Dantherm group header logo

Fjärrövervakning av portabla värmare – en pionjär inom event- och uthyrningsbranschen

5 min läsa
Insikter Master Info Air
  • Startsida
  • Dantherm Group
  • Fjärrövervakning av portabla värmare – en pionjär inom event‑ och uthyrningsbranschen

Uthyrnings- och eventföretag som äger och förvaltar flera portabla värmare är naturligtvis intresserade av att deras utrustning fungerar säkert och effektivt hela tiden. Då ger fjärrövervakning som Masters nya InfoAir-teknik oöverträffad kontroll, förbättrad säkerhet och möjlighet att fullt ut utnyttja alla portabla värmare. Den här artikeln gör en djupdykning i fördelarna med den här innovativa tekniken.

Portabla värmare är otroligt flexibla och ger valuta för pengarna. De har använts i flera decennier över hela världen i olika industriella och kommersiella miljöer: allt från byggarbetsplatser och jordbruksskjul till stora event. Hittills har de fungerat utan kommunikationsverktyg och för att kontrollera deras driftstatus har fysiska besök på plats krävts. För företag som äger och förvaltar flera enheter är detta en tidskrävande och dyr arbetsuppgift som kan leda till att utrustning körs på tomgång mellan besöken.

Fjärrövervakning hjälper till att undvika dessa och andra problem genom att erbjuda följande fördelar:

  1. Förenklad hantering
  2. Ökad säkerhet och efterlevnad
  3. Förebyggande underhåll och minimerad stilleståndstid
  4. Optimal resursfördelning
  5. Kostnadsbesparingar och kundnöjdhet
  6. Fjärrfelsökning och teknisk support

1. Förenklad hantering

Det kan kännas övermäktigt att hantera flera portabla värmare. Då är fjärrövervakning svaret: det ger uthyrnings- och eventföretag en centraliserad plattform där de kan övervaka och styra alla värmare från en enda plats. Här kan man få realtidsdata om varje enhets prestanda, temperatur och driftstatus – allt nås från ett enda gränssnitt. Det här effektiviserar hanteringen, gör att man kan fatta proaktiva beslut och optimerar resurserna.

2. Ökad säkerhet och efterlevnad

Säkerhet är otroligt viktigt vid uthyrning och event. Fjärrövervakning gör det då möjligt att övervaka i realtid med insyn i viktiga parametrar som temperaturnivåer och potentiella fel. Detta innebär att du snabbt kan upptäcka avvikelser och säkerhetsrisker, och agera direkt. Varningar och meddelanden kan skickas till personal för snabba åtgärder och minska potentiella faror. Dessutom förenklar fjärrövervakning efterlevnadsrapporteringen genom att automatisera datainsamling och dokumentation. Det i sin tur säkerställer efterlevnad av säkerhetsbestämmelser.

3. Förebyggande underhåll och minimerad stilleståndstid

Effektiv drift av portabla värmare är avgörande för att möta kundernas krav och säkerställa kundnöjdhet. Fjärrövervakningssystem ger viktig information om varje värmare. Genom att övervaka parametrar som användningsmönster, energiförbrukning och felkoder kan underhållsteam genomföra förebyggande underhållsåtgärder och schemalägga reparationer eller service efter behov. Proaktivt underhåll minimerar oväntade driftstopp, förbättrar utrustningens tillförlitlighet och maximerar tillgången på värmare för uthyrning eller event.

4. Optimal resursfördelning

Uthyrnings- och eventföretag arbetar ofta i dynamiska miljöer som har varierande värmebehov. Fjärrövervakning ger realtidsinsyn i uppvärmningskraven på olika platser och för olika event. Anläggningschefer kan fjärrjustera värmeinställningarna och aktivera/avaktivera utrustning i specifika områden efter behov. Denna flexibilitet optimerar tilldelning av resurser, minskar energisvinnet och ökar drifteffektiviteten.

5. Kostnadsbesparingar och kundnöjdhet

Fjärrövervakning ger stora kostnadsbesparingar för uthyrnings- och eventföretag. Genom att optimera energiförbrukningen och minska stilleståndstiden genom förebyggande underhåll kan företagen sänka driftskostnaderna avsevärt. Dessutom säkerställer fjärrövervakning att du har tillgång till fullt fungerande värmare, något som minimerar risken för fel på utrustningen och säkrar att värmarna fungerar när de ska. Pålitliga uppvärmningslösningar ökar kundnöjdheten, ger positiva recensioner och leder till återkommande kunder.

6. Fjärrfelsökning och teknisk support

Vid problem eller fel underlättar fjärrövervakning felsökning och teknisk support. Servicetekniker kan fjärransluta till övervakningssystemet, diagnostisera problem och vägleda personalen som finns på plats och på så sätt lösa problem effektivt. Den här funktionen sparar tid och resurser genom att onödiga resor undviks. Det minskar också stilleståndstiden och minimerar störningar i uthyrnings- eller eventverksamheten.

Fördelar med fjärrövervakning av portabla värmare

Hur fungerar InfoAir från Master?

Masters fjärrövervakningsteknik InfoAir har följande funktioner och är helt kompatibel med datorer och smartphones. All datakommunikation som hanteras via InfoAir-systemet är datum- och tidsstämplad i dokumentationssyfte.

