är experter på just den här typen av beräkningar och beslut, och vårt stora utbud av portabla Master-värmare kan ge dig precis vad du behöver.

Master portabla indirekt eldade värmare

Vid begränsad strömförsörjning (t.ex. uttag som bara räcker för portabla värmare på mindre än 3 kW) är det mest sannolikt att vi tittar närmare på en indirekt eldad dieselvärmare.

Vad är det som gör en indirekt eldad värmare så kraftfull?

Indirekt eldade värmare är högeffektiva aggregat som stora volymer ren och torr luft som är fri från ångor. De passar bäst för platser med begränsad ventilation som butiker, tält, kall-/varmkök eller utställningshallar. Du har säkert varit i ett rum eller en lokal som värmts upp med en värmare av den här typen någon gång.

Indirekta värmare drivs vanligen med fotogen eller eldningsolja, men lite el krävs också för att styra fläkten och elektroniken i aggregatet (i förekommande fall).

Master kommer också att lansera en serie biobränslevärmare 2022 som erbjuder ännu större miljöfördelar för användare som vill effektivisera sina vattenskadeprojekt.

Master-värmarna har en effekt på 21 kW, ungefär som en vanlig gaseldad centralvärmepanna för bostäder, och hela vägen upp till 225 kW som räcker för att värma upp en stor butiks- eller industrilokal.

Som en jämförelse kan sägas är att 21 kW motsvarar 91 A och att 225 kW är nästan 1 000 A om en motsvarande elektrisk värmare skulle användas.

I de flesta fall har man tur om det går att hitta ledig kapacitet på 30–40 A i en vanlig bostadscentral, och ska ett helt hus torkas kan det bli otroligt svårt, särskilt vintertid.

Hur kan man använda ett indirekt eldad värmare för att torka en byggnad mitt i vintern?

Det är faktiskt enklare än man kan tro, och det största problemet är att våga ta steget in i det okända.

Tänk dig en typisk villa med tre sovrum där expansionskärlet gått sönder och vållat en totalskada, och där det saknas värmesystem som kan hjälpa till med torkningen. Visst kan du fylla huset med portabla värmare och konventionella torkaggregat, men du kan också välja en helt annan metod och i stället installera en indirekt eldad värmare.

På vintern är utomhusluften vanligtvis mycket torr, normalt någonstans mellan 2 och 8 GPK. Detta beror på att den kallare luften inte kan hålla kvar så mycket vatten, så även om den procentuella luftfuktigheten tycks vara hög är den ändå att betrakta som torr och perfekt för kylning.

Men utgångstemperaturen är helt enkelt för låg. En snabb titt på ett psykrometriskt diagram visar att 5 °C och 80 %RH inte är våt luft, utan den ligger runt 4 GPK.

En indirekt eldad värmare utnyttjar denna källa till ren, torr luft och värmer upp den innan den förs ut i huset – eller kanske till något större, till exempel badhus.

Alldeles nyss bidrog vi till ett av Rainbow International South Wales & Bristols där vi installerade en Master BV 500CR-värmare i poolområdet för att torka tre olika simbassänger och gångarna runt dem.

Det var ett enormt projekt, och möjligen Wales största tältanläggning någonsin, men resultatet talar för sig självt. Hela området kunde torkas med bara ett fåtal luftflyttare och den indirekt eldade värmaren.

Vilka är fördelarna med att använda denna typ av lösning i stället för en torkvagn?

Till att börja med har vi kostnaden. En indirekt värmare är en betydligt mindre investering är en torkvagn, Master BV 500CR säljs till exempel för ungefär 6 000 pund jämfört med omkring 60 000 pund för en vagn.

Sedan har vi installationskostnaderna. I de flesta fall måste trefas installeras för strömförsörjningen till vagnen, och bara detta kan kosta runt 1 000 pund varje gång. Den indirekta värmaren drivs å andra sidan med en vanlig jordad 13 A-kontakt.

Till sist har den indirekta värmaren en prestanda som överträffar vagnen tack vare den mängd energi den kan leverera till torkkammaren. BV 500CR producerar 5 400 m3/h luftflöde (25 % mer än en vanlig vagn) och producerar 150 kW användbar värme jämfört med de 12 kW som en vanlig vagnlösning ger.

Räcker det med en värmare för att torka ett hus?

