Master Header Logo

Hantera värmen på lagergolvet

4 min läsa
Master factory summer web

Den här artikeln beskriver utmaningarna med att hålla lagren svala och förklarar varför så många anläggningar väljer portabel evaporativ luftkylning för att öka produktiviteten och skapa säkra och bekväma arbetsmiljöer för sina medarbetare.

Att hålla ett lager svalt i en varm miljö kan vara en svår och potentiellt dyr uppgift. Förutom att det tar längre tid att kyla utrymmet, är det troligt att stora dörrar öppnas och stängs löpande under dagen och släppa in varmluft utifrån.

Dessutom alstrar gaffeltruckar och andra maskiner värme, precis som medarbetarna själva. Dessutom är äldre lager med dålig isolering inte utformade för dagens intensiva arbetsmiljöer och där är det ännu svårare att hålla den kalla luften inne och den varma luften ute.

I de flesta fall är det vare sig lönsamt eller praktiskt att förse ett helt lager med luftkonditionering. Portabla evaporativa kylare möjliggör däremot punktkylning där kall luft kan levereras till just de platser som är särskilt känsliga för värme. Till skillnad från luftkonditionering behöver lokalen inte göras tät för att evaporativa kylare ska kunna fungera effektivt. Tvärtom kan de till och med placeras utomhus för att till exempel kyla lastkajer för lastbilar.

Varför behöver lagerlokaler luftkylning över huvud taget?

Fysiskt intensiva jobb som plockning och packning, förflyttning av tunga föremål och lastning och lossning av lastbilar blir ännu tuffare när det är varmt. Utan effektiv luftkylning blir arbetsmiljön inte bara otrevlig, den kan till och med bli farlig.

För personal som arbetar långa dagar i varmt klimat, utan regelbundna raster, blir värmepåfrestning oundviklig. Det är ett farligt tillstånd då kroppen inte på egen hand kan klara av att sänka sin temperatur, vilket gör att man blir tröttare och får besvär med den kognitiva förmågan. Om inget görs kan värmepåfrestning medföra livshotande tillstånd på grund av värmeslag.

I takt med att värmepåfrestningar blir allt vanligare blir lagar och förordningar i hela Europa allt strängare, och frekventa raster krävs när temperaturen överstiger vissa nivåer.

När temperaturen stiger sjunker produktiviteten

Oaktat hälsoriskerna kommer de medarbetare som ägnar sig åt fysiskt arbete trots att de känner sig för varma att drabbas av ökad trötthet och begå fler misstag. Det kommer att bli dyrt på sikt, både räknat i tid och pengar.

Höga temperaturer kan också påverka utrustning och maskiner som lagret är beroende av, vilket kan orsaka driftstopp, haverier och funktionsfel.

Evaporativ kylning jämfört med luftkonditionering

Traditionella luftkonditioneringssystem fungerar inte bra i lagerlokaler och har betydande installations- och driftskostnader. Däremot ger evaporativa luftkylare en god balans mellan kostnads- och kylningseffektivitet. Och med portabla lösningar från Master transportera kall luft till de områden där den behövs som mest.

Viktiga fördelar med portabla evaporativa kylare:

 • Punktkylning
  Skapa en fräsch och bekväm arbetsmiljö i områden med hög aktivitet eller som är särskilt känsliga för höga temperaturer.

 • Energiförbrukning
  Eftersom de utnyttjar den naturliga avdunstningsprocessen erbjuder Masters evaporativa kylare enastående energieffektivitet. I genomsnitt blir driftkostnaden endast 10 % av de för ett traditionellt luftkonditioneringssystem.

 • Bekvämlighet
  Byggnader måste vara tämligen täta för att luftkonditionering ska fungera effektivt, men evaporativa kylenheter kan arbeta med maximal effektivitet trots att dörrar och fönster står öppna.

 • Hygien
  Sedan covid-19 bröt ut har Masters evaporativa kylare försetts med UV-ljus för att ta död på eventuella virus och bakterier som finns i vattnet som används för att kyla luften.

Så här fungerar evaporativ kylning

När vatten avdunstar lämnar partiklar med högst energi fukten först, vilket leder till en temperatursänkning. System för evaporativ kylning utnyttjar denna naturliga process för att kyla ner ett utrymme.

 1. En fläkt suger in varm torr luft via kylplattor som absorberar vatten från en behållare.

 2. När den varma luften passerar kylplattorna förångas vattenmolekylerna på ytan och sänker lufttemperaturen inne i systemet.

 3. Den friska luften cirkuleras i byggnaden och tvingar ut varm och stillastående luft.


Fyll i formuläret nedan för att kontakta vårt team och få mer information om kraften i evaporativ punktkylning och hitta den bästa lösningen för din lageranläggning.

Relaterade produkter

Master BC 80 – förångningskylare
Master Top Badge

Flyttbara luftkylare

Grön och kostnadseffektiv naturlig kyllösning som är idealisk för öppna och halvöppna utrymmen på upp till 180 m².

Master BC 221 – förångningskylare
Master Top Badge

Flyttbara luftkylare

Grönt och kostnadseffektivt kylaggregat med inbyggt UV-ljus. Idealisk för öppna och halvöppna utrymmen på upp till 250 m².

Master BC 341 – förångningskylare
Master Top Badge

Flyttbara luftkylare

Grönt och kostnadseffektivt kylaggregat med inbyggt UV-ljus. Idealisk för öppna och halvöppna utrymmen på upp till 400 m².

Master BCB 19 – förångningskylare
Master Top Badge

Flyttbara luftkylare

Med ett riktningsbart luftflöde och tillräcklig effekt för utrymmen på upp till 400 m² är BCB 19 idealisk för evenemang och festivaler.

Master BC 121 – förångningskylare
Master Top Badge

Flyttbara luftkylare

Grönt och kostnadseffektivt kylaggregat med inbyggt UV-ljus. Idealisk för öppna och halvöppna utrymmen på upp till 150 m².

Master BCM – förångningskylare
Master Top Badge

Stationära luftkylare

Högkapacitetsutbud med gröna och kostnadseffektiva fasta luftkylare. Luftflöden mellan 19 000 och 23 000 m³/h.

Utvalda artiklar

Insights Content Evap Cooling Productivity
Master Bottom Badge

Hur punktkylning gör teamet effektivare

Photo of Maurice van der Kooij
Maurice van der Kooij 5 min läsa
Master military hangar web
Master Bottom Badge

Hur punktkylning hjälper militär- och flygpersonal nå himmelska höjder

Photo of Katarzyna Cellary-Zinko
Katarzyna Cellary-Zinko 4 min läsa
Master Automotive web
Master Bottom Badge

Varför evaporativa enheter är den enda rimliga lösningen

Photo of Maurice van der Kooij
Maurice van der Kooij 3 min läsa

Kontakta en expert

Behöver du hjälp med att välja rätt lösning? Vårt team med över 100 experter på klimatstyrning kan hjälpa till.
Du kan också kontakta oss eller delta i diskussionen på våra sociala medier. Ta en titt på vår LinkedIn-sida.