Calorex logo headers

Välj den mest hållbara lösningen för din utomhuspool

7 min läsa
Insights Content Sustainability 2

Att värma upp en utomhuspool är en energikrävande process, så det är viktigt att använda en lösning som håller kostnaderna nere. Här diskuterar vi vilken skillnad som kan göras med en Calorex invertervärmepump och hur man använder den optimalt.

En utomhuspool kan vara ett snyggt tillskott till varje hem som har plats för en sådan. Tanken på ett avkopplande, uppfriskande dopp omgivet av den härliga naturen är lockande för många villaägare – för andra är det redan en verklighet.

Men för att verkligen ge den upplevelse som många föreställer sig när de bygger sin utomhuspool är det dock viktigt att hålla vattentemperaturen på en behaglig nivå. Och för utomhuspooler kan en ineffektiv eller olämplig uppvärmningslösning få energikostnaderna att skjuta i höjden.

Den här artikeln beskriver värdet som en invertervärmepump kan erbjuda när det gäller förbättrad energieffektivitet och vilka åtgärder du kan vidta för att säkerställa att din utomhuspool sköts på ett så hållbart och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Uppvärmning av en utomhuspool jämfört med en inomhuspool

Värme är den klart största energiförbrukaren för en utomhuspool och mycket av den går åt till att motverka avdunstning. Genom vår forskning har vi fastställt att mellan 80 och 90 % av den värme som levereras till en pool finns där för att kompensera för den mängd värme som går förlorad genom avdunstning.

Av den anledningen går det åt mycket mer värme för att värma en utomhuspool än en inomhuspool. I en väl utformad miljö runt en inomhuspool bör det gå att hålla den omgivande lufttemperaturen 1–2 °C över vattentemperaturen. Detta begränsar hur omfattande avdunstningen blir och minimerar därmed värmeförlusten.

Med en utomhuspool har du ingen kontroll över klimatet och vädret. Beroende på var du bor kan lufttemperaturen ligga betydligt under vattentemperaturen, vilket leder till mer avdunstning och därmed till att poolen blir kallare. Dessutom kan blåsten föra bort vattenångan från vattenytan vilket gör avdunstningen till ett ännu större problem.

Detta understryker behovet av att använda en värmelösning som är så hållbar och energieffektiv så möjligt som klarar av att hantera utomhusmiljön och ge en trevlig upplevelse.

Värmepumpar eller gaspannor

Vid val av uppvärmningssätt för en utomhuspool finns praktiskt taget bara två alternativ – en värmepump eller en gaspanna.

Båda har sina för- och nackdelar. Till exempel är en luftvärmepump beroende av den kännbara värmen och den latenta värmen som finns tillgänglig i atmosfären när det gäller hur mycket värme den kan leverera till en pool. Med en gaspanna blir effekten konstant oavsett klimat.

Men när du letar efter den mest effektiva lösningen är en kvalitetsvärmepump det bästa alternativet.

Med gaspanna körs de vanligen med omkring 99 % effektivitet. I allt väsentligt innebär det att för varje 1 kW gasenergi levererar poolvärmaren 1 kW värmeenergi.

Som jämförelse är en eldriven värmepump betydligt effektivare. Med en fast, konventionell enhet ser du ofta en CoP (Coefficient of Performance) på mellan 4 och 5. Det innebär att för varje 1 kW elektricitet som används för att driva enheten levererar den 4–5 kW värmeenergi till poolen.

Som du ser är det betydligt effektivare. Nedan berättar vi hur denna effektivitet kan ökas ännu mer med hjälp av inverterteknik.

När denna teknik kombineras med en förnybar energikälla som solpaneler, som blir allt vanligare, är valet av värmepump som hållbar lösning en självklarhet. Genom att producera egen el med hjälp av denna metod kan du i stort sett köra din värmepump gratis, samtidigt som du fortfarande får den förbättrade värmefaktorn.

