Master Header Logo

Utnyttja värme för effektiv desinfektion

5 min läsa
Master Virus Killing web

Ta reda på varför värmedesinfektion ofta ger effektivare, tillförlitligare och mer heltäckande resultat när det gäller att eliminera bakterier och virus än de kemiska alternativen.

Nu så här efter covid-19 är vikten av grundlig och effektiv desinfektion viktigare än någonsin, både inom tättbebyggda områden och vården.

För att eliminera riskerna som bakterier och virus utgör för människors hälsa förlitar sig många på kemiska desinfektionsmedel. Men metoden har flera viktiga nackdelar, bland annat:

 • De dödar bara bakterier och virus på just de platser där de appliceras

 • De lämnar ofta stickande och obehagliga lukter efter sig

 • De kan orsaka irritation eller skada ögonen.

 • Produktionen är i många fall inte särskilt miljövänlig

Med detta i åtanke är värmedesinfektion ett kraftfullt alternativ för de som vill ha den mest effektiva metoden för att bli kvitt bakterier och virus. Med rätt utrustning är värme det ultimata sättet att desinficera rum, fordon och andra utrymmen.

Har du ännu inte försökt utnyttja värme för desinfektion kommer du nu att få veta vilka enorma fördelar den kan erbjuda

En kort historia om värme för desinfektion

Desinfektion med värme är en av de äldsta metoderna för sterilisering av instrument och olika miljöer, och vetenskapen har insett dess potential inom området i flera hundra år. Redan i slutet av 1800-talet testades och dokumenterades värmens förmåga att döda bakterier:

 • Bacillus coli (E. coli) (60 °C i 10 minuter) – upptäckt av Friedrich Loeffler (1886)
 • Bacillus typhosus (56 °C i 10 minuter) – upptäckt av George Miller Sternburg (1887)
 • Vibrio cholerae (55 °C i 15 minuter) – upptäckt av Kitasato Shibasaburō (1889)
 • Streptococci (60 °C i 30 minuter) – upptäckt av Ayers och Johnson (1918)
 • Dysentery bacilli (60 °C i 10 minuter) – upptäckt av Runge och O’Brien (1924)

Detta är bara ett fåtal av de mest kända exemplen på människors mycket gamla kunskaper om hur värme effektivt kan döda bakterier och andra mikrober. Det har inte förändrats – men nu har portabla enheter som Masters imponerande sortiment av EKO-värmare gjort denna vetenskapligt bevisade metod mer effektiv och användbar än någonsin tidigare.

Hur är det med covid-19?

Covid-19 är det senaste exemplet på ett virus som fångar världens uppmärksamhet och studier har visat att även detta kan inaktiveras genom konsekvent exponering för höga temperaturer.

Forskningen som publicerades i The Lancet i maj 2020 bekräftade att SARS-CoV-2-viruset förblir stabilt under långa tidsperioder vid låga temperaturer, men vid högre temperaturer går det betydligt snabbare att se till att det inte längre kan påvisas.

 • Vid 22 °C kan SARS-CoV-2 inte längre påvisas på en yta efter 14 dagar
 • Vid 37 °C kan SARS-CoV-2 inte längre påvisas på en yta efter 2 dagar
 • Vid 56 °C kan SARS-CoV-2 inte längre påvisas på en yta efter 30 minuter
 • Vid 70 °C kan SARS-CoV-2 inte längre påvisas på en yta efter 5 minuter

Har man tillgång till maskiner som kan leverera ett jämnt flöde av hög värme på ett säkert sätt kan rengörings- och desinfektionspersonal eliminera alla spår av covid-19 i ett område inom en rimlig tidsperiod.

Du kan läsa mer om de rekommenderade temperatur- och tidskraven för ett brett spektrum av bakterier och virus på sidan 6–8 i vår utökade broschyr.

Vilka är fördelarna med värmedesinfektion?

Värmedesinfektion eller termisk desinfektion går normalt inte lika snabbt som att spraya och torka av ett föremål med ett kemiskt desinfektionsmedel, men det erbjuder flera fördelar som gör det till en generellt sett mer effektiv metod för att avlägsna skadliga bakterier:

Det är giftfritt och miljövänligt
Eftersom inga kemikalier behövs för termisk desinfektion är det en miljömedveten metod för att avlägsna bakterier och virus, utan risk för kemiska föroreningar. Dessutom finns det ingen risk för att personer drabbas av allergiska reaktioner eller obehagliga lukter under längre perioder, vilket kan vara fallet med vissa kemiska desinfektionsmedel.

Den är icke-korrosiv
Vissa material kan vara känsliga för korrosion eller skador när de kommer i kontakt med kemikalier i flytande desinfektionsmedel, men problem av detta slag kan undvikas genom kortvarig uppvärmning.