Även om en värmare gör att fukten avdunstar i en mycket högre hastighet än andra metoder fukten ha någonstans att ta vägen – när den kondenseras till luften krävs en avfuktare för att säkerställa att överskottsfukten fångas upp och avlägsnas.

Upptäck skillnaden med Master

Nästa gång du står inför ett utmanande professionellt torkningsjobb eller en besvärlig bostadsrestaurering under den kalla möra vintern, då är det dags att fundera på om värme kan bidra till torkningen.

Vårt team kan erbjuda teknisk support, tre års garanti och en rad robusta torklösningar som är särskilt utformade för industriella uppdrag och bostadstillämpningar. Vi kan hjälpa dig att expandera din torkningsverksamhet med värmens kraft – allt från inledande undersökning av vilka produkter som behövs till implementering av fjärrövervakningssystem.

Om du vill veta mer och prata med någon i ett våra team ta kontakt via formuläret nedan.

Relaterade produkter

Master BV 400 – indirekta oljevärmare
Master Top Badge

Indirekta oljevärmare med Master brännare för två stadier

Master indirekt oljevärmare med separat brännare genererar en stor volym av 100 % ren, torr och varm luft.

Master BV 691 TR – indirekta oljevärmare
Master Top Badge

Indirekta bränsleeldade luftvärmare med separata Riello-brännare

Indirekta luftflödesvärmare AIR-BUS har en bred värmeväxlare i rör av rostfritt stål, separat Riello-brännare och luftåtervinningssats.

Master B 18 30 – elektriske viftevarmere
Master Top Badge

Elektriska värmefläktar - anslutningsbara

Idealiska för tillfällig uppvärmning eller nöduppvärmning eftersom de är enkla att använda och helt portabla.

Master BV 110 – indirekta oljevärmare
Master Top Badge

Indirekta oljevärmare – högt tryck

Master indirekta oljevärmare är högeffektiva och genererar 100 % ren, torr och rökfri varmluft.

Master B 9 elektriska fläktluftvärmare
Master Top Badge

Elektriska fläktluftvärmare

Helt portabla elektriska värmefläktar för tillfällig uppvärmning och nöduppvärmning.

Master B 3 elektriska fläktluftvärmare
Master Top Badge

Elektriska fläktluftvärmare

Elektriska värmefläktar är högeffektiva enheter som används av många och på en mängd sätt.

Master DC 61 – infraröda oljevärmare
Master Top Badge

Infraröda oljevärmare – hybrider

DC 61 levererar värme snabbt och exakt till den plats där den behövs, utan några luftrörelser.

Master XL 61 – infraröda oljevärmare
Master Top Badge

Infraröda oljeeldade värmare med Master-brännare

XL 61 är mycket effektiv och enkel att använda och värmer snabbt upp ett rum eller en arbetsplats till en låg energikostnad.

Master XL 91 SR – infraröda oljevärmare
Master Top Badge

Infraröda oljeeldade värmare med separat Master-brännare

Rena och tysta strålningsvärmare för inom- och utomhusbruk.

Master RS 40 – elektriska fläktluftvärmare
Master Top Badge

Elektriska värmefläktar - anslutningsbara

Idealiska för tillfällig uppvärmning eller nöduppvärmning eftersom de är enkla att använda och helt portabla.

Master B 2 PTC – elektriska fläktluftvärmare
Master Top Badge

Elektriska fläktluftvärmare

Elektriska värmare är idealiska för tillfällig uppvärmning eller nöduppvärmning eftersom de är enkla att använda och helt portabla.

Utvalda artiklar

Master WDR web
Master Bottom Badge

Därför är värmekällor avgörande i efterdyningarna av naturkatastrofer

Photo of Alan James
Alan James 5 min läsa
Master epoxy floor web
Master Bottom Badge

Upptäck de olika metoderna för snabb och kostnadseffektiv avfuktning av byggarbetsplatser

Photo of Katarzyna Cellary-Zinko
Katarzyna Cellary-Zinko 5 min läsa
Rsz 1master wdr shutterstock 1040733682
Master Bottom Badge

Snabbguide för att torka av byggnader

Photo of Alan James
Alan James 5 min läsa

Kontakta en expert

Behöver du hjälp med att välja rätt lösning? Vårt team med över 100 experter på klimatstyrning kan hjälpa till.
Du kan också kontakta oss eller delta i diskussionen på våra sociala medier. Ta en titt på vår LinkedIn-sida.