Calorex logo headers

Avfuktare i kyl- och fryslager: Värdet av flexibel installation

6 min läsa
Insights cold room iced

Avfuktare är en viktig komponent i alla effektiva kyl- och frysanläggningar. De behöver dock inte nödvändigtvis ta upp välbehövligt utrymme i dessa miljöer. Den här artikeln beskriver värdet av att en flexibel installation som kan innebära stora möjligheter för din organisation.

Kylhus och frysar är viktiga länkar i livsmedelskedjor över hela världen, och vikten av dessa anläggningar har aldrig varit större än de är idag.

Med detta i åtanke är det viktigt att dessa anläggningar har all utrustning som behövs för att skilja sig från konkurrenterna och maximera driftseffektiviteten. Detta inkluderar kapabla och robusta avfuktare som är avgörande för att bevara produktkvaliteten och skapa en säker arbetsmiljö.

Nedan berättar vi om betydelsen av avfuktare i dessa anläggningar och varför det är fördelaktigt att välja en enhet som erbjuder flexibel installation.

Behovet av avfuktning i kyl- och fryslager

Det finns många sätt som fukt kan tränga in i luften i ett högtrafikerat frys- eller kyllager:

 • Fuktig luft som passerar genom dörrar som lämnats öppna för länge

 • Dålig tätning av dörrar eller fönster gör att varm luft kan tränga in i dessa utrymmen

 • Livsmedel avger fukt i atmosfären

 • Personer eller fordon som arbetar i dessa anläggningar

Om den relativa luftfuktigheten (RH) inte hålls under kontroll kan fukt i luften kondenseras, vilket kan leda till isbildning överallt i dessa anläggningar. Detta kan äventyra hälsan och säkerheten för de som arbetar på dessa platser och få många kostnadsrelaterade konsekvenser:

En effektiv adsorptionsavfuktare avlägsnar fysiskt fukt från luften och håller alltid den relativa luftfuktigheten på en säker nivå. Vill du veta mer om betydelsen av avfuktning i dessa miljöer berättar vi mer i denna artikel.

De flesta moderna operatörer av industriella frys- och kylrum inser behovet av avfuktare för att skydda både medarbetare och produkter. Färre inser dock vikten av var dessa avfuktare är installerade och vilken inverkan detta har på driften.

Varför är flexibel installation fördelaktig i kyl- och fryslager?

Ett stort antal kommersiella avfuktare avsedda för kyl- och fryslager erbjuder inte särskilt mycket flexibilitet när det gäller installationsplats. Calorex avfuktare är annorlunda: våra enheter kan installeras på tre distinkta platser:

 1. Inne i kyl- eller fryslagret

 2. Utanför kyl- eller fryslagret

 3. I en luftsluss invid kyl- eller fryslagret

Möjlighet till betydande utrymmesbesparingar

Varför är denna flexibilitet så viktig? När torkluft hämtas inifrån ett frysrum brukar avfuktaren rent traditionellt placeras inne i frysrummet. Det skulle i och för sig inte påverka enhetens effektivitet, men däremot kan det ha stor inverkan på tillgängligt utrymme.

Du behöver sannolikt ingen information om hur värdefullt utrymmet i ett kyl- eller frysrum är. Precis som i alla lageranläggningar är allt utrymme som inte används för produkter resursslöseri. Man vill fylla så mycket av rummet som möjligt med varor som ger intäkter.

I ett kyl- eller fryslager är detta utrymme ännu mer värdefullt än i lager av annan typ, eftersom dessa lokaler kräver konstant klimatkontroll. Detta medför en kostnad, vilket innebär att det läggs ännu större vikt vid att se till att utrymmet i dessa lokaler utnyttjas på bästa sätt.

Om alltså en eller flera kommersiella avfuktare placeras i dessa rum – inklusive alla nödvändiga kanaler – tar detta upp en avsevärd mängd utrymme. Här är till exempel måtten på en enda Calorex DD 1500 F-enhet för inomhusbruk: 1 199 x 807 x 1 170 mm.

Räknar man med kanalerna blir det flera kubikmeter utrymme som skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt. Det är därför möjligt att installera Calorex-enheterna utomhus där de erbjuder exakt samma funktion som en intern avfuktare. Detta kan spara en avsevärd mängd förvaringsutrymme som kan utnyttjas för säljbara varor.

Enkel att använda

Att placera en avfuktare utanför kyl- eller fryslagret gynnar också de som ansvarar för underhållet av enheterna under året.

Genomsnittstemperaturen för kylförvaring av livsmedel ligger vanligen mellan 3 och 5 °C. Gäller det frysrum handlar det om temperaturer runt -25 °C. Som du säkert kan föreställa dig är det extremt utmanande att försöka utföra underhåll på en avfuktare i dessa temperaturer.

 • Teknikerna behöver därför begränsa den tid de vistas i fryslokalen av både hälso- och säkerhetsskäl, något som innebär att underhåll tar längre tid eller kräver flera personer

 • Därmed förlängs fryslagrets stilleståndstid medan arbete pågår, vilket påverkar de totala driftskostnaderna

 • Specialutrustning kommer sannolikt att behövas för att utföra underhåll under dessa förhållanden, vilket är dyrare att anskaffa

 • Teknikerna får på det hela taget en obehaglig arbetsmiljö som kan påverka deras prestationer och hälsa negativt

Möjligheten att placera avfuktaren utanför frysrummet eller i en närliggande luftsluss gör livet betydligt enklare för teknikerna. De kan utföra sina uppgifter i normal rumstemperatur, vilket innebär:

Hur kan Calorex-avfuktare erbjuda denna flexibilitet?

