Dantherm climate soloutions logo headers

Ett växande behov av bostadsventilationssystem

6 min läsa
Insikter Innehåll bostadsventilation

I den här artikeln diskuterar vi hur bostadsventilationsenheter fungerar, varför det finns ett växande behov av den här tekniken och vilka fördelar den här tekniken kan erbjuda fastighetsägare världen över.

För att lukt, fukt och dålig inomhusluft inte ska ansamlas och för att luftkvaliteten ska förbättras förlitar sig många fastigheter fortfarande på naturlig ventilation, som öppna fönster. Även om den här metoden fungerar gör den även att en avsevärd mängd värdefull värmeenergi tar sig ut ur byggnaden.

Även om naturlig ventilation sannolikt är en av de faktorer som gör att dina energiutgifter ökar är ett konstant flöde av frisk luft avgörande för både hyresgästernas och fastighetens hälsa.

Detta gör att allt fler fastighetsägare väljer att använda bostadsventilationsenheter.

Vad är ett bostadsventilationssystem och hur fungerar det?

Bostadsventilationsenheter är system som reglerar inomhusförhållandena så att de boende kan njuta av en bekväm och fräsch miljö. Ett antal olika typer av tekniker finns tillgängliga i detta syfte. Även om målet med dessa tekniker är detsamma, skiljer de sig åt vad gäller funktionssätt.

PIV (positive input ventilation)

En PIV-enhet är en typ av bostadsventilator var syfte är att förnya inomhusutrymmen genom att gammal luft tvingas ut genom naturliga öppningar i byggnaden.

Dessa enheter installeras normalt på vinden i bostaden. Härifrån samlar enheten in utomhusluft som strömmar in genom taket och filtrerar den. Genom en takmonterad diffusor cirkulerar den rena, filtrerade luften runt i byggnaden samtidigt som den unkna luft pressas ut ur byggnaden.

Även om denna metod är enkel och kostnadseffektiv kräver den naturlig ventilation för att den ska fungera. Det är därför osannolikt att den kommer att generera nämnvärda besparingar eftersom värmeenergi fortfarande går förlorad.

MEV (mekanisk frånluftsventilation)

Mekanisk frånluftsventilation (MEV) är en annan metod som fastighetsägare kan använda sig av för att extrahera överskottsfukt från våtrum, som badrum och kök. Utsugsfläktar leds genom byggnaden till ett utsug på fastighetens utsida. Härifrån släpps den unkna luften ut.

Även om denna teknik kan förbättra luftkvaliteten, krävs naturlig ventilation för att inomhusluften ska kunna förnyas. Detta leder till förlust av värdefull värmeenergi.

Mekanisk ventilation med värmeåtervinning (MVHR)

Mekanisk ventilation med värmeåtervinning (MVHR) kombinerar det bästa av två världar, du får frisk och varm luft till en låg kostnad, vilket är gynnsamt både för miljön och ditt slutresultat.

MVHR-systemet pumpar ut unken luft och fräschar upp inomhusmiljön med ren, frisk luft. En värmeväxlare inuti dessa enheter överför värmen som lämnar byggnaden till den friska luften som kommer in i byggnaden.

Genom denna värmeöverföring hos mekanisk ventilation med värmeåtervinning kan byggnader hållas vid en jämn temperatur på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt. I praktiken innebär detta att du kan sänka dina elkostnader med upp till 30 % om året – en avsevärd besparing över tid som gör MVHR-tekniken till en utmärkt långsiktig investering.

Vi har införlivat denna effektiva teknik i Dantherms kompletta utbud av ventilationsenheter för bostäder, vilket gör att du får effektiva och hållbara resultat.

Diagram över mekanisk ventilation med värmeåtervinningsteknik där unken luft byts ut mot frisk luft i bostaden – Dantherms infografik

Varför finns det ett växande behov av inomhusventilation?

Behovet av bostadsventilation ökar eftersom allt fler länder sätter upp ambitiösa byggnadsrelaterade miljömål för de kommande åren.

Som en del av denna strategi har ett antal regeringar börjat anta strängare bygglagar. För att hus, lägenheter och andra bostäder ska bli mer energieffektiva och miljöanpassade byggs de så att de blir så välisolerade som möjligt, vilket begränsar den naturliga ventilationen.

I takt med att antalet välisolerade bostäder ökar, ökar även behovet av effektiv bostadsventilation.

Fördelarna med bostadsventilation

Nu när du vet vad bostadsventilationsteknik är, hur den fungerar och varför den blir alltmer viktig – vilka fördelar kan då denna innovativa teknik innebära för din fastighetsportfölj?

