Master Header Logo

Öka produktiviteten med evaporativ kylning

5 min läsa
Insights Content Evap Cooling Productivity

Den här artikeln beskriver fördelarna med evaporativ kylning i storskaliga produktionsanläggningar och hur Masters portabla enheter kan hjälpa till att hålla produktiviteten hög i dessa värmeintensiva miljöer.

Oavsett om det handlar om varmt väder eller värmeberoende tillverkningsprocesser kan det mycket snabbt bli outhärdligt varmt i storskaliga produktionsanläggningar. Förutom de uppenbara farorna och obehaget för medarbetarna kan undermålig temperaturreglering också få produktionen att gå i snigelfart.

För att anläggningar av den här typen ska bli framgångsrika krävs en produktiv arbetsmiljö, och flera studier har visat att bristen på värmereglering påverkar väldigt mycket.

Produktivitetsforskning från NASA visade till exempel att misstag och fel ökar exponentiellt i takt med temperaturökning, vilket leder till långsammare produktion, fler defekter och betydande intäktsförluster.

Produktiviteten påverkas av värmen

Nedanstående tabell är en sammanfattning av de samband som NASA-testerna påvisade mellan temperatur, arbetsresultat och noggrannhet.

Effektiv temperatur24 °C26 °C29 °C32 °C35 °C38 °C40 °C
Minskad produktion3%8%18%29%45%62%79%
Ökad andel fel0%5%40%300%700%N/AN/A


Siffrorna ovan visar tydligt hur ökande värmenivåer i arbetsmiljön påverkar produktiviteten negativt rent övergripande: När temperaturen stiger försämras koncentrationsförmågan, tröttheten sätter in, misstag görs och medarbetarna åstadkommer mindre. I slutändan leder detta till att företaget förlorar betydande intäkter.

Medarbetarnas komfort och hälsa har direkt inverkan på deras effektivitet

Värmepåfrestning är ofta orsaken när en medarbetare svimmar på arbetsplatsen, och den kan även medföra fel och olycksfall eftersom värmen försämrar människors fysiska och kognitiva förmågor.

När värmen passerar en viss gräns klarar kroppens interna regleringsmekanismer inte längre av att hålla temperaturen på den nivå som krävs för att fungera normalt. Människokroppen har ett inbyggd kylsystem som ser till att vi håller temperaturen genom att svettas. Har man förlorat två procent av kroppsvikten på grund av svettning har man drabbats av värmeutmattning.

När detta händer försämras den samordningen mellan öga-hand, korttidsminnet, uppmärksamheten och tankeförmågan dramatiskt och i extrema fall kan uttorkning orsakad av värmepåfrestning minska reaktionstiden med upp till 23 %.

De omedelbara effekterna av värmepåfrestningar är ganska tydliga. Men även på lång sikt blir det en dyr historia för en produktionsanläggning. Sjukskrivningar, arbetsmoral och säkerhetsproblem kommer alla att ha bestående effekter på företagets totala produktion, för att inte tala om dess förmåga att behålla personal – att konstant behöva anställa och utbilda nya medarbetare är både dyrt och tidskrävande.

Därför är industriella produktionsanläggningar så känsliga för värme

Alla arbetsplatser måste utforma säkra arbetsmiljöer för sina medarbetare. Industriella produktionsanläggningar har dock några unika utmaningar att hantera:

Praktiskt

I en produktionsanläggning med högt i tak och komplexa maskiner att ta hänsyn till kostar det mycket att installera kanalsystem, till exempel för luftkonditionering, något som dessutom kan bli ett hinder för anläggningens allmänna drift. I många fall är det helt enkelt omöjligt med en installation på grund av byggnadens storlek.

Processer

I anläggningar med värmeintensiva processer som stålproduktion, biltillverkning, glastillverkning och bakning är ugnar och andra värmealstrande anläggningar i drift under hela dagen. Även om det kan vara frestande att investera i industrifläktar som är en relativt billig lösning, kommer fläktarna i dessa extrema miljöer helt enkelt bara att flytta runt varm luft i utrymmet utan att faktiskt sänka temperaturen.

Klimatförändringar

Klimatförändringarna blir ett allt större problem i takt med att temperaturerna stiger över hela världen. Lagstiftningen skärps löpande och gör det allt svårare att utforma en säker och komfortabel arbetsmiljö för medarbetarna. Problemet förvärras i produktions- och tillverkningsanläggningar eftersom de i allmänhet har högt i tak och stora öppna utrymmen som är svårare att kyla.

Varför välja evaporativ kylning?

Kostnaden för att installera och driva en mobil evaporativ kylare är betydligt lägre än för vanlig luftkonditionering och ett praktiskt val för nästan alla typer av varma miljöer.

Evaporativa kylaggregat utnyttjar den naturliga avdunstningen för att kyla luften i ett utrymme. När vatten avdunstar lämnar partiklarna med högst energi vattnet först, vilket sänker temperaturen.