Andra tillverkare av denna teknik hävdar att det inte är möjligt att installera avfuktare utanför ett kyl- eller fryslager, eftersom det medför risk för isbildning inne i enheten. Om detta sker kan det påverka enhetens effektivitet och prestanda och slutligen leda till funktionsfel.

Calorex avfuktare är otroligt välisolerade vilket förhindrar isbildning. Detta säkerställer att våra enheter fungerar lika effektivt utanför dessa anläggningar som de skulle göra inne i dem, något som ger våra kunder möjlighet att dra nytta av det utökade förvaringsutrymmet.

Fördelarna med Calorex avfuktare

Flexibel installation är en av de viktigaste skillnaderna som skiljer Calorex avfuktare från de flesta jämförbara produkter. Det är dock inte den enda funktionen som erbjuder enorma fördelar för kyl- och fryslager.

Alternativ för regenereringsvärme

Calorex-enheterna erbjuder två alternativ för regenereringsuppvärmning i stället för bara ett:

 1. Uppvärmning med el

 2. Uppvärmning med lågtrycksvarmvatten (vid en lägsta temperatur på 80 °C)

Denna flexibilitet ser till att operatörer av kyl- och fryslager att återanvända en del av den spillenergi som genereras av anläggningarnas kylaggregat. Detta kan ge en markant minskad energiförbrukning, vilket leder till minskade driftskostnader och minskad miljöbelastning för dessa aggregat.

Minskad energiförbrukning

Dessutom kan Calorex-avfuktarna för utomhusbruk förses med en luft-till-luft-värmeväxlare som monteras på höljet. Värmeväxlaren minskar enhetens energiförbrukning drastiskt, och eftersom detta värmer upp regenereringsluften håller enhetens regenereringsfilter längre.

Teknik som denna är anledningen till att DD 3600 F-enheten är upp till 55 % mer energieffektiv än jämförbara avfuktare på marknaden.

Hölje i rostfritt stål

Höljena för våra avfuktare är som standard av rostfritt stål i hela sortimentet, snarare än den aluminium- eller zinkbeläggning som många andra modeller har. Detta har flera fördelar för kyl- och fryslager oavsett om deras avfuktare är installerade i eller utanför rummen:

 • Det är mer hygieniskt tack vare att beläggningen inte kan flagna och komma i kontakt med produkterna

 • Det är slitstarkt, vilket avsevärt minskar risken för skador som uppstår över tid

 • Det erbjuder bättre skydd mot korrosion

Upptäck skillnaden med Calorex

Vi hoppas att den här artikeln har gett dig en bättre förståelse för vilka faktorer du bör tänka på när du väljer den perfekta avfuktaren för ditt kyl- eller frysrum.

Flexibilitet när det gäller var avfuktarens installationsplats möjliggör betydande utrymmesbesparingar och kan göra underhållet av dina enheter betydligt enklare och mer kostnadseffektivt.

Calorex-avfuktare ger dig denna flexibilitet och mycket mer. Våra enheter bygger på årtionden av teknisk expertis och anläggningar över hela världen förlitar sig på dem för att förhindra isbildning och upprätthålla säkra, kontrollerade miljöer för medarbetare och produkter.

Om du vill veta mer om vårt sortiment av lösningar för klimatkontroll, kontakta oss idag genom att fylla i formuläret nedan.

Relaterade produkter

Calorex DD 3600 F – adsorptionsavfuktare
Calorex tab flip

Cold room drying – adsorption

This range of desiccant adsorption dehumidifiers are specially designed for low temperature operation.

Calorex DD 13000 – adsorptionsavfuktare
Calorex tab flip

Industrial drying – adsorption

A higher air flow and capacity dehumidifier with robust construction offering insulated casing, internal energy-saving purge zone.

Calorex DD 3500 – adsorptionsavfuktare
Calorex tab flip

Industrial drying – adsorption

A dehumidifier offering additional features to those in the DD 1300 to DD 3300 range and with a higher capacity rotor and increased reactivation power.

Calorex DD 6000 – adsorptionsavfuktare
Calorex tab flip

Industrial drying – adsorption

Two versatile dehumidifiers with robust AHU type of construction offering insulated casing, internal energy saving purge zone and a variety of optional features.

DD 1300 2300 3300 – adsorptionsavfuktare
Calorex tab flip

Industrial drying – adsorption

A series of three compact high capacity dehumidifiers offering continuous range of air flows, insulated casing and advanced PLC controls suitable for both commercial and industrial applications.

DD 9000 – adsorptionsavfuktare
Calorex tab flip

Industrial drying – adsorption

A series of five powerful dehumidifiers with a wide range of air flows, insulated casing and options for pre and post treatment, suitable for both commercial and industrial applications.

Utvalda artiklar

Bread Production shutterstock 445939735 web
Calorex tab

Viktiga skäl att implementera ett effektivt klimatkontrollsystem på din anläggning

Photo of Marcus Bailey
Marcus Bailey 2 min läsa
Cold Room shutterstock 1519552703 web
Calorex tab

Att reglera luftfuktigheten kan bespara dig en mängd olika problem

Photo of Marcus Bailey
Marcus Bailey 5 min läsa
Calorex charcuterie web
Calorex tab

Hur man optimerar luftfuktigheten vid livsmedelsproduktion

Photo of Marcus Bailey
Marcus Bailey 5 min läsa

Kontakta en expert

Behöver du hjälp med att välja rätt lösning? Vårt team med över 100 experter på klimatstyrning kan hjälpa till.