Upprätthålla optimala förhållanden inomhus

Det är viktigt att du håller dina byggnader i gott skick men dina hyresgästers välbefinnande är ännu viktigare. Hyresgästerna i din fastighet är kärnan i din verksamhet, och för en framgångsrik verksamhet krävs nöjda hyresgäster.

Genom att implementera bostadsventilationsteknik med värmeåtervinning i hela fastigheten kan du säkerställa att inomhusluftens kvalitet och temperatur bibehålls året runt.

Minska dina elkostnader

I många hem förlitar man sig fortfarande på öppna fönster som en källa till frisk luft i byggnaden. Men när den svala utomhusluften släpps in, släpps samtidigt värdefull varmluft ut.

Med bostadsventilationsteknik kan du minska dina energikostnader, eftersom den befintliga värmeenergin i din byggnad fångas upp och återvinns. Du får valuta för varje litet öre du spenderar på uppvärmning samtidigt som du förbättrar ditt slutresultat.

Minskade utsläpp

Genom att återanvända befintlig värmeenergi och minska din energiförbrukning bidrar du även till att minska din miljöpåverkan.

Detta underlättar inte bara efterlevnad av allt strängare byggregler, utan gör även att du kan stärka ditt företags rykte. Detta kan visa sig vara ovärderligt när hållbarhet blir allt viktigare för samhället i helhet.

Hålla inomhusutrymmen rena

Fler och fler människor lägger större vikt vid sin hälsa, och de anser att ren och varm luft är en bra investering – i synnerhet i denna postpandemiska värld.

Bostadsventilationsteknik minskar spridningsrisken för sjukdomar som bland annat COVID-19, eftersom tillräcklig ventilation gör att luft smittad med patogener kan ledas bort. Denna luft ersätts av frisk, filtrerad luft, vilket gör att inomhusluftens kvalitet förbättras och inomhusmiljön hålls ren och hälsosam.

Håll ditt hem eller din byggnad i gott skick

Utan bostadsventilation för automatisk reglering av inomhusklimatet är det husägarna och hyresgästerna själva som får ansvara för ventileringen i byggnaden. Men om människor inte har tid eller kunskap att reglera inomhusförhållandena kan fukt ansamlas och kondenseras på byggnadens väggar. Med tiden kan mögelsvamp skada byggnadens struktur.

Genom att installera MVHR-system kan fastighetsägare övervaka och styra inomhusförhållandena i sina byggnader. Detta kan hjälpa dig bevara byggnadens skick på lång sikt och minska kostsamma problem i framtiden – detta är särskilt viktigt för hyresbostadsägare som inte fullt ut kan förlita sig på att de boende manuellt upprätthåller luftens kvalitet.

När ska jag använda ett ventilationssystem?

Nybyggnation

För att energieffektiviteten i byggnader ska öka är många nya bostäder mycket välisolerade. Som nämnts tidigare är isolering perfekt när det gäller att hålla värmen inne, men det innebär även att unken luft och fukt inte kan transporteras bort.

Därför är installering av bostadsventilation ofta fördelaktigt i nya byggnader. De erbjuder inte bara fräscha och behagliga inomhusförhållanden, utan bidrar även till framtidssäkrade konstruktioner i takt med att byggreglerna blir allt strängare.

Hyresrätter

Om du hyr ut en fastighet till en tredje part vill du att den ska underhållas väl och bevaras för framtida hyresgäster.

Med bostadsventilation får du som fastighetsägare möjlighet att automatiskt reglera inomhusklimatet. Med dessa verktyg kan du hjälpa till att förhindra att fukt, mögel och rost ansamlas inomhus och göra att dina fastigheter hålls hälsosamma och rena i många år framöver.

Lägenheter med dålig tillgång till utomhusluft

Det är inte alla byggnader som har tillgång till frisk utomhusluft. Vissa flerbostadshus är byggda precis bakom andra höga byggnader.

I sådana situationer kan hyresgästerna fysiskt inte själva ventilera utrymmena. Här kan bostadsventilationsteknik spela en viktig roll när det gäller att öka de boendes välbefinnande och hålla fastigheten i gott skick.

Vilken inverkan kan dålig luft ha på dig och din familj?

Om unken, fuktig eller förorenad luft ansamlas och byggs upp kan ditt boende bli obekvämt och ohälsosamt. Äldre, barn och personer med kroniska sjukdomar är mest känsliga för dålig luftkvalitet, men även friska personer kan påverkas negativt.

Ansamling av unken luft kan:

Välj rätt bostadsventilationssystem för dina fastigheter

Vi hoppas att detta har gett dig en bättre förståelse för vilken roll bostadsventilationssystem kommer att spela när det gäller att förbättra luftkvaliteten, komforten och hållbarheten hos nästa generations fastigheter. Nu är det dags för dig att investera i denna teknik och hitta de bästa möjliga produkterna för ditt nästa byggnads‑eller renoveringsprojekt.

