Dantherm group header logo

Fjernovervågning af mobile varmeapparater – en revolutionerende teknologi i event- og udlejningsbranchen

5 min. læsetid
Insights Master Info Air
  • Startside
  • Dantherm Group
  • Fjernovervågning af mobile varmeapparater – en revolutionerende teknologi i event‑ og udlejningsbranchen

Udlejningsfirmaer og virksomheder, der står for særlige arrangementer, og som ejer og administrerer en flåde af transportable varmeapparater, er naturligvis meget interesserede i at sikre, at deres udstyr altid fungerer sikkert og effektivt. For sådanne virksomheder og andre, der ofte bruger transportable varmeapparater, giver fjernovervågning, såsom Master's nyligt lancerede InfoAir-teknologi, uovertruffen kontrol, forbedret sikkerhed og mulighed for at udnytte mobile varmeapparater bedre end hidtil. Denne artikel giver et indblik i nogle af fordelene.

Mobile varmeapparater giver fremragende fleksibilitet og værdi for pengene, og de har været brugt i årtier over hele kloden i forskellige industrielle og kommercielle sammenhænge, lige fra byggepladser til landbrugsskure og events. Indtil nu har de typisk været anvendt i ødrift, og for at kontrollere deres driftsstatus har det været nødvendigt med fysiske besøg ’on location’. For virksomheder, der ejer og administrerer en stor flåde af enheder, er dette en tidskrævende og dyr opgave, der kan resultere i, at udstyret ikke fungerer optimalt mellem besøgene. Det ændrer fjernovervågning på ved blandt andet at give mulighed for:

  1. Forenklet flådestyring
  2. Forbedret sikkerhed og compliance
  3. Forebyggende vedligeholdelse og minimeret nedetid
  4. Optimal ressourceallokering
  5. Omkostningsbesparelser og kundetilfredshed
  6. Fjernfejlfinding og teknisk support

1. Forenklet flådestyring

Det kan være en uoverskuelig opgave at administrere en flåde af mobile varmeapparater. Fjernovervågning giver udlejnings- og eventvirksomheder en centraliseret platform til at overvåge og kontrollere de varmekanoner, der er i drift. Realtidsdata om hvert apparats ydeevne, driftstemperatur og -status kan tilgås fra et enkelt interface. Derved strømlines flådestyringen, så alt kører optimalt hele tiden.

2. Forbedret sikkerhed og compliance

Sikkerhed er af største vigtighed i forbindelse med udlejning og særlige arrangementer. Fjernovervågning muliggør kontinuerlig overvågning af kritiske parametre i realtid, såsom temperaturniveauer og potentielle fejlfunktioner. Denne funktion hjælper gør det muligt at opdage uregelmæssigheder og sikkerhedsrisici med det samme, så der kan gribes ind. Alarmer og notifikationer kan sendes til personalet, så der kan handles hurtigt. Desuden forenkler fjernovervågning compliance-rapportering ved at automatisere dataindsamling og dokumentation, hvilket sikrer overholdelse af sikkerhedsbestemmelser.

3. Forebyggende vedligeholdelse og minimeret nedetid

Effektiv drift af bærbare varmeapparater er afgørende for at opfylde kundernes krav og sikre kundetilfredshed. Fjernovervågningssystemer giver værdifuld indsigt i hver enkelt enheds helbred og ydeevne. Ved at overvåge parametre som brugsmønstre, energiforbrug og fejlkoder kan vedligeholdelsesteams implementere forebyggende vedligeholdelsesforanstaltninger og planlægge reparationer eller service efter behov. Proaktiv vedligeholdelse minimerer uventet nedetid, forbedrer udstyrets pålidelighed og maksimerer tilgængeligheden af varmeapparaterne.

4. Optimal ressourceallokering

Udlejnings- og eventvirksomheder opererer ofte i dynamiske miljøer med varierende varmebehov. Fjernovervågning giver mulighed for at se varmebehovet i realtid på tværs af forskellige lokationer og events. Facility managers kan fjernjustere varmeindstillinger og aktivere/deaktivere udstyr i specifikke områder efter behov. Denne fleksibilitet optimerer ressourceallokeringen, reducerer energispild og forbedrer driftseffektiviteten.

5. Omkostningsbesparelser og kundetilfredshed

Fjernovervågning giver håndgribelige omkostningsbesparelser for udlejnings- og eventvirksomheder. Ved at optimere energiforbruget og reducere nedetiden gennem forebyggende vedligeholdelse kan virksomhederne sænke driftsomkostningerne betydeligt. Pålidelige varmeløsninger øger kundetilfredsheden og medvirker til at sikre længerevarende kundeforhold.

6. Fjernfejlfinding og teknisk support

I tilfælde af et problem eller en fejlfunktion letter fjernovervågning såvel fejlfinding som teknisk support. Serviceteknikere kan få fjernadgang til apparaternes driftsstatus, diagnosticere problemer og vejlede personalet på stedet, så de kan løse problemerne hurtigt og effektivt. Det sparer tid og ressourcer fordi unødvendige onsite besøg og nedetid kan minimeres eller undgås.

Fordele ved fjernovervågning af bærbare varmeapparater

Hvordan fungerer InfoAir fra Master?

Master's fjernovervågningsteknologi, kaldet InfoAir, har følgende funktioner og er fuldt kompatibel med computere og smartphones. Al datakommunikation, der håndteres via InfoAir-systemet, er dato- og tidsstemplet til dokumentationsformål.

