Fördelarna med fjärrövervakning vid restaurering av vattenskador

7 min läsa
Insights Content remote monitoring

Det har redan gått att fjärrövervaka utrustning och arbetsplats i tio år vid det här laget, men det är först på senare tid (delvis tack vare svårigheterna med platsbesök under pandemin) som både entreprenörer och försäkringsbolag har börjat inse möjligheterna tekniken ger för att spara tid, pengar och energi.

Den här artikeln förklarar hur fjärrövervakningssystem som Simplify från Dantherm Group tillhandahåller de data som behövs för bättre transparens och effektivare hantering av projekt för restaurering av vattenskador. Och slutligen hur det kan spara tid, kostnader och onödigt arbete för alla inblandade parter.

Vad är fjärrövervakning?

Om du är väl förtrogen med restaurering av vattenskador har du säkert stött på begreppet fjärrövervakning vid flera tillfällen. Men för dem som är mindre bekanta med området eller behöver en sammanfattning får du här en översikt över vad det är och hur det fungerar.

Vid fjärrövervakning används givare på byggnader och utrustning för att övervaka torkningsprocessen under pågående restaurering av vattenskador.

De gör att du kan stänga av utrustningen på distans, se fuktavläsningar i realtid och vidarebefordra data till valfri plats. Det finns en mängd fördelar som vi kommer att ta upp nedan, men de viktigaste skälen till att investera i fjärrövervakningslösningar är:

 • För att entreprenörer ska kunna ge försäkringsbolagen full insyn i alla projekt

 • Minska antalet platsbesök

 • Omedelbart underrättas när en försäkringstagare stänger av utrustning

 • Minska onödig drifttid, bränsleförbrukning och energikostnader

 • Upptäcka eventuella problem på arbetsplatsen eller ytterligare läckage så snart de inträffar

Alla dessa fördelar ger tillsammans betydande produktivitetsvinster, mer transparent projektledning och minskade kostnader för både entreprenörer och försäkringsbolag. Till att börja med användes fjärrövervakning främst av storföretag med nationell täckning, men numera samarbetar Dantherm-koncernen med allt fler småföretag som redan har börjat upptäcka vilka ekonomiska fördelar som tekniken har att erbjuda.

Varför både entreprenörer och försäkringsbolag drar nytta av fjärrövervakning

Fjärrövervakningssystem ser till att kritiska data kan överföras till inblandade parter och gör hela processen betydligt mer transparent för både entreprenörer och försäkringsbolag. Detta möjliggör tydligare kommunikation och mer välgrundade beslut som effektiviserar hanteringen av försäkringsärenden.

Enligt vår erfarenhet kan användningen av fjärrövervakning leda till kostnadsbesparingar på upp till 30 %. Hur fungerar det i praktiken? Nedanstående exempel (baserat på genomsnitt för EU) visar var besparingar kan göras:

Scenario

 • Årliga skadeanspråk: 10 000

 • Avfuktare per ärende: X2 CDT 40

 • Energiförbrukning: 0,82 kWh per enhet

 • kWh-pris: 0,2126 EUR

 • Teknikerns timlön: 27,7 EUR

 • Körsträcka per platsbesök: 40 km (motsvarar 30 minuters arbete)

 • Transportkostnad (bränsle + underhåll): 0,35 EUR/km

Utan Simplify

Med Simplify

Torkdagar per ärende: 24

Torkdagar per ärende: 21

Körsträcka per ärende: 200 km

Körsträcka per ärende: 80 km

Körsträcka per år: 2 000 000 km

Körsträcka per år: 800 000 km

Avfuktare som behövs per år: 1,333

Avfuktare som behövs per år: 1,176

Totalt antal drifttimmar per år: 11 667 080 (1 333 enheter i drift dygnet runt året om)

Totalt antal drifttimmar per år: 10 301 760 (1 176 enheter i drift dygnet runt året om)

Total kostnad för körning (lön/transport): 1 392 500 EUR

Total kostnad för körning (lön/transport): 557 000 EUR

Totala energikostnader per år: 2 035 689 EUR

Totala energikostnader per år: 1 795 926 EUR

Summa: 3 428 189 EUR

Summa: 2 352 926 EURSom du kan se går det i längden att spara betydande belopp utöver att man får ett otal andra långsiktiga fördelar som bland annat:

 • Bättre tidsplanering
  När en entreprenör kan kontrollera och styra maskiner på distans blir det plötsligt möjligt att spara stora pengar genom att slippa köra ut och kontrollera hur det går med projekten. Man får dessutom en klar bild av hur de boende hanterar torkutrustningen, till exempel om de stänger av den nattetid (vilket förlänger torkningstiderna). Om problem av den här typen upptäcks snabbt kan man också åtgärda dem snabbt.

 • Minskat koldioxidavtryck
  Minskade utsläpp genom mindre resor och kortare drifttider för utrustningen ger med tiden avsevärda besparingar. Dessutom innebär effektivare torkningsprocesser att skador på byggnader och material kan förhindras, vilket gör att mindre material går till soptippen i onödan och hjälper också företagen att uppfylla alla miljöbestämmelser.

 • Fler ärenden kan hanteras
  Med snabbare och effektivare arbetsmetoder kan bägge parter hantera fler ärenden samtidigt och därmed öka sin kapacitet och sina möjligheter att öka intäkterna. Med kortare tidsåtgång per entreprenad och minskat behov av att åka ut till arbetsplatserna kan teamen bli mer produktiva än någonsin förr.