Det innebär att ju varmare luften är i ett utrymme, desto mer vatten kan förångas och desto effektivare blir systemet. Du får med andra ord mer kyla då den behövs som mest.

Aggregat från Master, inklusive BC 341, ger dig:

  • Stora luftvolymer (30 000 m³/t) för kylning av stora arbetsutrymmen

  • Inget behov av installation eller kanaldragning

  • Låg energiförbrukning – 1,3 kW

  • Mobilitet för kylning av utvalda områden

Så fungerar det:

  1. En fläkt suger in varm luft via kylplattor som absorberar vatten från en behållare.

  2. När den varma luften passerar kylplattorna förångas vattenmolekylerna på ytan och sänker lufttemperaturen inne i systemet.

  3. Denna svala luft cirkuleras i ett utrymme med en kraftfull fläkt.

Mobila evaporativa kylare klarar av att erbjuda medarbetarna säkra och hälsosamma temperaturer, även i värmeintensiva miljöer, och blir därmed avgörande för effektiviteten vid produktionsanläggningar där höga temperaturer är oundvikliga.

Vad är punktkylning?

Med Masters portabla enheter kan industriella produktionsanläggningar använda punktkylning för att tillföra kall luft till just de områden där medarbetarna finns, utan att slösa energi på att kyla tomma utrymmen. Detta är särskilt användbart i stora anläggningar där största delen av en byggnad används för lagring.

Medarbetarna får därmed möjlighet att flytta källan till sval luft så snart det behövs, och också se till att rikta kylluften mot maskinerna för att minska omfattningen av driftstopp orsakade av överhettning. Allt detta är positivt för produktiviteten. Dessutom kan bättre effektivitet uppnås genom att kylaggregaten kan flyttas om de är i vägen.

Det är också viktigt att tänka på hur viktiga produktionsanläggningar är i arbetet för att minska den globala uppvärmningen, och systemen kan åtgärda ett av de mest brådskande problemen som kan orsaka minskad produktivitet.

Till skillnad från till exempel luftkonditionering kräver evaporativ kylning inga köldmediegaser, varav många är otroligt skadliga för miljön. Deras förmåga att utnyttja naturlig avdunstning och deras låga energiförbrukning gör dessutom evaporativ kylning till en av de mest miljövänliga lösningar som finns att tillgå.

Förutom att sänka temperaturen i din anläggning och öka produktiviteten bidrar evaporativ kylning också till att minska koldioxidavtrycket och göra världen till en svalare plats.

Börja öka din produktivitet redan idag

Kontakta våra experter för att få veta mer om de mest effektiva lösningarna för att öka produktiviteten och skapa en säker och komfortabel arbetsmiljö för medarbetarna.

Relaterade produkter

Master BC 341 – förångningskylare
Master Top Badge

Flyttbara luftkylare

Grönt och kostnadseffektivt kylaggregat med inbyggt UV-ljus. Idealisk för öppna och halvöppna utrymmen på upp till 400 m².

Master BC 221 – förångningskylare
Master Top Badge

Flyttbara luftkylare

Grönt och kostnadseffektivt kylaggregat med inbyggt UV-ljus. Idealisk för öppna och halvöppna utrymmen på upp till 250 m².

Master BC 80 – förångningskylare
Master Top Badge

Flyttbara luftkylare

Grön och kostnadseffektiv naturlig kyllösning som är idealisk för öppna och halvöppna utrymmen på upp till 180 m².

Master BC 121 – förångningskylare
Master Top Badge

Flyttbara luftkylare

Grönt och kostnadseffektivt kylaggregat med inbyggt UV-ljus. Idealisk för öppna och halvöppna utrymmen på upp till 150 m².

Master BCB 19 – förångningskylare
Master Top Badge

Flyttbara luftkylare

Med ett riktningsbart luftflöde och tillräcklig effekt för utrymmen på upp till 400 m² är BCB 19 idealisk för evenemang och festivaler.

Master BCM – förångningskylare
Master Top Badge

Stationära luftkylare

Högkapacitetsutbud med gröna och kostnadseffektiva fasta luftkylare. Luftflöden mellan 19 000 och 23 000 m³/h.

Utvalda artiklar

UV-lampor
Master Bottom Badge

Hur UV-ljus kan hjälpa till att förhindra virusspridning i produktionsanläggningar och flygplanshang...

Photo of Maurice van der Kooij
Maurice van der Kooij 6 min läsa
Master logistics centre web
Master Bottom Badge

Ta reda på om evaporativ kylning är rätt val för din miljö

Photo of Maurice van der Kooij
Maurice van der Kooij 7 min läsa
Master clean air web
Master Bottom Badge

Förbättra luftkvaliteten för folkhälsans skull

Photo of Maurice van der Kooij
Maurice van der Kooij 4 min läsa

Kontakta en expert

Behöver du hjälp med att välja rätt lösning? Vårt team med över 100 experter på klimatstyrning kan hjälpa till.
Du kan också kontakta oss eller delta i diskussionen på våra sociala medier. Ta en titt på vår LinkedIn-sida.