Dantherm är en världsledare inom robusta, tillförlitliga och hållbara lösningar för klimatkontroll. 60 års erfarenhet har gjort att vi kan bygga bostadsventilationssystem, som vår HCV 400, som är mycket effektiva när det gäller tillförsel av luft till lokaler världen över. Men det är inte allt – fastighetsägare världen över använder Dantherms ventilationsenheter eftersom vår teknik erbjuder:

Hög energieffektivitet

Dantherms ventilationsaggregat är bland de mest energieffektiva på marknaden. Våra enheter är utrustade med lågenergi-EC-fläktar och ett antal inbyggda sensorer och programvarufunktioner som hjälper till att minska strömförbrukningen under timmar med låg trafik.

Genom att minska dina energiutgifter minskar du även dina fastigheters påverkan på miljön, samtidigt som du sparar pengar.

Konfigurerbart efter din specifika miljö

För att ta våra bostadsventilationsenheter steget längre har vi sett till att den nya generationens entalpivärmeväxlare kan monteras i ett antal av våra enheter, till exempel vår HCV 400.

Med denna teknik kan både värme och luftfuktighet regleras på samma gång. Detta är viktig eftersom alltför torr luft kan leda till halsont, kliande ögon och dermatit.

Byggd för att hålla, lätt att underhålla

Vi vet hur viktigt konsekvens och kontinuitet är för din verksamhet och för komforten hos dina hyresgäster. Därför är våra lösningar byggda för att fungera effektivt året runt.

För att vi ska kunna uppfylla detta löfte är ett antal av våra lösningar utrustade med ett intelligent styrsystem som förhindrar att enheterna fryser vid minusgrader.

När du ska underhålla ditt Dantherm-system kan vårt stora supportnätverk hjälpa dig hitta tekniker och reservdelar när du än behöver dem.

Om du vill veta mer om hela vårt sortiment av luftventilationsenheter för bostäder kan du prata med en expert idag, eller kontakta oss via formuläret nedan.

Relaterade produkter

Dantherm HCV 400 – väggmonterade aggregat för bostadsventilation
Dantherm climate soloutions tab flip

Väggmonterade aggregat för bostadsventilation

HCV 400 P1 är en högeffektiv enhet för bostadsventilation i fastigheter, villor och lägenheter.

Dantherm HCV 400 – väggmonterade aggregat för bostadsventilation
Dantherm climate soloutions tab flip

Väggmonterade aggregat för bostadsventilation

HCV 400 P2 är ett högeffektivt ventilationsaggregat för bostadsfastigheter, villor och lägenheter.

Dantherm HCC 2 – ventilationsaggregat för bostäder
Dantherm climate soloutions tab flip

Tak- och väggmonterade enheter för bostadsventilation

HCC 2 är en unik och flexibel lösning för bostadsventilation.

Dantherm HCC 2 – ventilationsaggregat för bostäder
Dantherm climate soloutions tab flip

Tak- och väggmonterade enheter för bostadsventilation

260P1 är en unik och flexibel lösning för bostadsventilation.

Dantherm HCC 2 – ventilationsaggregat för bostäder
Dantherm climate soloutions tab flip

Tak- och väggmonterade enheter för bostadsventilation

HCC 360E1 är en unik och flexibel lösning för bostadsventilation.

Dantherm HCV 400 – väggmonterade aggregat för bostadsventilation
Dantherm climate soloutions tab flip

Väggmonterade aggregat för bostadsventilation

HCV 400 E1 är ett högeffektivt aggregat för bostadsventilation i fastigheter, villor och lägenheter.

Utvalda artiklar

Dantherm ventilation web
Dantherm climate soloutions tab

Ta reda på hur du kan förbättra luftkvaliteten i ditt hus

Photo of Anders Odgaard
Anders Odgaard 2 min läsa
Dantherm ventilation apartment web
Dantherm climate soloutions tab

Thermal efficiency, SFP, fire safety and heat exchanger are key to your choice

Photo of Anders Odgaard
Anders Odgaard 4 min läsa
Dantherm ventilation living room web
Dantherm climate soloutions tab

Att välja rätt plats är nyckeln till framgång

Photo of Anders Odgaard
Anders Odgaard 7 min läsa

Kontakta en expert

Behöver du hjälp med att välja rätt lösning? Vårt team med över 100 experter på klimatstyrning kan hjälpa till.
Du kan också kontakta oss eller delta i diskussionen på våra sociala medier. Ta en titt på vår LinkedIn-sida.