Framtidssäkra dina processer med Simplify

Simplify är Dantherm-koncernens unika fjärrövervakningslösning som har utvecklats utifrån vår omfattande erfarenhet av att konstruera och tillverka högkvalitativ utrustning för restaurering av vattenskador.

Simplify samlar in viktiga projektdata som temperaturnivåer och luftfuktighet på viktiga platser och ger dig möjlighet att dela denna information med dem som behöver den. Simplify fungerar med alla Dantherm-koncernens produkter för restaurering av vattenskador och andra lösningar som används inom branschen. Ett antal viktiga egenskaper skiljer dock systemet från konkurrenterna, till exempel:

Konstruerad för att klara de krävande miljöer som ofta förekommer vid restaurering av vattenskador. Mätgivarna har kapslingsklass IP67 vilket minimerar risken för givarskador.

 • En app på arbetsplatsen och en webbaserad kontrollpanel länkas samman via mobilnätet.

 • Noggrann dokumentation av torkningsprocesser, med uppmätta data för torkningsprestanda som temperaturer, relativ luftfuktighet, daggpunkt, ångtryck, absolut luftfuktighet och energiförbrukning.

 • Effektreglering av de enheter som används på plats, inklusive avfuktare, luftfuktare och värmare. Energiförbrukningen för samtliga enheter kan loggas precist.

 • Alla parter får tillgång till en tydlig verifieringskedja.

 • Det fasta telenätet eller kabelanslutet internet kan användas om mobilnätet inte ger tillräckligt god täckning.

Simplifys användarvänlighet och breda kompatibilitet gör att tekniken kan använda i befintliga processer utan att man behöver uppdatera befintlig utrustning.

Efter installation på plats stöds systemet av appen Simplify Climate Solutions, som kan laddas ner från Google Play och App Store. På så vis kan entreprenören starta och stoppa utrustning direkt från sina mobila enheter och realtidsdata visas i Simplify Dashboard redan tio minuter efter registrering. Därifrån kan man enkelt exportera och dela data för att sedan lägga in dem i rapporter.

För att du ska kunna utnyttja Simplify maximalt erbjuder Dantherm-koncernen support, expertis och omfattande utbildning i tekniken och hur du kan använda den för att förbättra dina processer på både kort och lång sikt.

Satsa på fjärrövervakning redan nu

Data spelar en allt viktigare roll för produktiviteten inom alla sektorer. När det gäller restaurering av vattenskador är det mycket fördelaktigt att ha tillgång till mer information om ärendet eftersom man då kan göra processerna smidigare, både under och efter skadehandläggningen.

Fjärrövervakningssystem ser till att alla projekt kan klaras av snabbare, billigare och effektivare, men de gör det också möjligt för dig att med tiden bygga upp en stor databank. På så vis kan du fatta mer välgrundade affärsbeslut utifrån kostnader, resultat och tidsåtgång för tidigare ärenden, och bättre förutsäga projektens slutdatum i framtiden.

Ny torkteknik med bättre möjligheter till fjärrövervakning kommer snart att bli vanlig, och för att utnyttja den maximalt blir det allt viktigare för både försäkringsbolag och entreprenörer att lära känna tekniken så snart som möjligt.

Vill du veta mer om fjärrövervakning och allt som har med restaurering av vattenskador att göra är du välkommen att kontakta vårt team via formuläret nedan.

Relaterade produkter

Simplify Dashboard
Dantherm climate solutions badge

Fjärrstyr klimatkontrollen

Mobil molnbaserad övervakningslösning

Simplify App
Dantherm climate solutions badge

Kontrollsystem för fjärrövervakning

Simplify-appen krävs för programmering av Simplify-lösningen på plats.

Simplify Dashboard
Dantherm climate solutions badge

Kontrollsystem för fjärrövervakning

The Simplify Dashboard ingår i Simplify-lösningen.

Simplify Integration Sensor
Dantherm climate solutions badge

Kontrollsystem för fjärrövervakning

Simplify Integration Box är särskilt utformad för integrering av CDT-avfuktare till Simplify-lösningen.

Simplify Sensor Probe Relative Humidity Temperature
Dantherm climate solutions badge

Kontrollsystem för fjärrövervakning

Simplify Sensor Probe - Relativ fuktighet/temperatur (RH/TEMP) är en del av Simplify.

Simplify Sensor Box
Dantherm climate solutions badge

Kontrollsystem för fjärrövervakning

Simplify Sensor Box är en del av Simplify-lösningen.

Simplify Control Unit
Dantherm climate solutions badge

Kontrollsystem för fjärrövervakning

Simplify Control Unit är styrenheten i Simplify monitoring solution.

Simplify Relay Box
Dantherm climate solutions badge

Kontrollsystem för fjärrövervakning

Reläboxen är en del av Simplify-lösningen.

Simplify CC 4 Box
Dantherm climate solutions badge

Kontrollsystem för fjärrövervakning

Simplify CC 4 Box är en del av Simplify-lösningen.

Featured Insights

Kontakta en expert

Behöver du hjälp med att välja rätt lösning? Vårt team med över 100 experter på klimatstyrning kan hjälpa till.
Du kan också kontakta oss eller delta i diskussionen på våra sociala medier. Ta en titt på vår LinkedIn-sida.