Registrering af elektricitetens tilgængelighed og spændingsniveau

Fjernovervågning gør det muligt for systemet at registrere tilgængeligheden af elektricitet og overvåge spændingsniveauet. Det er især nyttigt i områder, hvor strømforsyningen er upålidelig eller udsat for udsving. Ved løbende at overvåge strømtilgængelighed og spænding kan systemet give realtidsinformation til brugere eller operatører, så de kan træffe passende foranstaltninger, hvis strømforsyningen afbrydes, eller hvis spændingsniveauerne er uden for det acceptable område. Det er med til at sikre en sikker og effektiv drift af det mobile varmeapparat.

Registrering af tænd/sluk-status

Fjernovervågning gør det muligt at registrere tænd/sluk-status for varmekanonen. Funktionen giver værdifuld information om driftstilstanden. Ved at fjernovervåge tænd/sluk-status kan brugere eller operatører kontrollere, om apparatet fungerer efter hensigten, hvilket hjælper med at forhindre situationer, hvor apparatet ved et uheld efterlades tændt, når det ikke er i brug (eller efterlades slukket, når det skulle have været tændt). I tilfælde af funktionsfejl eller uventede stop kan fjernovervågningssystemet desuden advare de relevante parter, så der kan gribes ind i tide, og potentielle risici minimeres.

Registrering af brændstofniveau

Fjernovervågning kan også spore brændstofniveauet. Ved at fjernovervåge brændstofniveauet kan brugere eller operatører blive informeret på forhånd, når brændstoffet er ved at slippe op. Det hjælper med at planlægge og sikre, at apparatet tankes op, før det løber helt tør, så driftsstop undgås. Fjernovervågningssystemet kan sende notifikationer eller advarsler, når brændstofniveauet når et forudinstillet minimumsniveau, så der kan handles i tide.

GPS-sporingsenhed

At inkludere en GPS-tracker i fjernovervågningssystemet giver et ekstra lag af funktionalitet og fordele. Ved at integrere GPS-teknologi kan systemet nøjagtigt spore varmeapparaternes placering. Funktionen er nyttig i situationer, hvor varmeapparater er placeret forskellige steder, såsom byggepladser, udendørs arrangementer eller ved midlertidige strukturer. GPS-trackeren gør det nemt for brugere eller operatører at lokalisere og hente apparaterne, når der er brug for det, hvilket forbedrer driftseffektiviteten og reducerer risikoen for tyveri eller tab. Den muliggør også effektiv flådestyring ved at give realtidsinformation om placeringen af flere enheder på samme tid. Anvendes apparaterne i særligt højtbeliggende områder kan det være nødvendigt at justere brænderindstillingerne for at sikre optimal drift. Her hjælper GPS-trackeren ved at levere højdeoplysninger, som kan anvendes til at afgøre, om/hvornår dette er nødvendigt.

Alarmmeddelelser og overskridelse af grænseværdier

Fjernovervågningssystemet kan konfigureres med grænseværdier for forskellige parametre, f.eks. spænding, brændstof eller andet. Hvis en grænseværdi overskrides, kan systemet afgive alarmer eller notifikationer for at advare brugere og operatører. Derved kan der hurtigt reageres på potentielle problemer, sikkerhedsrisici eller udstyrssvigt. Hvis spændingsniveauet f.eks. falder under en bestemt værdi, som indikerer et potentielt elektrisk problem, kan systemet sende en alarm, så det hurtigt kan undersøges og løses. På samme måde er alarmmeddelelser meget gavnlige til at opdage et usædvanligt højt brændstofforbrug. Det kan have forskellige årsager, herunder tyveri eller lækage. I begge tilfælde gør en hurtig reaktion det muligt at begrænse omkostningerne og/eller forurening.

Generering af rapporter

InfoAir gør det muligt at oprette tidsstemplede rapporter i henhold til ønskede parametre. De kan fx anvendes til at forbedre opsætning og drift i fremtidige projekter. Derudover dokumenterer rapporterne kvaliteten af det udførte arbejde.

Produktkompatibilitet

I begyndelsen vil InfoAir blive introduceret til vores nye AIR-BUS-varmeapparater. I øjeblikket er InfoAir således tilgængelig til vores BV 471SE-model. Kompatibilitet med andre modeller vil blive tilbudt senere.

Kontakt os gerne for mere information om InfoAir.

Relaterede produkter

Master BV 400 – indirekte oliefyrede luftvarmere
Master Top Badge

Indirekte oliefyrede luftvarmere med 2-trins Master-brænder

Indirekte Master-olievarmere med separat brænder genererer et stort volumen af 100 % ren, tør og varm luft.

Udvalgte artikler

Master heaters web
Master Bottom Badge

Bliv den foretrukne leverandør til udbedring af bygge- og vandskader

Photo of Monika Kokoreva
Monika Kokoreva 3 min. læsetid
Insights Master teltvarmere
Master Bottom Badge

Opvarmning af telte og pavillioner er en eksakt videnskab – de rigtige produkter fra Master kan hjæl...

Photo of Agnieszka Dymarczyk
Agnieszka Dymarczyk 6 min. læsetid
Insights Content outdoor dining
Master Bottom Badge

Find out how the Master BV range is creating outdoor spaces that can be used all year round.

Photo of Alan James
Alan James 6 min. læsetid

Kontakt en ekspert

Brug for hjælp til at vælge den rigtige løsning? Vores team på over 100 eksperter i klimastyring kan hjælpe dig.
Du kan også kontakte os eller deltage i diskussionen på vores sociale medier. Besøg vores LinkedIn-side.