Upptäcker eltillgänglighet och spänningsnivå

Fjärrövervakning gör det möjligt för systemet att upptäcka tillgången på el och övervaka spänningsnivån. Detta är särskilt användbart i områden där strömförsörjningen är opålitlig eller utsatt för variationer. Genom kontinuerlig övervakning av eltillgänglighet och spänningsnivåer kan systemet ge realtidsinformation till användare eller operatörer. De kan vidta lämpliga åtgärder om strömförsörjningen bryts eller om spänningsnivåerna ligger utanför det acceptabla intervallet. Detta bidrar till att säkerställa säker och effektiv drift av den portabla värmaren.

Upptäckt av på-/av-status

Fjärrövervakning gör det möjligt att se på-/av-status för den portabla värmaren. Den här funktionen ger värdefull information om värmarens drifttillstånd. Genom att fjärrövervaka på-/av-statusen kan användare eller operatörer kontrollera om värmaren fungerar som den ska. Det bidrar till att förhindra situationer där värmaren lämnas på av misstag när den inte används (eller stängts av om den skulle vara igång). Vid eventuella fel eller oväntade avstängningar kan fjärrövervakningssystemet dessutom varna berörda parter för snabba åtgärder och dämpa potentiella risker.

Läser av bränslenivå

Fjärrövervakning kan också spåra bränslenivån i portabla värmare. Genom att fjärrövervaka bränslenivån kan användare eller operatörer informeras i förväg när bränslenivån är låg. Det förenklar planeringen och ser till att värmaren kan tanks i tid för att undvika avbrott i uppvärmningen och ge en bekvämare användarupplevelse. Fjärrövervakningssystemet kan skicka meddelanden eller varningar när bränslenivån når en förutbestämd tröskel för att snabbt kunna vidta åtgärder.

GPS-spårare

Väljer du att inkludera en GPS-spårare i fjärrövervakningssystemet får du ytterligare ett lager av funktionalitet och fördelar. Genom att integrera GPS-teknik kan systemet spåra placeringen av portabla värmare. Den här funktionen är användbar om värmare används på olika platser, till exempel byggplatser, utomhusevent eller i tillfälliga byggnader. GPS-spåraren gör det möjligt för användare eller operatörer att enkelt hitta och hämta värmarna när det behövs. Det förbättrar i sin tur driftseffektiviteten och minskar risken för stöld eller förlust. Det möjliggör också effektiv hantering genom att alltid ge realtidsinformation om var olika värmare är placerade. Det bör också nämnas att det finns platser högt över havsnivå där användningen av en oljevärmare kräver att man byter brännarinställningar för att de ska fungera korrekt. GPS-spåraren ger höjdinformation som är till hjälp för att avgöra om/när detta är nödvändigt.

Varningar och för höga tröskelvärden

Fjärrövervakningssystemet kan konfigureras till att ställa in specifika tröskelvärden för olika parametrar: spänningsnivåer, bränslenivåer eller andra relevanta parametrar. Om någon av dessa tröskelvärden överskrids kan systemet larma och varna användare eller operatörer. Detta proaktiva tillvägagångssätt hjälper till att förhindra potentiella problem, säkerhetsrisker eller utrustningsfel. Om spänningsnivån till exempel sjunker under ett visst tröskelvärde, något som indikerar ett potentiellt elektriskt problem, kan systemet skicka ett larm som gör det möjligt att snabbt undersöka och lösa problemet. På samma sätt är larmmeddelanden väldigt användbara för att upptäcka ovanligt höga nivåer av snabb bränsleförbrukning. Detta kan ha olika orsaker, exempelvis stöld eller läckage. I båda fallen gör ett snabbt svar det möjligt att begränsa kostnaderna för potentiella skador på enheten och miljön.

Genom realtidsvarningar förbättrar fjärrövervakningssystemet säkerheten, effektiviteten och minskar sannolikheten för ekonomiska förluster.

Skapa rapporter

InfoAir gör det möjligt att skapa rapporter på en tidslinje enligt önskade parametrar. De är en ovärderlig hjälp för att förbereda för kommande jobb. Men framför allt får du bevis och dokumentation av kvaliteten på det arbete som utförts: något som är viktigt i tvister och liknande situationer.

Produktkompatibilitet

Till att börja med finns InfoAir i våra nya AIR-BUS-värmare. För närvarande är funktionaliteten tillgänglig för BV 471SE-modellen. Den blir tillgänglig för andra modeller senare.

Genom att använda denna innovativa teknik kan uthyrnings- och eventföretag ligga steget före konkurrenterna samtidigt som de ger exceptionell service till sina kunder. Kontakta oss för mer information om InfoAir.

Relaterade produkter

Master BV 400 – indirekta oljevärmare
Master Top Badge

Indirekta oljevärmare med Master brännare för två stadier

Master indirekt oljevärmare med separat brännare genererar en stor volym av 100 % ren, torr och varm luft.

Utvalda artiklar

Master heaters web
Master Bottom Badge

Bli den självklara leverantören vid restaurering av byggnader och vattenskador

Photo of Monika Kokoreva
Monika Kokoreva 3 min läsa
Insights Content outdoor dining
Master Bottom Badge

Find out how the Master BV range is creating outdoor spaces that can be used all year round.

Photo of Alan James
Alan James 6 min läsa

Kontakta en expert

Behöver du hjälp med att välja rätt lösning? Vårt team med över 100 experter på klimatstyrning kan hjälpa till.
Du kan också kontakta oss eller delta i diskussionen på våra sociala medier. Ta en titt på vår LinkedIn-sida.