Nagrzewnica gazowa MCS MASTER®, model: BLP 33M, kod EAN: 8032601868149 nie spełnia wymagań

5 min. czyt.
Insights BLP 33 M heater news 2

DANTHERM sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach informuje, że wprowadzone do obrotu urządzenie: nagrzewnica gazowa MCS MASTER®, model: BLP 33M, kod EAN: 8032601868149, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE, ze względu na brak w instrukcji instalacji dla instalatora wykazu dostępnych części zamiennych, brak w instrukcji obsługi i konserwacji dla użytkownika wszystkich informacji wymaganych dla bezpiecznego użytkownika oraz wszystkich informacji niezbędnych do regulacji, eksploatacji i konserwacji osprzętu jako elementu gotowego urządzenia. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Skontaktuj się z ekspertem

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego rozwiązania? Nasz zespół składa się z ponad 100 ekspertów w dziedzinie kontroli klimatu.
Możesz również skontaktować się z nami lub dołączyć do dyskusji w mediach społecznościowych. Odwiedź naszą stronę LinkedIn.