Värmen omfattar ett helt område, som sedan inte kräver ytterligare rengöring
Värmen från specialvärmare når betydligt fler områden än ett kemiskt desinfektionsmedel som bara påverkar det område där det appliceras. Det ser till att man inte missar några platser och slipper upprepad rengöring.

Den kan tränga igenom material för fullständig desinfektion
Värme kan tränga in genom ytan på lokaler och föremål, något som ser till att hela strukturen blir fri från eventuella bakterier som kan överleva på större djup.

Maskinerna är enkla att installera och använda
Efter bara en kort utbildning kan Master-värmarna enkelt konfigureras och användas för döda alla levande organismer på effektivast möjliga sätt.

Var kan värmedesinfektion användas?
Värmebehandling kan eliminera bakterier och virus i en mängd olika tillämpningar, i synnerhet där exponering för dem kan vara särskilt farligt, till exempel platser där mycket människor rör sig eller besöks av känsliga personer. Några exempel:

 • Flygplan

 • Ambulanser

 • Arméförläggningar/fältsjukhus

 • Bussar

 • Livsmedelsbehållare

 • Sjukhus

 • Hotell och vandrarhem

 • Laboratorier

 • Polisbilar

 • Fängelseceller

 • Hyrbilar

 • Tågvagnar

Detta är bara ett fåtal exempel på platser där våra EKO-värmare ofta har använts för att eliminera eventuella hot.

Det är naturligtvis viktigt att notera att för att dessa enheter ska fungera som avsett måste användas målinriktat på området i fråga. Detta kräver att värmaren är bärbar och lätt att driva samt att en digital temperaturgivare används för att säkerställa att även den kallaste delen av rummet värms upp till den inställda temperaturen.

Minska risken för termisk chock

Termisk chock kan inträffa när ett föremål eller en konstruktion utsätts för en snabb förändring av omgivningstemperaturen (både varmare och kallare) och därför skadas. Keramik och liknande material är särskilt känsliga.

För att eliminera risken för att värme orsakar oavsiktlig skada på ett område under desinficeringsprocessen är det mycket viktigt att temperaturökningen utförs jämnt och konsekvent, inte plötsligt. Våra värmare är konstruerade för att klara av precis detta och därmed minska risken avsevärt för följdskador, samtidigt som de når temperaturer som är betydligt högre än vad många jämförbara modeller klarar av. Tack vare att värmarna kan öka temperaturen i steg om 15 °C hinner insekterna heller inte fly.

Utnyttja fördelarna med termisk desinfektion med Master

Vi hoppas att denna information om fördelarna med värme som desinfektionsmedel har kommit till nytta och fått dig att inse att kemiska lösningar kanske inte är det bästa alternativet. På många sätt kan värme ge de mest effektiva, konsekventa och tillförlitliga resultaten inom detta område – särskilt när den levereras av Masters kraftfulla EKO-sortiment.

EKO-värmarna är särskilt utformade för att snabbt och med största möjliga framgång eliminera levande organismer.

 • Levererar stora mängder varmluft med minimalt energibehov

 • Jämna temperaturökningar i steg om 15 °C

 • Ansluts till en extern digital fjärrtermostat

 • Högt luftflöde som snabbt blandar luften i rummet så att värmen når fram överallt

 • Olika storlekar och effektnivåer för både små och stora utrymmen

 • Kompatibel med Master IMCS fjärrövervaknings- och dokumentationsenhet

Kontakta vårt team idag för mer information om hur du kan utnyttja värme för grundlig och ansvarsfull desinfektion.

Relaterade produkter

Master EKO 3 – elektrisk värmare
Master Top Badge

Elektriska värmare för termisk desinfektion och bekämpning av skadedjur

EKO fungear enligt det faktum att insekter, larver och ägg dör av uttorkning när de förvaras i temperaturer över 45 °C i några timmar.

Master EKO 9 – elektrisk värmare
Master Top Badge

Elektriska värmare för termisk desinfektion och bekämpning av skadedjur

Master EKO placeras inne i rummet och återcirkulerar luften, vilket höjer temperaturen med 15°C åt gången.

Utvalda artiklar

Master Dead Bug web
Master Bottom Badge

Hur värmare överträffar kemikalier i jakten på skadedjur

Photo of Elisa Vinco
Elisa Vinco 7 min läsa
Master clean air web
Master Bottom Badge

Förbättra luftkvaliteten för folkhälsans skull

Photo of Maurice van der Kooij
Maurice van der Kooij 4 min läsa
Master BV 500 torktankar
Master Bottom Badge

Hur värmare hjälper certifierade rengöringsföretag att sterilisera livsmedelstankar

Photo of Katarzyna Cellary-Zinko
Katarzyna Cellary-Zinko 2 min läsa

Kontakta en expert

Behöver du hjälp med att välja rätt lösning? Vårt team med över 100 experter på klimatstyrning kan hjälpa till.
Du kan också kontakta oss eller delta i diskussionen på våra sociala medier. Ta en titt på vår LinkedIn-sida.