Ur ett installationsperspektiv är dessutom en elektrisk värmepump betydligt enklare att installera och underhålla över tid än motsvarande gasvariant. Installation och underhåll av gaspannans värmare måste utföras av en tekniker med gascertifiering. Däremot kan en värmepump installeras och underhållas av en behörig elektriker.

Eftersom det finns färre gascertifierade tekniker än elektriker blir det vanligtvis dyrare att anlita dem, något som kommer att påverka både den inledande installationen och framtida underhåll som utförs på enheten.

Varför en invertervärmepump är så värdefull

De senaste åren har invertervärmepumpar för pooler blivit alltmer eftertraktade. Tack vare denna teknik får värmepumparna ett COP-värde som i snitt ligger så högt som 10. Calorex I-PAC-serien ger till exempel ett genomsnittligt COP-värde på 9,7 medan V-PAC-lösningen ger hela 10,7.

Genom att leverera cirka 10 kW värmeenergi per 1 kW elektricitet blir detta en synnerligen effektiv lösning för uppvärmning av en utomhuspool, vilket gör denna metod betydligt mer hållbar.

Dessutom anpassar sig invertertekniken automatiskt driften utifrån på poolens förhållanden. Med en traditionell, konventionell värmepump är enheten antingen på eller av. Det innebär att den använder den maximala energin som krävs för att få poolen till önskad temperatur, stänger av när den har uppnåtts och slår sedan på den igen när temperaturen sjunker till en viss nivå.

Omvänt kommer invertertekniken att köras med maximal kapacitet för att värma upp poolen först och i stället för att helt stängas av kommer den att sakta ned. Hastigheten anpassas tills den optimala kontrollpunkt har hittats – där den exakta mängden värme den ger kompenserar den mängd som förloras genom förångning – och stannar sedan på denna nivå. It.

Dessutom anpassar den sig efter ändrade förhållanden. Om till exempel ett poolöverdrag tas bort, vilket leder till att en stor mängd omedelbar förångning sker, eller om personer kommer till/lämnar poolen, kommer en invertervärmepump automatiskt att avgöra hur mycket värme som behövs för att upprätthålla önskad temperatur. Förhållandet mellan hur hårt en maskin arbetar (hur mycket kraft den behöver) och dess prestanda är exponentiellt, så att sakta ned en värmepump minskar användningskostnaden dramatiskt.

Detta ger flera stora fördelar:

  • Vid lägre hastighet minskas energiförbrukningen för dessa enheter avsevärt (vid halvfart kommer värmepumpen t.ex. att utnyttja en åttondel av energin som skulle behövas för maximalt varvtal)

  • En jämn temperatur bibehålls hela tiden som poolen används, vilket ger den idealiska komforten för användarna

  • Vid lägre hastighet är invertervärmepumpen tystare, vilket skapar en behagligare miljö för både användare och grannar

Fler åtgärder för en mer hållbar utomhuspool

Förhoppningsvis har detta visat hur man kan öka energieffektiviteten genom att välja en invertervärmepump. Teknikens effektivitet har gjort dem till en värdefull tillgång för både hemmapooler och, i allt större utsträckning, utomhusbad och kommersiella utomhuspooler.

Att skapa en så hållbar utomhuspool som möjligt sträcker sig dock längre än till valet av värmepump. Det beror också på hur poolen är placerad och hur du sköter den på lång sikt. Här är några viktiga tips för att minska energiförbrukningen ytterligare:

Täck över poolen när den inte används.

Ett överdrag är det bästa skyddet mot avdunstning när poolen inte används. Genom att använda ett överdrag under dessa perioder begränsar detta både antalet gånger du behöver fylla på poolen och minskar belastningen på din värmepump.

Kontrollera och åtgärda eventuella läckor

Om poolen läcker kan du behöva fylla på den oftare. Genom att fylla på med kallare vatten från kranen eller annan vattenkälla innebär det att värmepumpen måste köras med högre kapacitet för att värma upp vattnet till önskad temperatur.

Låt värmepumpen exponeras för omgivande luft

Värmepumpar är inte alltid så snygga. Men om du döljer intaget och/eller utloppet i ett försök att dölja pumpen, kommer detta förmodligen att minska den mängd varmluft som pumpen har tillgång till för att värma upp poolen, och den kan då inte producera lika mycket värme.

Om pumpen förvaras i ett slutet utrymme innebär det dessutom att den kalla luften från utblåset kan återföras till luftintaget. Detta kan starta en ond cirkel med en luft gradvis blir allt kallare som sugs in i värmepumpen, vilket så småningom gör att den inte alls kan värma upp poolen.

Välj Calorex för hållbara utomhuspooler

Under alla omständigheter är uppvärmningen av en utomhuspool en energikrävande uppgift. Men med rätt uppvärmningslösning och rätt hantering är det fullt möjligt att begränsa energiförbrukningen och driva poolen så effektivt och hållbart som möjligt.

Det är här Calorex värmepumpar kan vara till hjälp. Med över 40 års erfarenhet av att konstruera och utveckla värmepumpsteknik är Calorex experter inom den här branschen, och skapar banbrytande produkter som till exempel invertervärmepumpen I-PAC:

  • Genomsnittlig COP på 9,7 (dubbelt så effektiv som på/av-värmepumpar)

  • Miljövänligt köldmedium R32 (675 GWP)

  • Fungerar i lufttemperaturer från -5 till +43 °C

  • 9–11 dB(A) lägre ljudnivå jämfört med en motsvarande på/av-värmepump

  • Integrerad styrenhet med användargränssnitt på en pekskärm.


För mer information om våra marknadsledande värmepumpslösningar, kontakta vårt team via formuläret nedan.

Relaterade produkter

Calorex I PAC 12 – invertervärmepumpar för simbassänger
Calorex tab flip

Små invertervärmepumpar

Energieffektiv uppvärmning av poolvatten med inverterstyrd värmepumpsteknik.

Calorex I PAC 22 ALX – invertervärmepumpar för simbassänger
Calorex tab flip

Små invertervärmepumpar

Året runt-uppvärmning för inomhus- och utomhuspooler med inverterstyrd värmepumpsteknik.

Calorex V PAC 22 – invertervärmepumpar för simbassänger
Calorex tab flip

Top outlet värmepumpar för pooler

Energieffektiv poolvattenuppvärmning med utsläpp på ovansidan och inverterstyrd värmepumpsteknik.

I PAC 100 – invertervärmepumpar för simbassänger
Calorex tab flip

Stora invertervärmepumpar

I-PAC kommersiella värmepumpar är särskilt utformade för ekonomisk uppvärmning av pooler med hög aktivitet och större pooler som på campingplatser, i nöjesparker och på hotell.

I PAC 50 vänstervinklad
Calorex tab flip

Stora invertervärmepumpar

Kommersiella poolvärmepumpar som erbjuder en ekonomisk lösning för uppvärmning och kylning av pooler.

Calorex C-PAC+ – poolvärmepumpar
Calorex tab flip

Poolvärmepumpar

C-PAC+ värmepumpar är en miljövänlig och effektiv lösning för uppvärmning av din pool. Den låga energiförbrukningen kombinerad med hög värmeproduktion innebär lägre driftskostnader för poolen.

Utvalda artiklar

Calorex swimming pool jump web
Calorex tab

Hur de fungerar och varför de överträffar allt annat

Photo of Ian Furmidge
Ian Furmidge 2 min läsa
Calorex Pool Italy web
Calorex tab
Photo of Ian Furmidge
Ian Furmidge 5 min läsa
Calorex indoor swimming pool web
Calorex tab

Fördelar med en Calorex poolavfuktare

Photo of Ian Furmidge
Ian Furmidge 4 min läsa

Kontakta en expert

Behöver du hjälp med att välja rätt lösning? Vårt team med över 100 experter på klimatstyrning kan hjälpa till.
Du kan också kontakta oss eller delta i diskussionen på våra sociala medier. Ta en titt på vår LinkedIn-sida.